Tuesday, October 31, 2023

EN — LARRY ROMANOFF: False Flags and Conspiracy Theories — Chapter 1 – False Flags

 False Flags and Conspiracy Theories

Chapter 1 – False Flags

By Larry Romanoff

 

 False Flags and Conspiracy Theories E-BOOK

 

A false flag event is a staged event that we commit, but that is cleverly arranged in such a way as to deflect the blame onto a political enemy, often used as a pretext to start a foreign war or to launch draconian domestic laws in the name of national security. Occasionally, as in the deployment of a biological pathogen, the event is hopefully designed to appear as a natural occurrence. These are excellent from the viewpoint of the perpetrators, since the victims have no way to know if an attack actually occurred, much less who was responsible. The US has performed many of these in China and Korea[1] and in Central and South America[2] There are as well many individual deaths, from sudden “heart attacks”, apparent motor vehicle accidents, or the classic “suicide” of a potential whistle-blower. In each case, the relevant officials (and the supporting media) attribute these to “natural causes” or perhaps bad luck. Think of Steve KangasGary WebbPhilip MarshallPat TillmanKaren SilkwoodBruce Ivins[3]

 

BL — LARRY ROMANOFF: Демокрацията – най-опасната религия. — Мозъкът на политическата десница

 

 

Демокрацията – най-опасната религия.

Мозъкът на политическата десница

от Лари Романоф, 1 ноември, 2022г.

Превод: Велеслав Гривов


ENGLISH    BULGARIAN

 

 

Според неотдавнашно проучване, проведено от Института по когнитивна неврология към Университетския колеж на Лондон (UCL Institute of Cognitive Neuroscience) в Обединеното кралство, вече имаме научно доказателство, че хората, които принадлежат към политическата десница, са по-примитивни и по-малко способни да разсъждават ясно от останалите. Невробиолозите са открили доказателства, че мозъкът на десните е с различна форма от този на нормалните хора, като в него липсва сиво вещество в жизненоважна част от мозъка, свързана с развитието, което показва силна връзка с примитивните политически възгледи и религиите, основани на магьосничество и житните кръгове[1][2].

 

Sunday, October 29, 2023

A SAMPLE OF THE E-BOOK 'The World of Biological Warfare' by LARRY ROMANOFF

October 28, 2023

 A SAMPLE OF THE E-BOOK

The World

of

Biological Warfare

by

LARRY ROMANOFF


ACCESS THE BOOK AS A FREE PDF HERE

 

Contents

Chapter 1 – Introduction and Caution

Chapter 2 – Background

Chapter 3 – America’s Bio-Weapons Status

Chapter 4 – Genetically Modified Seeds (updated)

Chapter 5 -The Secret US-Japan Partnership

Chapter 6 – Israel and Bio-Weapons

Chapter 7 – US Bio-Weapons Institutions

Chapter 8 – The US Centers for Disease Control (CDC)

Chapter 9 – US Foreign Bio-Weapons Facilities

Chapter 10 – Pathogens Researched and Released

*

One more free e-book from this author available HERE

 *

A sample of this book:

August 18, 2023

October 8,Chapter 6

Israel and Bio-Weapons

Source

 

In November of 1998, the Western media (London Times, Foreign Report, Wired News[1][2][3] reported that Israel was striving to develop what they called a biological “ethno-bomb” that could specifically target Arabs by focusing on their specific genetic traits. Of course, Israel panicked and denounced the stories as “a hoax”, a “blood libel” and “a work of science fiction”, claiming the views of all researchers was that the entire idea of and ethnic bio-weapon was “wholly fantastical”. Nobody agreed with them, but a second planned installment of the article which was to contain more detailed information never appeared, and the authors have since [declined to discuss the matter further. It is not difficult to imagine the pressure that was applied. A member of the Israeli parliament denounced the Sunday Times report, stating,“Morally, based on our history, and our tradition and our experience, such a weapon is monstrous and should be denied.” But morally, based on the Jews’ history, tradition, and experience, denial is not necessarily the most appropriate response.

 

Ness Ziona  Source

 

Wednesday, October 25, 2023

SLV — LARRY ROMANOFF: Svet Biološkega Vojskovanja — Poglavje 6 – Izrael in Biološko Orožje

 


Svet Biološkega Vojskovanja


Poglavje 6 – Izrael in Biološko Orožje

Larry Romanoff

 

Vir

 

 

Novembra 1998 so zahodni mediji (London Times, Foreign Report, Wired News) [1][2][3] poročali, da si Izrael prizadeva razviti tako imenovano biološko “etno bombo”, ki bi lahko bila posebej usmerjena proti Arabcem, saj bi se osredotočila na njihove posebne genetske lastnosti. Izrael je seveda panično obsodil te zgodbe kot “prevaro”, “krvavo obrekovanje” in “znanstveno fantastiko” ter trdil, da so mnenja vseh raziskovalcev, da je celotna zamisel o etničnem biološkem orožju “popolnoma fantastična”. Nih~e se ni strinjal z njimi, toda drugi na~rtovani del ~lanka, ki naj bi vseboval podrobnej{e informacije, ni nikoli iz{el, avtorji pa so od takrat [e zavrnili nadaljnjo razpravo o tej zadevi. Ni si težko predstavljati pritiska, ki je bil uporabljen. Član izraelskega parlamenta je obsodil poročilo Sunday Timesa in izjavil: “Moralno gledano je na podlagi naše zgodovine, tradicije in izkušenj takšno orožje pošastno in ga je treba zavrniti.”Toda z moralnega vidika, ki temelji na zgodovini, tradiciji in izkušnjah Judov, zanikanje ni nujno najprimernejši odziv.

 

Ness Ziona.Vir

 

V novicah je bilo navedeno na podlagi poročil, da Izrael poskuša razviti biološko orožje, ki bi bilo smrtonosno za Arabce, medtem ko Judov ne bi prizadelo. [4][5][6] Navajala je izraelske in zahodne obveščevalne vire in trdila, da judovski znanstveniki poskušajo identificirati “značilne gene, ki jih nosijo Arabci”, da bi ustvarili gensko spremenjeno bakterijo ali virus, ki bi napadel samo tiste celice, ki nosijo arabske gene, in da bi bilo takšno orožje, usmerjeno proti Iraku, morda le nekaj tednov oddaljeno od uspeha. Poročilo, ki se sklicuje na izraelske vojaške in zahodne obveščevalne vire, navaja, da ta program “etnobombe” temelji v strogo tajnem laboratoriju za boj proti bakterijam Ness Ziona južno od Tel Avivain temelji na napredku raziskav apartheida v Južni Afriki, pri katerih je Izrael aktivno sodeloval. V zadnji fazi vojne za neodvisnost Zimbabveja je bela vlada v Rodeziji okužila prebivalstvo z antraksom, kar je povzročilo vsaj 10 000 hudih bolezni in več sto smrtnih žrtev. Več let so se pojavljale vztrajne govorice, da je bila v to parodijo vpletena izraelska vojska. In to ne bi bilo prvič. Dr. Daan Goosen, vodja južnoafriškega obrata za kemično in biološko orožje, je povedal, da je njegova ekipa v osemdesetih letih prejšnjega stoletja dobila ukaz, naj razvije “pigmentno orožje“, ki bi bilo usmerjeno samo proti temnopoltim. [7]

 

Vir

 

Judje v Izraelu naj bi program biološkega vojskovanja proti Palestincem začeli izvajati že leta 1948, ko so med izgonom Arabcev v okviru Nakbe zastrupili vse lokalne vaške vodnjake s tifusom, da bi Palestincem preprečili vrnitev. [8][9] Kljub ostremu zanikanju je to priznal tudi judovski časopis Haaretz. [10] Od takrat naj bi Izrael iz nekdanje ZSSR pridobil številne judovske agente za biološko orožje, ki zdaj delajo v Neš Zioni, na univerzi Ben Gurion v Negevu in na Rothschildovi univerzi Ariel, ki jo financira Rothschild.

 

Južnoafriški premier John Vorster (drugi z desne) se med obiskom v Jeruzalemu leta 1976 veseli z izraelskim premierjem Jicakom Rabinom (desno) ter Menachemom Beginom (levo) in Mošejem Dayanom. Fotografija: Sa’ar Ya’acov. Vir

 

Zdi se, da obstaja ustrezna dokumentacija, ki dokazuje pomoč Izraela represivnemu režimu v Južnoafriški republiki in tamkajšnjemu “projektu Obala”, ki je bil program biološkega orožja, ki je obstajal kar nekaj časa. Glede na članek v časopisu Washington Post iz leta 2003 so znanstveniki projekta Coast “zbrali na stotine sevov smrtonosnih patogenov … da bi znanost uporabili proti večinskemu črnskemu prebivalstvu države … da bi razvili načine za zatiranje rasti prebivalstva med črnci … [in] iskali ‘črno bombo’, biološko orožje, ki bi cilje izbiralo glede na barvo kože”. Na več mestih je bilo dokumentirano, da imajo črnci določene genetske dejavnike, zaradi katerih so nagnjeni k nekaterim okužbam, na primer z virusom HIV. Kot je zapisal eden od piscev, “poudarek na sionistični povezavi izhaja iz tesnega sodelovanja med Izraelom in apartheidskim južnoafriškim režimom pri razvoju mikroorganizmov, usmerjenih v genske cilje. Dejstvo, da so raziskovalci evropskega porekla preživeli prvo fazo zahodnoafriške okužbe, okvirno kaže na dobro načrtovano kampanjo iztrebljanja Afričanov, zato ne gre le za navadno grožnjo javnemu zdravju, temveč za zločin proti človeštvu najvišjega reda.”

 

Čeprav dokazov o izraelskih poskusih na tem področju ne gre zavračati, se judovski znanstveniki seveda na vso moč trudijo, da bi zavrnili celotno možnost takšnega orožja. Neki David Goldstein, očitno genetik na University College London, trdi, da so vse tovrstne skrbi pretirane. Dejal je: “Poskusiti najti orožje, ki bi prizadelo kar nekaj pripadnikov ene etnične skupine in nobenega pripadnika druge etnične skupine, se preprosto ne bo zgodilo. Ker so si vse skupine precej podobne, nikoli ne boste dobili nečesa, kar bi bilo zelo selektivno. Najbolje bi bilo, če bi ubil 20 % ene skupine in 28 % druge.” Navedel je, da lahko genetiki razlikujejo le med ljudmi, katerih predniki izvirajo iz regij, kot so Evropa, podsaharska Afrika in vzhodna Azija, kar je seveda popolnoma napačna trditev.

 

“Krvne meje” v Združenih državah Amerike niso naredile večjega vtisa; le redki Američani so zanj sploh slišali. Tega ne moremo trditi za širši Bližnji vzhod. Vir

 

Kot primer je Watson navedel, da je bil leta 2006 v reviji US Armed Forces Journal objavljen članek, v katerem je bil opisan načrt vojaške strategije, ki ga je napisal upokojeni major Ralph Peters in ki je pozival k uvedbi “etničnega čiščenja” na Bližnjem vzhodu, da bi v regiji zlahka prevladali skupni interesi Izraela in Združenih držav. Raziskovanje te teme je izredno težko, saj so (z Židi nadzorovani) iskalniki in večina informacijskih spletnih strani izkrivljeni tako, da je edino etnično čiščenje na Bližnjem vzhodu namenjeno Izraelu. Judom skoraj vedno uspe sprevračati okoliščine tako, da se prikazujejo kot žrtve, čeprav so najpogosteje storilci.

 

Še več, mediji so poročali, da tiskovni predstavnik izraelske vlade, ko so ga prosili, naj potrdi obstoj etničnega orožja, ni zanikal, da ga imajo, temveč je dejal: “Imamo polno košaro resnih presenečenj, ki jih ne bomo oklevali uporabiti, če bomo menili, da je država Izrael resno ogrožena.”Drugi časopis je poročal o izraelskem znanstveniku, ki je izjavil, da je naloga zapletena, ker so tako Arabci kot Judje semitskega izvora, vendar je očitno trdil, da jim je uspelo določiti posebno značilnost v genetskem profilu nekaterih arabskih skupnosti, zlasti Iračanov.” Zdi se, da so ta informirana opažanja v nasprotju z zgornjimi izjavami Davida Goldsteina.

 

Mark WeberInštituta za zgodovinski pregled je zapisal, da je poročilo Sunday Timesa še posebej verodostojno, “glede na preteklo zanesljivo poročanje tega prestižnega časopisa”. Opozoril je zlasti na dva primera:

 

Ministrstvo za obrambo se je strinjalo, da bo izplačalo odškodnino skoraj 100 vojakom, ki trdijo, da so utrpeli dolgotrajne zdravstvene poškodbe zaradi sodelovanja v poskusih s cepivom proti antraksu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Vir

 

“V podrobnem poročilu na prvi strani, objavljenem 19. junija 1977, je Sunday Times svetu prvič razkril, da so izraelske oblasti mučile palestinske zapornike, da je bilo to mučenje “razširjeno in sistematično” ter da se “zdi, da je na neki ravni sankcionirano kot namerna politika”. Takrat so izraelski uradniki in judovsko-sionistični voditelji v Združenih državah protestirali proti razkritju Sunday Timesa in zanikali obtožbe. Kasneje so judovsko mučenje palestinskih zapornikov neodvisno potrdili Amnesty International in drugi. Drugi nedavni članek Sunday Timesaje razkril, da so bila izraelska letala opremljena za prevoz kemičnega in biološkega orožja. “Skoraj ni znane ali neznane oblike kemičnega ali biološkega orožja …, ki ne bi bila izdelana na inštitutu [Nes Tsiona],” je časniku povedal biolog, nekdanji uslužbenec izraelske obveščevalne službe. Izraelski časnik Yediot Ahronot pa je, sklicujoč se na tuje poročilo, bralcem povedal, da je na inštitutu shranjenih na stotine stekleničk smrtonosnega toksina antraksa. Medijska poročila dokumentirajo le, da je Izrael razvil “cepivo proti antraksu”[11]toda ko strogo tajni vojaški laboratorij za biološko orožje razvije cepivo, je to le zato, ker so že razvili patogen.

 

Trditvam o “etnični bombi” je dalo dodatno verodostojnost tudi Foreign Report, avtoritativna publikacija Jane’s, ki pozorno spremlja varnostne in vojaške zadeve. Ta navaja neimenovane južnoafriške vire, ki trdijo, da so izraelski znanstveniki pri poskusu razvoja “etnične bombe” proti Arabcem uporabili podobne biološke študije, ki so jih južnoafriški znanstveniki izvedli v času apartheida (in so bile kasneje razkrite v pričanju pred tamkajšnjo “komisijo za resnico in spravo”). Foreign Report tudi navaja, da so Izraelci dobili vpogled v arabsko genetsko sestavo z raziskavami na “Judih arabskega porekla, zlasti Iračanih”.

 

Liga proti obrekovanju ni izgubljala časa z obsodbo poročila Sunday Timesa o “etnični bombi“. Abraham Foxman, nacionalni direktor vplivne judovsko-sionistične organizacije, ga je označil za “neodgovorno in nevarno”. Uradnik ADL je nadaljeval: “Ta senzacionalna zgodba spominja na star antisemitski mit o krvavem obrekovanju, v katerem Judje zvijačno ciljajo na ne-Jude s strupom.” Weber je v odgovor vprašal: “Kako Foxman ve, da to poročilo ni resnično? Ali visoki izraelski uradniki redno obveščajo ADL o strogo tajnih vojaških programih sionistične vlade?” Visoki izraelski vladni uradnik je podobno zavrnil poročilo Sunday Timesa in dejal, da je “to zgodba, ki si ne zasluži zanikanja”. Vendar pa so takšne izraelske izjave praktično brez vrednosti, če upoštevamo, da sionistična država noče uradno priznati, da ima jedrsko orožje, kar so potrdili celo avtoritativni ameriški viri.”

 

In kot je opozoril tudi Weber, imamo Victorja Ostrovskega, nekdanjega izraelskega agenta Mossada, ki je zapustil Izrael in napisal knjigo z naslovom “Druga stran prevare”[12], v kateri je podrobno opisal nekatere dejavnosti Izraela. Napisal je tudi drugo knjigo z naslovom “By Way of Deception”, ki je na voljo za prenos tukaj. [13] Tukaj je citat iz Ostrovskega knjige o raziskovalnem objektu Nes Tsiona, ki ga je opisal kot “laboratorij za ABC vojskovanje, kar je kratica za atomsko, biološko in kemično:

 

“V njem so naši vrhunski epidemiološki znanstveniki razvijali različne stroje za uničenje. Ker smo bili tako ranljivi in ne bi imeli druge priložnosti, če bi prišlo do vsesplošne vojne, v kateri bi bila potrebna ta vrsta orožja, ni bilo prostora za napake. Pri tem so nam prišli prav [ujeti] palestinski infiltratorji. Kot človeški poskusni zajčki so se lahko prepričali, da orožje, ki so ga razvijali znanstveniki, deluje pravilno, in preverili, kako hitro deluje, ter ga naredili še učinkovitejšega.”

Skriti dokumenti kažejo na napade izraelske vojske z biološkim orožjem leta 1948

 

“Postavite material v vodnjake”: Skriti dokumenti kažejo na biološko vojskovanje izraelske vojske leta 1948. Vir

 

Desetletja so krožile govorice in pričevanja o judovskih vojakih, ki so jih pošiljali zastrupljat vodnjake v arabskih vaseh. Zdaj so raziskovalci našli uradno dokumentacijo o operaciji “Cast Thy Bread“. [14][15]

 

To je deloma postranska zadeva, vendar so več virov v medijih vztrajno poročalo, da so izraelski laboratoriji več mesecev pred izbruhom COVID-a delali na cepivu proti COVID-u. Vsa ta poročila so bila hitro izbrisana in tema se ni nikoli več pojavila, kar je močan pokazatelj, da so ta poročila temeljila na resnici. Morda boste pomislili, kakšne sklepe lahko iz tega potegnemo.

*

Prevod: Dovoljenje slovenskega bralca


*

Pisanje gospoda Romanoffa je bilo prevedeno v 32 jezikov, njegovi članki pa objavljeni na več kot 150 tujejezičnih spletnih straneh za novice in politiko v več kot 30 državah ter na več kot 100 platformah v angleškem jeziku. Larry Romanoff je upokojeni svetovalec za upravljanje in poslovnež. V mednarodnih svetovalnih podjetjih je opravljal vodstvene funkcije in imel v lasti mednarodno uvozno-izvozno podjetje. Bil je gostujoči profesor na šanghajski univerzi Fudan, kjer je v višjih razredih EMBA predstavljal študije primerov s področja mednarodnih zadev. Romanoff živi v Šanghaju in trenutno piše serijo desetih knjig, ki se na splošno nanašajo na Kitajsko in Zahod. Je eden od avtorjev nove antologije Cynthie McKinney “When China Sneezes” (Ko Kitajska kihne). (Poglavje 2 – Ukvarjanje z demoni)”

Njegov celoten arhiv si lahko ogledate na spletnih straneh

https://www.bluemoonofshanghai.com/ in https://www.moonofshanghai.com/

Lahko ga kontaktirate na:

2186604556@qq.com

*

ODNOSI (vse v angleščini)

[1] Israel Developing an Ethno-Bomb

http://www.sunday-times.co.uk/news/pages/sti/98/11/15/stifgnmid03004.html

[2] Israel Developing an Ethno-Bomb

https://www.islam-radio.net/historia/zionism/ethno_bomb.html

[3]  Ethnic Weapon?

https://www.wired.com/1998/11/israels-ethnic-weapon/

[4] Israel is Developing ‘Ethnic Bomb’ for Growing Biological Weapons Arsenal

https://codoh.com/library/document/israel-is-developing-ethnic-bomb-for-growing/en/

[5] Israel is Developing ‘Ethnic Bomb’ for Growing Biological Weapons Arsenal

https://pdf.defence.pk/threads/israel-is-developing-ethnic-bomb-for-growing-biological-weapons-arsenal.279074/

[6] Israel planning ‘ethnic’ bomb as Saddam caves in

https://homepages.uc.edu/~chengy/times.html

[7] Report: Israel wants ‘ethno-bomb’

https://www.upi.com/Archives/1998/11/15/Report-Israel-wants-ethno-bomb/9752911106000/

[8] 1948 Nakba expulsion of Arabs, Jews poisoned water wells with typhus

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-10-14/ty-article-magazine/.highlight/documents-confirm-israelis-poisoned-arab-wells-in-1948/00000183-d2b2-d8cc-afc7-fefed64d0000

[9] Documents Reveal Israeli Army Poisoned Water Wells in Palestinian Towns During 1948 War

https://english.aawsat.com/home/article/3932421/documents-reveal-israeli-army-poisoned-water-wells-palestinian-towns-during

[10] Burying the Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs

https://www.haaretz.com/israel-news/2019-07-05/ty-article-magazine/.premium/how-israel-systematically-hides-evidence-of-1948-expulsion-of-arabs/0000017f-f303-d487-abff-f3ff69de0000

[11] Israel develops anthrax vaccine

https://www.israel21c.org/israel-develops-anthrax-vaccine/

[12] The other side of deception : a rogue agent exposes the Mossad’s secret agenda

https://archive.org/details/othersideofdecep00ostr

[13] By Way of Deception

https://ia601603.us.archive.org/9/items/pdfy-fkyMnNzkeT5fzxTg/By%20Way%20Of%20Deception%20%5BThe%20Making%20And%20Unmaking%20Of%20A%20Mossad%20Officer%5D.pdf

[14] Cast Thy Bread Operation

[15] ‘Place the Material in the Wells’: Docs Point to Israeli Army’s 1948 Biological Warfare

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-10-14/ty-article-magazine/.highlight/documents-confirm-israelis-poisoned-arab-wells-in-1948/00000183-d2b2-d8cc-afc7-fefed64d0000

*

Ta dokument lahko vsebuje avtorsko zaščiteno gradivo, katerega uporabe lastnik avtorskih pravic ni izrecno odobril. Ta vsebina je na voljo v skladu z doktrino poštene uporabe in je namenjena le za izobraževalne in informativne namene. Ta vsebina se ne uporablja v komercialne namene.

 

Avtorske pravice© Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2023
EN — LARRY ROMANOFF: The World of Biological Warfare — Chapter 10 – Pathogens Researched and Released


   

The World of Biological Warfare 

Chapter 1 – Introduction and Caution

Chapter 2 – Background

Chapter 3 – America’s Bio-Weapons Status

Chapter 4 – Genetically Modified Seeds (updated)

Chapter 5 -The Secret US-Japan Partnership

Chapter 6 – Israel and Bio-Weapons

Chapter 7 – US Bio-Weapons Institutions

Chapter 8 – The US Centers for Disease Control (CDC)

Chapter 9 – US Foreign Bio-Weapons Facilities

Chapter 10 – Pathogens Researched and Released

 

 

The World of Biological Warfare

Chapter 10 – Pathogens Researched and Released

By
Larry Romanoff

 

 

 

The United States has developed and stockpiled a variety of biological weapons agents since the late 1960s. The most prominent agents known to have been developed at the time were Anthrax, Tularemia, Brucellosis, Q-fever, Hantavirus, Venezuelan Equine Encephalitis virus, and Botulism, but there have been many more. The list is very long, and most of these can be communicated by insects in one form or another. Q-fever, Brucellosis, Botulism, Anthrax, and Tularemia are bacterial infections spread in various ways, and Botulism can cause death if untreated. Venezuelan Equine Encephalitis (VEE) virus is a mosquito-borne virus that can cause serious neurological disorders. Anthrax is of course, very contagious, and most often fatal.

 

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview