Sunday, January 17, 2021

Gang Wen -- Duo arrested for helping assault suspects flee -- January 15

 Friday, January 15, 2021, 23:04

Duo arrested for helping assault suspects flee
By Gang Wen

Man set on fire after spat with protester (Nov 11, 2019)

HONG KONG - Hong Kong police arrested two men on Thursday on suspicion of helping two arson suspects flee the city, the authorities said on Friday. 

The two arson suspects allegedly set an elderly man on fire during an anti-government protest stemming from the extradition bill incident in 2019, police said.

The duo arrested on Thursday were aged 39 and 60, respectively, police said. They allegedly bought airline tickets for the two arson suspects to help them leave Hong Kong in November and December 2019

The duo arrested on Thursday were aged 39 and 60, respectively, police said. They allegedly bought airline tickets for the two arson suspects to help them leave Hong Kong in November and December 2019, a police representative told reporters on Friday. They were accused of “facilitating offenders”, an offense punishable by up to 10 years in prison.

READ MORE: Man set alight as violence in HK escalates

Describing the attack as an “extremely serious and violent” incident in November 2019, a police spokesperson said the elderly man was attacked after he attempted to prevent a black-clad man and his partners from vandalizing the Ma On Shan train station. He was subsequently attacked and set on fire by the black-clad man, police said.

ALSO READ: Man burned by protesters still in recovery

The attacker and one of his accomplices, who was also at the scene of the attack, fled the city with the help of the duo who were arrested on Thursday, according to the police. The two escapees are now wanted by police.

Police have arrested 18 people in relation to the attack and vandalism to the train station. They were arrested on charges of rioting, conspiracy to criminal damage, and misconduct in a public place, police said.

Wednesday, January 13, 2021

NL -- LARRY ROMANOFF -- De dood van Osama Bin Laden -- January 11, 2021

 

 

 


 

Dedood van Osama Bin Laden


Door Larry Romanoff, 11 januari 2021

 


 

Laten we eens kijken. We hebben zes Amerikaanse militaire helikopters met 77 mariniers die 600 kilometer een land in vliegen naar een kleine stad die 7 militaire bases bevat en minder dan 35 minuten van de hoofdstad van het land ligt. De helikopters landen op een wooncomplex dat slechts een paar honderd meter van de belangrijkste militaire basis ligt, maar het lokale leger weet niet dat er iets is gebeurd omdat de VS nieuwe geheime "stealth-helikopters" heeft die de miljoenen lokale inwoners zouden verhinderen om het vliegtuig tijdens hun 3 uur durende vlucht ergens te zien of te horen. En bovendien vlogen ze "laag, tussen de heuvels, om de radar te ontwijken". Ik weet dat ze dat kunnen, want ik heb dat ooit op TV gezien.

Tuesday, January 12, 2021

CH -- 拉里·罗曼诺夫 -- 中国1959年的饥荒 -- 2021年1月6日

 

 

 

中国1959年的饥荒

 

By Larry Romanoff, January 06, 2021

拉里·罗曼诺夫,202116

 


 

世界上大多数人都知道中国在1959-1961年经历过一次大饥荒。西方国家公布的死亡人数往往被夸大了,有些人的死亡人数达到了8000万人甚至更多,但从我从原始资料中了解到的情况来看,实际死亡人数似乎是2000万人或者更多一点。在讨论原因时,西方媒体、专栏作家、作家和图书出版商不经意地提到了一系列的自然灾害、多次大台风、持续的暴雨、植物病害同时袭击了中国,但他们往往一致关注并将责任归咎于毛泽东。西方官方的说法是,毛把他所有的副官都吓坏了,为了避免可能的后果,他们报告了完全虚构的粮食收获量,这导致毛错误分配了大部分的粮食分配,因此现在承担了几乎所有死亡的责任。这是一个很好的故事,但就像大多数来自西方的历史一样,这不是真的。

 

NL -- LARRY ROMANOFF -- China's Hongersnood 1959 -- January 09, 2021

 

 

 China's Hongersnood 1959

 

Door  Larry Romanoff09 januari 2021

 


 

Het grootste deel van de wereld is over het algemeen bekend met het feit dat China in 1959-1961 een grote hongersnood heeft gekend. De sterftecijfers die in het Westen zijn gepubliceerd, zijn over het algemeen sterk overdreven, sommigen bereiken 80 miljoen levens of meer, maar van alles wat ik uit de oorspronkelijke bronnen kan leren, lijkt het werkelijke totaal ongeveer 20 miljoen levens of misschien iets meer te zijn. Bij het bespreken van de oorzaak noemen de westerse media, columnisten, auteurs en boekuitgevers terloops de reeks natuurrampen, de vele grote tyfoons, de aanhoudende overmatige regenbuien, plantenziektes die tegelijkertijd China hebben getroffen, maar neigen er unaniem toe om de schuld op Mao Zedong te leggen. Het officiële westerse verhaal is dat Mao zo bang was voor al zijn luitenanten dat ze volledig fictieve graanoogstvolumes rapporteerden om mogelijke repercussies te voorkomen, wat resulteerde in een verkeerde toewijzing van het grootste deel van de voedseldistributie door Mao en dus nu bijna alle schuld voor die sterfgevallen op zich neemt. Het is een goed verhaal, maar zoals met de meeste geschiedenis die uit het Westen komt, is het niet waar.

 

Hongersnood of voedseltekort?

 

Monday, January 11, 2021

SP -- LARRY ROMANOFF -- La muerte de Osama bin Laden -- January 11, 2021

 

 

 

La Muerte de Osama Bin Laden


Por Larry Romanoff, 11 de enero de 2021

 

ENGLISH  ESPAÑOL

 

¿77 marines en un feroz tiroteo durante 40 minutos contra un hombre, unas mujeres y niños, todos desarmados? 6 helicópteros entre 7 bases militares, nadie los vio?

Veamos. Tenemos seis helicópteros militares de los EE.UU. que transportan a 77 marines, que vuelan 600 kilómetros dentro de un país a un pequeño pueblo que contiene 7 bases militares, y está a menos de 35 minutos de la capital de la nación. Los helicópteros aterrizan en un complejo de viviendas situado a sólo unos cientos de metros de la base militar principal, pero los militares locales no saben que haya pasado nada, porque los EE.UU. tienen unos nuevos "helicópteros sigilosos" secretos que impedirían a los millones de habitantes locales ver u oír a la aeronave en cualquier lugar durante su vuelo de 3 horas. Y además, volaron "bajo entre las colinas, para evitar el radar". Sé que pueden hacer esto, porque lo vi una vez en la televisión.

The Death of Osama bin Laden -- January 10, 2021

  

 

 


The Death of Osama bin Laden

By Larry Romanoff, January 10, 2021


ENGLISH  ESPAÑOL


77 marines in a fierce firefight for 40 minutes against a man, a few women and children, all unarmed? 6 helicopters among 7 military bases, nobody saw them?


Let's see. We have six US military helicopters carrying 77 marines flying 600 kilometers into a country to a small town which contains 7 military bases and is less than 35 minutes from the nation's capital. The helicopters land at a housing compound situated only a few hundred meters from the main military base, but the local military doesn't know anything happened because the US has new secret "stealth helicopters" that would prevent the millions of local inhabitants from either seeing or hearing the aircraft anywhere during their 3-hour flight. And besides, they flew "low, between the hills, to avoid the radar". I know they can do that, because I saw that once on TV.

Friday, January 8, 2021

RU -- Ларри Романофф -- Голод 1959 года в Китае -- 9 января 2021 г.

 

 

 

Голод 1959 года в Китае

Ларри Романофф, 9 января 2021 г.

 CHINESE  ENGLISH  ESPAÑOL  NEDERLANDS  PORTUGUÊS  RUSSIAN

 

Большая часть мира в целом знакома с тем фактом, что Китай пережил Большой Голод в 1959-1961 годах. Опубликованные на Западе данные о жертвах, как правило, сильно преувеличены, некоторые из этих оценок достигают 80 миллионов жизней или более, но из всего, что я смог узнать из первоисточников, фактическая сумма составляет около 20 миллионов человеческих жизней или может чуть больше. Обсуждая причину этого ужаса, западные СМИ, обозреватели, авторы и книгоиздатели упоминают мимоходом серию стихийных бедствий, многочисленные крупные тайфуны, постоянные чрезмерные ливни, болезни растений, которые одновременно нанесли ущерб Китаю, но все это в их изложение  выстроено таким образомчто ведет фокус  нашего  внимания  ведется по цепочке

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis