L.Romanoff´s interview

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

Sunday, January 16, 2022

EN — LARRY ROMANOFF — God Save the Queen. Or, Maybe not — January 14, 2022


God Save the Queen. Or, Maybe not

 

By Larry Romanoff for PRAVDA, January 14, 2022

God Save the Queen. Or, Maybe not


Westerners seem to hold a fondness for monarchies; pleasant remembrances of times past, the pleasures of the "court", colloquial recollections of quaint beheadings and the capriciousness of rulings, and envious mention of the 'King's prerogative' on a wedding night. Altogether a generally uncritical recollection.

We tend to think of the British monarchy today, or possibly the smaller incarnations existing in Monaco, the Netherlands or Belgium, rulers who tend now to be not only civilised but also marginalised. But monarchies were not always thus, and rather too many disappeared in the smoke of revolutions because entire populations revolted against the frequent and unpredictable brutality of the rulers, the callous and cynical lack of concern for the populace, and general bad management.


Monarchies and Dictatorships

 

Monarchies and dictatorships are functionally very similar, differing primarily in the method of succession planning, both being a form of government where one person holds absolute power, the exercise of which was not always predictable. Both Monarchies and dictatorships tended to pass power to the next relative in line. The primary difference between the two is that monarchies often claimed a 'divine right' to rule, having been conveniently selected by God, whereas a dictator, sadly but still unashamedly, passed power onto his son. But the only real difference, certainly in the public imagination, is that dictators just didn't have the class of monarchs. There truly is something special about these hard-to-get divine appointments.

 

But our recollections are little more than us having what we might call a convenient and selective memory. We recall what we choose. For downright brutal inhumanity, monarchies have never had much to be proud of. King Leopold of Belgium killed 10-15 million people without hesitation. A Transylvanian prince, eager to explain something to his subjects in a way they could understand, had his soldiers gather 20,000 subjects and chop one arm and one leg off each one. Monarchies were equally as inhuman as were the worst of dictators, and the British were arguably the worst of the lot.

 

The British Royal Family

 

Friday, January 14, 2022

POLSKI — LARRY ROMANOFF — Narody zbudowane na kłamstwach — Tom 1– Jak Stany Zjednoczone stały się bogate -- CZĘŚĆ 3 — Kradzież pracy i płac


 

 

Narody zbudowane na kłamstwach

Tom 1 – Jak Stany Zjednoczone stały się bogate


CHINESE ENGLISH POLSKI PORTUGUESE SPANISH

© Larry Romanoff, październik 2021

Tłumaczenie: K. R.

Część 3 – Kradzież pracy i płac

Część 2 z 6

Spis treści

Krótka historia pracy w USA

Praca dzieci w Ameryce

Kradzież wynagrodzenia

Coca-Cola, Wal-Mart, Apple, Nike, Amazon, Starbucks

Edukacja amerykańska

Krótka historia pracy w USA

W przeciwieństwie do większości innych krajów uprzemysłowionych, Stany Zjednoczone nigdy nie zaakceptowały koncepcji związków zawodowych. W amerykańskich mediach zawsze opisywano i oczerniano je jako rodzaj niebezpiecznego socjalizmu, który wyzyskiwałby pracowników. Ale zawsze było prawdą, że to kapitalizm wyzyskiwał robotników, a socjalizm próbował ich chronić. Dzięki mediom większość dzisiejszych Amerykanów wciąż ma to zrozumienie nie przystające do rzeczywistości. Prawdę mówiąc, z analizy danych historycznych jasno wynika, że ​​ani rząd Stanów Zjednoczonych, ani jego korporacje nigdy nie darzyły wielkim szacunkiem pracowników. Był krótki okres po drugiej wojnie światowej, w którym oświecony interes własny korporacji napędzany strachem wytworzył raczej łagodny krajobraz pracy, ale był to tylko rodzaj iluzji, która została rozwiana w latach 80., kiedy zarówno rząd, jak i kapitał powróciły do ​​pierwotnego stanu. Począwszy od lat osiemdziesiątych, liczba pracowników przemysłowych sektora prywatnego z jakimikolwiek związkami spadła o około 70%, głównie z powodu surowego klimatu kapitalistycznego i legislacyjnego. Większość amerykańskich robotników wciąż chciała związków zawodowych, ale antyzwiązkowy spisek był zbyt potężny.

Thursday, January 13, 2022

POLSKI -- LARRY ROMANOFF -- Narody zbudowane na kłamstwach Tom 1 - Jak Stany Zjednoczone stały się bogate -- Część 6 -- Szpiegostwo i nie tylko


 

 

Narody zbudowane na kłamstwach

Tom 1 - Jak Stany Zjednoczone stały się bogate

CHINESE ENGLISH POLSKI PORTUGUESE SPANISH

© Larry Romanoff, październik 2021

Tłumaczenie: K. R.

Część 6 – Szpiegostwo i nie tylko

Część 5 z 6

Spis treści

Sponsorowane przez państwo szpiegostwo komercyjne:

Koniczyna i Echelon

Niektóre przykłady ECHELON

Ochrona własnej drogi do dobrobytu

Trzymaj swoje nieszczęsne odmowy w domu

Kontrola i bogactwo poprzez kartele

Epilog

Koniczyna i Echelon

 

Po przetrawieniu masowej kradzieży pomysłów, rzeczy i ludzi z Paperclip po zakończeniu II wojny światowej, Stany Zjednoczone nie marnowały czasu na zaprojektowanie i wdrożenie największej na świecie sieci szpiegostwa komercyjnego, jaka kiedykolwiek istniała i która nadal istnieje w znacznie rozszerzonej dzisiaj formie - jak widzieliśmy z rewelacji Edwarda Snowdena. Dziś zadziwiająco wysoki procent światowego ruchu internetowego przechodzi przez Stany Zjednoczone w drodze do Europy lub Azji; podobna sytuacja miała miejsce z telegrafią i telefonem pod koniec II wojny światowej, którą rząd USA natychmiast w pełni wykorzystał. Przy pełnej współpracy RCA, ITT i Western Union - które transmitowały prawie cały ruch telegraficzny w USA - NSA otrzymywała codzienne kopie mikrofilmów każdego telegrafu wchodzącego, wychodzącego i przechodzącego przez Stany Zjednoczone. Był to Projekt Shamrock, zainicjowany w 1945 roku, aby uzyskać dostęp do każdej wiadomości telegraficznej w poszukiwaniu informacji handlowych, które mogłyby pomóc amerykańskim firmom być bardziej „konkurencyjnymi” na rynkach międzynarodowych. Pierwszym zamierzonym celem były oczywiście Niemcy, ponieważ ten kraj już wykazał swoją ogromną przewagę w nauce i rozwoju, ale naturalnie szybko celem stał się cały świat, a Shamrock przekształcił się w Echelon, robiąc te same rzeczy, ale w prawie nieskończenie większej i globalnej skali. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Echelon rozpoczął od szpiegowania przez Wielką Brytanię Rosji i Europy Wschodniej, które ostatecznie objęły Stany Zjednoczone, a następnie przekształciły się w coś, co nazywa się siecią „Five Eyes”, opisaną jako najpotężniejszy klub szpiegowski na świecie, tajny zbiór wywiadu handlowego oraz sieć analiz o zdumiewających proporcjach, stworzona przez USA i obejmująca Australię, Kanadę, Nową Zelandię i Wielką Brytanię. System jest przeznaczony do przechwytywania i kontrolowania komunikacji z komercyjnych transmisji satelitarnych, a także globalnych połączeń telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, publicznych komutowanych sieci telefonicznych, większości ruchu internetowego, łączy mikrofalowych, kabli podmorskich i innego cywilnego ruchu telekomunikacyjnego. Celem jest uzyskanie dostępu do komercyjnie korzystnych informacji, które mogłyby stworzyć przewagę konkurencyjną dla dużych firm – głównie amerykańskich, ponieważ inni członkowie Echelon nie są aktywni w większości obszarów przemysłowych dotyczących USA.(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

 

Saturday, January 8, 2022

POLSKI — LARRY ROMANOFF — Narody zbudowane na kłamstwach — Tom 1 – Jak Stany Zjednoczone stały się bogate — Część 5 – Kradzież mienia i przestępstwa finansowe


 


Narody zbudowane na kłamstwach

Tom 1 – Jak Stany Zjednoczone stały się bogate

CHINESE ENGLISH POLSKI PORTUGUESE SPANISH

© Larry Romanoff, październik 2021

Tłumaczenie: K. R.

Część 5 – Kradzież mienia i przestępstwa finansowe

Część 4 z 6

Spis treści

Łupy wojenne

Japońska Złota Lilia

Wyspa Skarbów

Wielki napad na złoto - część I - FED USA

Wielki napad na złoto - część II - Citibank

Amerykańska ustawa o zakupie złota z 1933 r.

Amerykańska ustawa o zakupie srebra z 1934 r.

Boże chroń królową

Moja waluta, ale Twój problem

Bank Światowy i MFW

 

Łupy wojenne

Rozpocząłem jeden rozdział o kolonizacji od opisania Iraku jako kolebki cywilizacji. Jednym z rezultatów tej długiej historii jest istnienie artefaktów archeologicznych, skarbów sztuki, zwojów i innych przedmiotów gromadzonych na przestrzeni wieków, z których wiele ma wielką wartość finansową, ale także ogromne znaczenie historyczne. Większość zniknęła. Wojska amerykańskie splądrowały większość kraju, a wiele irackich muzeów jest dziś całkowicie pustych. Kosztowności i artefakty historyczne skradziono nie tylko z muzeów i bibliotek, ale także z domów prywatnych. Irak został splądrowany w całości. Według opublikowanych szacunków podczas działań bojowych z irackich muzeów w Bagdadzie, Mosulu i innych miastach skradziono co najmniej 200 000 dzieł sztuki i kultury, z których wiele ma nieocenioną wartość dla historii świata. Rząd USA twierdzi, że było to tylko kilka nieuczciwych działań, których nie aprobował, ale fakty mówią inaczej, i rzeczywiście wiele z tych przedmiotów pojawiło się w muzeach i kolekcjach prywatnych – między innymi w Izraelu.

 

W Niemczech po II wojnie światowej Stany Zjednoczone naruszyły uroczyste umowy zawarte zaledwie kilka miesięcy wcześniej, gdy ich wojska wkroczyły do ​​sowieckiej strefy okupacyjnej i ukradły z Reichsbanku ponad 100 ton złota i srebra oraz bezcenne zbiory sowieckiej sztuki i dokumenty. Część dzieł sztuki została ostatecznie zwrócona w wyniku protestów sowieckich, ale złoto i srebro jakoś zniknęły. Związek Radziecki upiera się, że Stany Zjednoczone nadal posiadają bezcenne kolekcje skradzionej sowieckiej sztuki, co Stany Zjednoczone odrzuciły, ale potem zostały przyłapane na kłamstwie, gdy badacze odkryli dokumenty dowodzące, że Stany Zjednoczone rzeczywiście przechowywały ogromną ilość skarbów sztuki – które do tego czasu zniknęły w prywatnych kolekcjach, ukryte przez zwykłą grupę podejrzanych. Udokumentowano również doniesienia, że ​​pod koniec II wojny światowej armia amerykańska opróżniła pociąg złożony 24 wagonów wypełnionych złotem, srebrem i różnymi drogimi dziełami sztuki, które w tamtych czasach szacowano na wiele miliardów. Co więcej, mniej więcej w tym samym czasie z Banku Rzeszy zniknęło kilka miliardów złota i nigdy nie zostało to rozliczone.

 

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE