Friday, July 2, 2021

NL -- LARRY ROMANOFF -- Geschiedenis van Chinese Uitvindingen. Het Heden en de Toekomst. Recente Chinese State of the Art Innovaties -- October 24, 2019
Geschiedenis van Chinese Uitvindingen. Het Heden en de Toekomst. Recente Chinese State of the Art Innovaties

 

Door Larry Romanoff, 24 oktober 2019

 

Nederlandse vertaling: Martien

 

 


CHINESE  ENGLISH  ITALIANO  NEDERLANDS  PORTUGUESE  SPANISH

China heeft als natie de langste en verreweg de omvangrijkste staat van dienst op het gebied van uitvindingen in de geschiedenis van de wereld. Er wordt thans op betrouwbare wijze geschat dat meer dan 60% van alle kennis die thans in de wereld bestaat, uit China afkomstig is, een feit dat door het Westen onder het tapijt wordt geveegd.

 

Joseph Needham, een Brits biochemicus, wetenschapshistoricus en professor aan de Universiteit van Cambridge, wordt algemeen beschouwd als een van de meest opmerkelijke intellectuelen van de 20e eeuw. Chinese studenten die Cambridge bezochten, deelden hem herhaaldelijk mee dat de westerse wetenschappelijke methoden en ontdekkingen, die in zijn colleges werden besproken, eeuwen eerder in China waren ontstaan. Needham was zo geïntrigeerd dat hij volledig vloeiend Chinees ging spreken en vervolgens naar China reisde om het te onderzoeken. Hij ontdekte omvangrijke bewijzen voor de waarheid van die beweringen en besloot in China te blijven om een boek te schrijven over wat hij beschouwde als een ontdekking van groot belang voor de wereld. Needham voltooide nooit zijn taak om de geschiedenis van de Chinese uitvindingen te catalogiseren. Zijn ene boek werd 26 boeken en hij stierf in 1995, terwijl zijn werk vandaag de dag nog steeds wordt voortgezet door zijn studenten. Een goede inleiding tot dit onderwerp is Robert Temple's samenvatting van Needham's werk. (1)

 

Wij hebben op school allemaal geleerd dat de drukpers met beweegbare letters rond 1550 in Duitsland is uitgevonden door Johannes Gutenberg. Dat is niet zo. China vond niet alleen papier uit, maar ook de drukpers met beweegbare letters, die in China al 1000 jaar vóór de geboorte van Gutenberg in gebruik was. Evenzo werd ons geleerd dat de Engelsman James Watt de stoommachine heeft uitgevonden. Dat was niet zo. Stoommachines waren al wijdverbreid in China 600 jaar voordat Watt werd geboren. Er zijn gedateerde oude teksten en tekeningen die illustreren en bewijzen dat de Chinezen de "Driehoek van Pascal" ontdekten en documenteerden 600 jaar voordat Pascal het kopieerde, en dat de Chinezen de Eerste Bewegingswet van Newton 2000 jaar vóór Newton formuleerden.

 

Hetzelfde geldt voor duizenden uitvindingen waarvan het Westen nu beweert dat zij van hen zijn, maar waarvoor sluitende documentatie bestaat om te bewijzen dat zij in China zijn ontstaan honderden en soms duizenden jaren voordat het Westen ze heeft gekopieerd. Het is niet voor niets dat Marco Polo in China wordt omschreven als "de grote dief van Europa". De volgende paragrafen zijn hoofdzakelijk ontleend aan informatie in Temple's boek, dat ik ten zeerste aanbeveel.

 

De Chinezen vonden het decimale getallenstelsel, decimale breuken, negatieve getallen en de nul uit, zo ver in het verleden dat de oorsprong verloren is gegaan in de nevelen der tijden. De Chinezen hielden zonnevlekken en kometen zo gedetailleerd en nauwkeurig bij dat deze oude gegevens vandaag de dag nog steeds worden gebruikt als basis voor hun voorspellingen en waarnemingen. De Chinezen boorden zo'n 2500 jaar geleden naar aardgas in putten op een diepte van 1800 meter, met pijpleidingen van bamboe om het gas naar nabijgelegen steden te brengen. De Chinezen waren pioniers in de ontginning en het gebruik van steenkool lang voordat het in het Westen bekend was. Marco Polo en Arabische handelaars verwonderden zich over de "zwarte steen" die de Chinezen uit de grond haalden en die gedurende een hele nacht langzaam zou branden.

 

China had al bijna 1.500 jaar geleden papiergeld gedrukt, op een manier om vervalsing te voorkomen. Inpakpapier, papieren servetten en toiletpapier werden in China al 2.000 jaar voordat het Westen ze kon produceren algemeen gebruikt. Zij waren de eersten die een volledig mechanische klok met een echt echappement uitvonden en ontwikkelden, vele eeuwen voordat de Zwitsers dat hadden gedaan. De Chinezen vonden een ingenieuze seismograaf uit die nog steeds in gebruik is en die niet alleen de zwaarte maar ook de richting en de afstand van aardbevingen aangeeft. De Chinezen vonden heteluchtballonnen uit, de parachute, bemande vluchten met vliegers, de kruiwagen en lucifers. Zij vonden hermetisch afgesloten laboratoria uit voor wetenschappelijke experimenten. Zij vonden riem- en kettingaandrijvingen uit, de raderstoomboot, de helikopterrotor en de propeller, de segmentboogbrug. Zij vonden het gebruik van waterkracht en kettingpompen uit, de zwengel, alle constructiemethoden voor hangbruggen, schuifmaten, de vishaspel, beeldprojectie, toverlantaarns, het gimbal ophangsysteem. China vond niet alleen spinnewielen, kaardmachines en weefgetouwen uit, maar was de wereldleider op het gebied van technische innovaties in de textielproductie, meer dan 700 jaar vóór de 18e eeuwse textielrevolutie in Groot-Brittannië.

  

De Chinese deskundigheid op het gebied van fijn porselein was millennia geleden zo geavanceerd, dat zelfs nu nog wordt toegegeven dat hun bekwaamheid in het Westen nooit is geëvenaard, laat staan overtroffen. De Chinezen ontdekten niet alleen magnetisme, maar ook magnetische remanentie en inductie, evenals het kompas. Zij vonden buskruit uit, rookbommen, het kanon, de kruisboog, bepantsering, vuurwerk, vlammenwerpers, granaten, land- en zeemijnen, meertrapsraketten, mortieren en repeteergeweren. China had irrigatiekanalen die ook voor vervoer werden gebruikt, en de Chinezen vonden de kanaalsluizen uit die boten op verschillende niveaus konden brengen en laten zakken, 1500 jaar voordat de Amerikanen het Panamakanaal bouwden. China heeft vandaag de dag aardbevingsbestendige dammen die rond 250 voor Christus werden gebouwd.

 

Een millennium geleden bedachten en ontwikkelden de Chinezen de wetenschap van de immunologie - het inenten van mensen tegen ziekten als pokken, waarbij zij wisten hoe zij het vaccin moesten extraheren en bereiden om het immuun te maken en niet te infecteren. Zij ontdekten het circadiane ritme in het menselijk lichaam, de bloedsomloop en de wetenschap van de endocrinologie. De Chinezen gebruikten 2000 jaar geleden de urine van zwangere vrouwen om geslachtshormonen te maken en begrepen hoe deze op het lichaam werkten en hoe ze moesten worden gebruikt. Er bestaan nog vele eeuwenoude Chinese medische boeken waarin dit alles en nog veel meer wordt gedocumenteerd. Rond 1550 stelde China een enorme 52-delige Chinese encyclopedie van traditionele kruidengeneeskunde samen, waarin bijna 2.000 kruidenbronnen en 10.000 medische recepten werden beschreven. Daaronder is chaulmoogra-olie, nog steeds de enige bekende behandeling voor lepra.

 

China ontwierp en bouwde 's werelds grootste handelsschepen, die vele malen langer en tien keer groter in volume waren dan alles wat het Westen in die tijd kon bouwen. Eind 1500 wogen de grootste Engelse schepen 400 ton, terwijl die van China meer dan 3.000 ton wogen. Westerse schepen waren klein, onbestuurbaar en kwetsbaar, en onbruikbaar om enige afstand mee af te leggen. Duizenden jaren geleden hadden Chinese schepen waterdichte compartimenten, waardoor zij zelfs bij beschadiging hun reis konden voortzetten. Bovendien hadden Chinese schepen niet alleen meerdere masten, maar vond China ook de lufzeilen uit die het mogelijk maken om bijna tegen de wind in te zeilen, net zoals zeilboten dat tegenwoordig doen, en waren zij dus niet afhankelijk van de windrichting voor hun reis. Hun luftzeilen bevatten ingenaaide bamboe latten die de zeilen vol en aërodynamisch efficiënt houden, zoals race zeilboten vandaag gebruiken. De Chinezen vonden het scheepsroer uit - iets wat de Europeanen nooit voor elkaar kregen, omdat zij alleen met roeispanen konden sturen, en Europese zeilen hen in staat stelden alleen in de richting van de wind te reizen, wat betekende dat een schip soms maandenlang op zijn plaats moest blijven liggen in afwachting van een gunstige wind.

 

De Chinese kaarten waren gedurende meer dan een millennium de beste ter wereld, in orde van grootte, en de precisie van hun kaarten werd legendarisch, ver voor die van het Westen. De Chinezen vonden de Mercator-projecties, reliëfkaarten, kwantitatieve cartografie en rasterindelingen uit. China beschikte over kompassen en zo'n uitgebreide astronomische kennis dat zij altijd wisten waar zij zich bevonden, koersen konden uitzetten en volgen met behulp van zowel kompas- als sterrenkaarten, en konden varen waar zij wilden, ongeacht de windrichting. Zoals Needham opmerkte, lag China zo ver voor op de Westerse wereld in zeilen en navigatie dat vergelijkingen gewoon gênant zijn.

 

Pas toen het Westen erin slaagde China's zeil- en navigatietechnologie te kopiëren en te stelen, was het in staat om de wereld rond te reizen en te koloniseren. James Petras schreef: "Het is vooral belangrijk te benadrukken hoe China, de technologische wereldmacht tussen 1100 en 1800, de opkomst van het Westen mogelijk maakte. Het was alleen door het lenen en assimileren van Chinese innovaties dat het Westen de overgang kon maken naar moderne kapitalistische en imperialistische economieën."  (2)

 

China lag 1000 jaar voor op het Westen in alles wat met metalen te maken had - gietijzer, smeedijzer, staal, koolstofstaal, gehard staal, gelast staal. De Chinezen waren zo bedreven in metallurgie dat ze gestemde klokken konden gieten die elke toon konden produceren. Lang voor 1000 na Christus was China 's werelds grootste staalproducent. Ik geloof dat het James Petras was die opmerkte dat China rond 1.000 na Christus ongeveer 125.000 ton staal per jaar produceerde, terwijl Groot-Brittannië 800 jaar later slechts 75.000 ton kon produceren. (1)De Chinezen vonden de hoogoven uit, de dubbelwerkende blaasbalg om de hoge temperaturen te bereiken die nodig zijn om metalen te smelten en te gloeien. Zij vonden de vervaardiging van staal uit gietijzer uit. Zij blonken uit in het maken van metaallegeringen, en al heel vroeg goten en smeedden zij munten van koper, nikkel en zink. Het hele proces van ontginnen, smelten en zuiveren van zink, vond zijn oorsprong in China. De Chinezen ontwikkelden de processen van de mijnbouw en de concentratie en extractie van metalen zelf.

 

China was zeer vooruitstrevend in de landbouw, met de uitvinding van de waaier en de zaaimachine, waardoor het bewerken, planten en oogsten gemakkelijk werd. Europeanen en Amerikanen zaaiden nog steeds door graan uit een zak te strooien, een zeer verkwistende praktijk waardoor 50% van de oogst van elk jaar voor zaaigoed moest worden bewaard. China ontwikkelde wetenschappelijk efficiënte ploegen die nooit zijn geëvenaard en vandaag de dag nog steeds over de hele wereld worden gebruikt. Zij bedachten en ontwikkelden dierentuigen en halsbanden waardoor paarden voor het eerst echt gebruikt konden worden om ladingen te trekken. Europa had geen efficiënte ploeg en hun enige manier om dieren vast te binden was een touw om hun nek, waardoor de dieren zichzelf alleen maar konden wurgen. De Chinezen vonden zadels en de rijbeugel uit. De voedselproductie van China lag meer dan 1000 jaar voor op die van de rest van de wereld, en de vooruitgang in de landbouw van China was de oorzaak van Europa's landbouwrevolutie, die het voor het eerst in staat stelde zichzelf voldoende te voeden. De Chinezen droegen kleding van fijne zijde en katoen en gebruikten toiletpapier terwijl de Europeanen eeuwen later nog dierenhuiden droegen.

  

Weinig mensen in het Westen zijn bekend met de Armillary Spheres van China. Deze wereldwonderen, gegoten in brons met een diameter van enkele meters en prachtig versierd met draken en feniksen, behoren tot de oudste en nauwkeurigste astronomische observatie-instrumenten die er bestaan, sommige meer dan 3.500 jaar geleden gemaakt toen de westerse landen nog geen weet hadden van dergelijke dingen. Zij bepalen en meten de posities en equatoriale eclipticale en horizontale coördinaten van hemellichamen, de posities en dagelijkse bewegingen van 1.500 sterren en constellaties, en nog veel meer. Toen de Westerse strijdkrachten China eind 1800 binnenvielen, waren zij zo in de ban dat zij de meeste van deze schatten en de eeuwenlange gegevens van de oude observatoria plunderden, de instrumenten uit elkaar haalden en naar Europa brachten, en sommige naar China terugbrachten als onderdeel van de verdragen na de Eerste Wereldoorlog.

 

Het laat je sprakeloos, de enorme omvang te leren kennen van Chinese uitvindingen die al honderden jaren en vaak millennia bestonden voordat zij in het Westen verschenen. Needham publiceerde niet alleen oude Chinese teksten die nauwkeurig kunnen worden gedateerd, maar ook foto's van oude tekeningen waarop al deze voorwerpen duidelijk zijn afgebeeld. Dit is geen eenvoudige zaak van buskruit en vuurwerk, maar een ontdekking die het hele scala van menselijke kennis omvat, die allemaal bewust voor de Westerse wereld verborgen is gehouden. Needham deed zijn ontdekkingen in de jaren 1940, maar noch het westerse onderwijs noch de media hebben er ooit naar verwezen of ze erkend. Dit zijn niet louter beweringen; het bewijs is overtuigend en beschikbaar voor onderzoek, maar het Westen heeft China grondig uit het historische geheugen van de wereld gewist.

 

Het Westen Haat China Echt!

 

Mythe en verkeerde voorstelling van zaken

 

Westerse historici hebben de dominante rol van China in de wereldeconomie tot ongeveer 1800 verdraaid en genegeerd. Er bestaat een enorme hoeveelheid empirische gegevens die de economische en technologische superioriteit van China ten opzichte van de westerse beschaving gedurende het grootste deel van verscheidene millennia bewijzen. Aangezien China tot ongeveer 1800 's werelds grootste technologische macht was, is het bijzonder belangrijk te benadrukken dat dit de opkomst van het Westen mogelijk maakte.

 

Alleen door het kopiëren en assimileren van Chinese innovaties en China's veel geavanceerdere technologie was het Westen in staat de overgang te maken naar moderne kapitalistische en imperialistische economieën. Tot dan toe was China de leidende handelsnatie, die het grootste deel van Zuid-Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Europa bereikte. China's innovaties op het gebied van de productie van papier, boekdrukkunst, vuurwapens en werktuigen leidden tot een industriële supermacht waarvan de goederen via het meest geavanceerde navigatiesysteem over de hele wereld werden vervoerd. Bovendien leidden het bankwezen, een stabiele papiergeld economie, uitstekende productie en hoge landbouwopbrengsten ertoe dat China's inkomen per hoofd van de bevolking dat van Groot-Brittannië overtrof tot ongeveer 1800.

 

Niet alleen dit, maar, zoals James Petras opmerkte, "... de meerderheid van de westerse economische historici hebben het historische China voorgesteld als een stagnerende, achterlijke, parochiale maatschappij, een "oosters despotisme"." China is nooit zo geweest. In de 13e eeuw beschreef Marco Polo China als veel rijker en geavanceerder dan enig ander Europees land, en vooraanstaande Europese filosofen zoals Voltaire keken naar de Chinese samenleving als een intellectueel voorbeeld, en de Britten gebruikten China als hun model voor het instellen van een meritocratisch ambtenarenapparaat. (3)

 

Een eerste gedachte bij het bekijken van dit onderzoek is dat de wereld 500 jaar geleden voor China zeer primitief moet hebben geleken, echt "derde wereld" in die tijd. Toen Zhang He en anderen hun ontdekkingsreizen uitvoerden, moeten zij teleurgesteld zijn geweest in wat zij aantroffen. De rest van de wereld had geen papier of drukkerij, geen wiskunde, geen wetenschap, weinig medicijnen van betekenis, bijna geen metallurgie om van te spreken, een zeer primitieve landbouw, geen noemenswaardige fabricage, geen porselein, geen spinnewielen of weefgetouwen om kleding te maken. Als men de geschiedenis van de Chinese uitvindingen bekijkt, krijgt men steeds sterker het gevoel dat de Chinezen naar de wereld keken en niets van belang vonden in al die samenlevingen die eeuwen, en in sommige gevallen millennia, achter lagen op China in bijna elk opzicht. Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat dit de reden was waarom China zich in die tijd van de wereld afsloot, omdat het tot de conclusie kwam dat andere volkeren zo achtergebleven waren dat er weinig te winnen viel bij een langdurig contact. Men kan zich voorstellen dat zij naar huis terugkeerden en de deur achter zich dichttrokken, misschien van plan over nog eens 500 jaar terug te keren om te zien of de zaken waren vooruitgegaan. Met de toevoeging van details, is dit waarschijnlijk hoe de gebeurtenissen zijn verlopen.

 

Wat China niet verwachtte, was dat het Westen al deze ideeën zou stelen, ze zou omvormen tot kolonisatie- en oorlogswapens, zou terugkeren naar het land dat de bron van die kennis was, en het zou binnenvallen om het te koloniseren, grondstoffen te stelen, en de bevolking tot slaaf te maken en af te slachten. China's interesse was altijd alleen exploratie en handel. De Chinezen waren nooit expansionistisch of oorlogszuchtig, zij wilden alleen hun eigen grenzen beschermen tegen een invasie vanuit het Noorden. China was totaal niet voorbereid op het gewelddadige karakter en de wreedheid van de blanke die de wereld rondreisde en zijn God's zegen inriep voor zijn ontelbare wreedheden. In combinatie met een zwakke binnenlandse regering en de vindingrijkheid van de Bagdad Joden in het gebruik van opium om miljarden te oogsten terwijl ze een natie onder de bescherming van het Britse leger tot slaaf maakten, hebben we de zware neerwaartse beweging gedurende 200 jaar.

 

Twee Grote Historische Tragedies

 

De bovenstaande samenvatting geeft niet eens een adequaat overzicht van de omvang van de Chinese uitvindingen, van de som van China's ontdekkingen en bijdragen aan de moderne wereld. Maar helaas is een groot deel van China's totale kennis en geschiedenis van uitvindingen voor altijd verloren gegaan voor de wereld. Een groot deel van de vastgelegde kennis van China's geschiedenis werd vernietigd in een van de grootste daden van culturele genocide in de geschiedenis van de wereld - de plundering en verbranding van China's Zomerpaleis, de Yuanmingyuan, die meer dan tien miljoen van de mooiste en waardevolste historische schatten en wetenschappelijke werken uit 5.000 jaar Chinese geschiedenis bevatte. Wat niet geplunderd kon worden, werd vernietigd, en het hele enorme paleis brandde tot de grond toe af. Deze moedwillige diefstal en totale vernietiging van een van 's werelds grootste verzamelingen historische kennis was opgezet door de Rothschilds en de Sassoons als vergelding voor het Chinese verzet tegen hun opium. (4) (5)

 

Dit terzijde, maar de vernietiging van de Yuanmingyuan werd gedaan om dezelfde reden waarom de Geallieerden Dresden tot puin bombardeerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dresden had geen militaire waarde, maar het was het geestelijke en culturele hart van Duitsland, en de vernietiging ervan betekende "een wond in de Duitse ziel te openen die nooit zou genezen". Om precies dezelfde reden was de Amerikaanse "deep state" vastbesloten om de eerste atoombom op Kyoto te gooien, ook het hart en de ziel van de Japanse cultuur. Kyoto werd beschermd door de Voorzienigheid, met zware wolkenluchten die verhinderden dat de bommenwerpers het met voldoende nauwkeurigheid konden lokaliseren, waardoor ze gedwongen werden naar hun alternatieve plaatsen Hiroshima en Nagasaki te gaan.

 

Maar in termen van de vernietiging van een literaire registratie van cultuur en uitvinding, was er misschien een nog grotere misdaad tegen de geschiedenis van de Chinese kennis - de vernietiging van de bibliotheek en de YongleDadian van de Hanlin Academie. (6) Die encyclopedie van 22.000 delen, geschreven door meer dan 2.000 geleerden gedurende vele jaren, bevatte een groot deel van het totaal van 5.000 jaar Chinese kennis, uitvindingen en gedachten. De Britten droegen al die boeken naar buiten, goten er brandstof over en verbrandden de hele verzameling tot as. Alleen God weet wat er verloren is gegaan in deze tragische vernietiging, op bevel van dezelfde drugsdealers als straf voor het weigeren van opium, bedoeld om China's wil te breken door het hart van de cultuur van het land te raken met de moedwillige vernietiging van iets van zo'n onschatbare waarde dat het een open wond zou achterlaten die nooit zou genezen. Slechts ongeveer 150 delen overleefden de verbranding, 40 daarvan bevinden zich nu in de US Library of Congress, die niet van plan is ze aan China terug te geven.

 

Darwinisme op zijn Fijnst

 

Westerlingen rechtvaardigen tegenwoordig hun niet-erkende toe-eigening van Chinese kennis en de daaropvolgende aanspraken op eigendom met een variant van de stelling dat de Chinezen die dingen hebben uitgevonden, maar nooit hebben ontwikkeld of er munt uit hebben geslagen, maar die bewering is ongeldige zelfbedieningsonzin, aangezien mijn uitvinding van mij is, of ik er nu voor kies hem te ontwikkelen of niet. De claim is ook onwaar.

 

Toen de Chinezen papier en drukkunst uitvonden, werden boeken wijdverspreid in heel China, net als het weven van stoffen en de ontwikkeling van textiel. China gebruikte zijn uitvindingen op onbeperkte manieren ten voordele van de Chinese samenleving. Wat zij niet deden was octrooien aanvragen, alles omzetten in particulier intellectueel eigendom, en hun vindingrijkheid overbrengen van maatschappelijk nut naar particuliere winst. Kritiek op China's gebruik van zijn uitvindingen is niet zozeer het ontkennen van een gebrek aan toepassing als wel het ontbreken van commercialisering, deze westerse rechtvaardigingen impliceren dat elk land dat niet onmiddellijk streeft naar winstmaximalisatie van zijn ontdekkingen moreel nalatig is, de diefstal van die ontdekkingen wordt dan gerechtvaardigd door hen die ze beter zouden gebruiken. Dit is de bankrover die de moraalridder uithangt door te beweren dat hij het geld beter heeft gebruikt dan de bank zou hebben gedaan.

 

Het afzien van particuliere commercialisering was noch een karakterfout, noch een gedragsfout, maar een weerspiegeling van de pluralistische en socialistische aard van het Chinese volk, dezelfde reden waarom zelfs vandaag de octrooi- en intellectuele eigendomswetten en -voorschriften van China zoveel minder agressief zijn dan die van de VS. Eenvoudig gezegd, China is nooit zo kapitalistisch of individualistisch geweest als het Westen. Het maakt deel uit van de grootsheid van de Chinese natie dat deze immense bevolking millennia van verbluffend onderzoek, ontdekkingen en uitvindingen heeft verricht en de vruchten daarvan vrijelijk over de natie heeft verspreid. Deze nadruk op het grotere goed en het algemene voordeel voor de maatschappij in plaats van op individueel gewin, is fundamenteel voor de natuurlijke menselijkheid van het Chinese volk en mag niet worden vernietigd door het sociopathische Westerse model dat vandaag zo krachtig wordt gepromoot op basis van een fictieve morele superioriteit.

 

Het Westen verkiest het feit te negeren dat de 200-jarige onderbreking in de vernieuwing van China bijna volledig te wijten was aan hun eigen militaire invasies, toen het Westen het land teisterde en vernietigde. China's ontwikkeling, sociale vooruitgang en uitvindingen hielden pas op met de invasies van zowel de Amerikanen als de Europeanen, en vooral met het enorme programma van de Joden voor de handel in opium in China.

 

Wellicht van meer direct belang is dat China's achterstand in de huidige technologie meer dan wat ook een ongelukkige speling van het lot is, die zich voordeed tijdens een blip in de tijd. Nadat Mao alle buitenlanders had verdreven en China de gevolgen van 200 jaar buitenlandse inmenging en plundering van zich had afgeschud en de overgang naar een geïndustrialiseerde economie had ingezet, was dit precies het moment waarop de wereld van de elektronica en de communicatie explodeerde. In die korte periode van enkele decennia werden computers, internet, mobiele telefoons en nog veel meer door het Westen bedacht en gepatenteerd. Vrijwel het hele proces ging aan China voorbij, omdat het land in die korte periode volledig in beslag werd genomen door de fundamenten van zijn economische en sociale revolutie, en niet in staat was daaraan deel te nemen.

 

Het huidige gebrek aan octrooien en intellectuele eigendom in China op het gebied van elektronica is niet te wijten aan de superioriteit van het Westen of het gebrek aan innovatie in China, maar aan de agressie van het Westen. De opeenhoping van Amerikaanse en Europese octrooien was geenszins te wijten aan de westerse suprematie op het gebied van innovatie, maar aan de afwezigheid van Chinezen.

 

Het heden en de toekomst

 

China's inventiviteit is nog niet voorbij. Nu China zich herstelt en opnieuw de plaats inneemt die het in de wereld toekomt, gaat het verder waar het 200 jaar geleden is opgehouden. Zonder rekening te houden met de historische terugval gaan de Chinese bedrijven gewoon voorbij aan de vroegere stadia van innovatie door buitenlandse bedrijven en gaan zij over tot latere stadia waar het veld open is en buitenlandse octrooien innovatie en ontwikkeling niet in de weg hebben gestaan.

 

Als we kijken naar de gebieden waarop China vandaag achterloopt op het gebied van octrooien en intellectuele eigendom, dan is dat vooral op die gebieden van de wetenschap die vooruitgang boekten tijdens die korte periode waarin China niet in staat was deel te nemen. Zodra China weer voet aan de grond kreeg, ging de innovatie onverminderd door, zoals dat al duizenden jaren het geval was. China miste de computer- en smartphoneoctrooien, maar was perfect op tijd voor de revolutie van de zonnepanelen en werd al snel wereldleider - toen de VS tarieven van 300% op Chinese zonnepanelen oplegden in een poging om niet zozeer China's exportverkoop de nek om te draaien, maar om te voorkomen dat er fondsen voor verdere O&O zouden worden opgebouwd. Op elk gebied dat niet door IE-beperkingen wordt beheerst, heeft de innovatie in China een hoge vlucht genomen - meestal tot aan het wereldleiderschap.

 

Ondanks de beschuldigingen van de VS dat China buitenlandse technologie kopieert, zijn China's hoogtechnologische verwezenlijkingen volledig van eigen bodem, omdat de VS zo vastbesloten zijn geweest om China's opkomst te belemmeren dat zij in 1950 een internationaal embargo hebben ingesteld op alle wetenschappelijke kennis en op bijna alle nuttige producten en processen voor China, met inbegrip van wetgeving waardoor Chinese wetenschappers niet kunnen worden uitgenodigd voor of deelnemen aan Amerikaanse wetenschappelijke fora, terwijl zij andere westerse naties intimideren om hetzelfde te doen. In oktober 2019 werd aan alle Chinese wetenschappers en ruimtevaarttechnologiebedrijven een visum geweigerd om het wekenlange International Astronautical Congress in Washington bij te wonen, lang niet de eerste keer dat zoiets gebeurde.

 

In de westerse media horen we veel over China dat het technologieoverdracht eist als voorwaarde voor een bedrijfsverblijf in China, maar dit is meestal propaganda. Ongetwijfeld worden er verwachtingen gekoesterd ten aanzien van de overdracht van technologie en know-how, aangezien China niet de rest van zijn leven broodroosters en loopschoenen wil blijven maken, maar aangezien toegang tot de Chinese markt een geschenk is dat miljarden winst oplevert, is het volkomen verstandig om er een prijs aan te verbinden. Men mag echter niet vergeten dat geen enkel buitenlands bedrijf in China baanbrekend commercieel of gevoelig militair onderzoek verricht of kwantumcomputers en hypersonische raketten vervaardigt. Eventuele technologie die werkelijk beschikbaar is voor overdracht zou bijna geheel betrekking hebben op consumptiegoederen, en nauwelijks van grote waarde zijn of een bedreiging vormen voor de "nationale veiligheid" van de VS. En op vrijwel alle geavanceerde gebieden en industrieën zoals quantumcomputing, 5-G telecommunicatie of zonne-energie heeft China de VS al voorbijgestreefd.

 

Een korte lijst van recente Chinese innovatie

 

In 2015 kondigden Chinese ingenieurs 's werelds eerste kwantumcommunicatienetwerk aan, een systeem van 2.000 kilometer dat Beijing en Shanghai verbindt met datatransmissie die is gecodeerd met kwantumsleutelverdeling. In augustus 2016 lanceerde China 's werelds eerste kwantumcommunicatiesatelliet en slaagde het erin testcommunicatie tot stand te brengen met de bestaande grondstations van het land. In september 2016 bereikten Chinese wetenschappers 's werelds eerste kwantumteleportatie tussen onafhankelijke bronnen, waarbij kwantuminformatie vercijferd in fotonen tussen twee locaties werd afgeleverd.

 

In 2014 ontwikkelden onderzoekers van de Nankai-universiteit in Tianjin een auto met een werkende hersenbesturingseenheid, met sensoren die hersensignalen opvangen waardoor mensen de auto met hun geest kunnen besturen. In 2016 lanceerde China een volledig operationeel ruimtelaboratorium om de allereerste experimenten met hersen-machine-interactie in de ruimte uit te voeren. Chinese wetenschappers geloven dat hersen-computerinteractie uiteindelijk de hoogste vorm van mens-machinecommunicatie zal zijn, en hebben dit proces veel verder ontwikkeld dan welk westers land ook en bezitten bijna 100 patenten.

 

In 2015 wonnen middelbare scholieren uit Tianjin een internationale gouden medaille voor het maken van een microbe-biologische batterij. Dergelijke pogingen zijn in het verleden mislukt vanwege slechte prestaties en beperkt nut, maar deze studenten vatten het idee op om verschillende soorten bacteriën te combineren in één biologische energiecel, waarbij elke bacterie gespecialiseerde verantwoordelijkheden heeft op basis van zijn eigen unieke functies. Hun minuscule multi-bacteriecel bereikte meer dan 520 mV, en ging meer dan 80 uur mee. Opgeschaald was hun biologische batterij in staat evenveel stroom op te wekken als een lithiumbatterij, met een veel langere levensduur en zonder vervuiling te veroorzaken. Dit zijn Chinese middelbare scholieren.

 

In 2015 slaagden Chinese wetenschappers erin een menselijk embryo zodanig te modificeren dat de veranderingen ook in toekomstige generaties zouden blijven bestaan, iets wat nog nooit eerder was gelukt, namelijk het wijzigen van menselijk DNA om gevaarlijke of ongewenste genen uit toekomstige generaties te verwijderen. Chinese onderzoekers ontwikkelen de technologie en de processen om 3D-geprinte huid tot werkelijkheid te maken, op maat gemaakte huid voor brandwondenpatiënten, geprint op basis van hun wonden. Het land leidt de wereld in cat-scan technologie, in het in kaart brengen en synthetiseren van DNA, en vele medische gebieden zoals ooglaseren en hoornvliestransplantaties.

 

In mei van 2019 lanceerde een Chinese start-up een revolutionaire AI-chip met de rekenkracht van acht NVIDIA P4-servers, maar tot vijf keer sneller, met de helft van de grootte en 20% van het energieverbruik, en die 50% minder kost om te produceren. De Fudan-universiteit van Sjanghai heeft een transistor ontwikkeld op basis van tweedimensionaal molybdic sulfide, wat betekent dat computergebruik en gegevensopslag samen in één cel plaatsvinden, waardoor op silicium gebaseerde chips, die aan hun limiet zitten, wellicht overbodig worden. DJI Technology, opgericht door een Chinese universiteitsstudent, is in slechts enkele jaren uitgegroeid tot de wereldmarktleider op het gebied van kleine consumentendrones, en krijgt nu al Amerikaanse sancties opgelegd omdat het te succesvol is op een gebied dat de VS onder controle wil houden. Het land produceert bijna 40% van alle robots ter wereld, met sterk verbeterde kerntechnologieën, en is de wereldleider op het gebied van 5-G-technologie.

 

Chinese ingenieurs hebben een supercomputer gemaakt die zeven keer sneller is dan de Amerikaanse Oak Ridge-installatie, de eerste ter wereld die snelheden van meer dan 100 PetaFlops haalt, aangedreven door een in China ontwikkelde multi-core CPU en Chinese software, en die de VS verdringt met de meeste supercomputers in de top 500. Na de onthulling van China's supersnelle supercomputer meldden de autoriteiten dat de NSA honderdduizenden hackingaanvallen had uitgevoerd om de technologie voor China's nieuwe microprocessoren te stelen.

 

China's vaardigheden op het gebied van megaprojecten zijn nu al legendarisch, met de langste zeebruggen, de langste tunnels, de grootste diepzeehavens. China heeft 's werelds langste en hoogste glazen brug gebouwd in Zhangjiajie, die tussen twee steile kliffen 300 meter boven de grond hangt, en die tijdens het ontwerp en de bouw 10 wereldrecords heeft gevestigd. De Drieklovendam is de grootste dam ter wereld, met scheepssluizen op 5 niveaus die de grootste schepen ter wereld kunnen bevatten, en ook een scheepslift voor kleinere schepen die de grootste en meest geavanceerde ter wereld is. China heeft plannen geformuleerd om een elektronencollider te bouwen die vier keer zo lang is (100 km) en werkt met een energiecapaciteit die meer dan zeven keer zo groot is als die van het Europese CERN. In 2015 voltooiden Chinese wetenschappers de 500-meter radiotelescoop, veruit de grootste ter wereld met meer dan tien keer de oppervlakte van de Amerikaanse installatie in Puerto Rico.

 

In 2014 begonnen architecten in Amsterdam te werken aan wat 's werelds eerste volledig 3D-geprinte huis moest worden, een kostbare onderneming die drie jaar in beslag nam. Op precies hetzelfde moment voltooide een Chinees bedrijf in Shanghai tien 3D-geprinte huizen in minder dan een dag, voor minder dan 5.000 dollar per stuk, waarbij gerecycled bouw- en industrieel schroot als de 'inkt' werd gebruikt. Ik heb deze huizen gezien: grote, elegante bouwwerken met meerdere verdiepingen in Europese stijl, die zo stevig zijn dat ze aardbevingen tot niveau 8 op de schaal van Richter kunnen weerstaan.

 

We zijn op de hoogte van China's fantastische hogesnelheidstreinen, maar weinigen buiten China zijn zich bewust van de intens hoge kwaliteit van het HSR-netwerk, dat gebouwd is volgens de hoogste normen in de moderne wereld, inclusief stabiliteit.

 

Als ik met de trein reis, leg ik soms een muntstuk op zijn rand op de vensterbank, en ik heb videobeelden waarop het muntstuk vier of vijf minuten stabiel blijft voordat het uiteindelijk omvalt - en dit bij 300 km per uur. Shanghai heeft een hogesnelheids-Maglev-trein (430 km/uur), terwijl veel steden lage-snelheids-Maglevs hebben (200 km/uur), en Chinese ingenieurs zijn klaar om een 600 km/uur-Maglev commercieel te produceren. Hetzelfde ontwikkelingstempo geldt voor de stedelijke metrosystemen van het land. Ik ben de bron van deze cijfers kwijt, maar de stad Londen had 147 jaar nodig om 408 km metrolijnen aan te leggen, New York City 106 jaar voor 370 km, Parijs 110 jaar voor 215 km, terwijl Shanghai slechts 20 jaar nodig had om 500 km aan te leggen.

 

Het is aan de aandacht ontsnapt dat deze prestaties niet plotseling zijn geleverd, maar het resultaat zijn van een weloverwogen plan dat al 30 jaar wordt uitgevoerd, hoewel veel van deze inspanningen pas onlangs vruchten beginnen af te werpen. Nog belangrijker is dat China dit heeft bereikt vanuit een industriële basis in de derde wereld, terwijl er een totaal Westers embargo op technologieoverdracht rustte. Chinese wetenschappers hebben kernenergiecentrales ontwikkeld, mensen in de ruimte gebracht, het gehele maanoppervlak gefotografeerd, een ruimtestation gebouwd, een eigen GPS-systeem ontworpen en gelanceerd. Er zijn door China ontworpen en gebouwde diepzee-onderzeeërs, en het land ontwikkelt in hoog tempo zijn eigen vliegtuigindustrie. Nu de wetenschappelijke en technologische basis van China zoveel geavanceerder is, de onderwijsuitgaven met bijna 10% per jaar toenemen en de O&O-uitgaven zeer hoog zijn, kunnen uitvindingen en innovatie alleen maar toenemen.

 

Een slotopmerking

 

Een van de hardnekkigste mythen die over China worden verspreid, een bewering zonder ook maar een greintje bewijsmateriaal, is dat het de Chinezen aan creativiteit en innovatie ontbreekt door gebreken in hun onderwijssysteem. We hebben de beschuldigingen al honderden keren gezien: Het Chinese onderwijssysteem leert alleen uit het hoofd en verstikt innovatie, de Chinezen kunnen niet conceptualiseren of innoveren, weten alleen hoe ze hoge testscores moeten halen, maar niet hoe ze moeten denken. Hier spreekt Carly Fiorina, de voormalige CEO van H-P: "Ik doe al tientallen jaren zaken in China, en ik kan u vertellen dat de Chinezen wel een test kunnen afleggen, maar dat ze niet kunnen innoveren. Ze zijn niet erg vindingrijk. Ze zijn niet ondernemend. Ze innoveren niet. Dat is waarom ze onze intellectuele eigendom stelen... innovatie en ondernemerschap zijn niet hun sterkste kanten. Hun samenleving, evenals hun onderwijssysteem, is te gehomogeniseerd en gecontroleerd om verbeelding aan te moedigen ..." (7)De bewering is complete onzin om meer redenen dan ik hier ruimte heb om te verantwoorden.

 

In 2015 berichtte Eva Dou in de Wall Street Journal over een studie van McKinsey die beweerde dat China alle "makkelijke" innovaties had doorgevoerd, zoals producten beter en goedkoper maken, maar dat "het land beperkte succesverhalen heeft in 'uitdagendere' soorten innovatie die afhankelijk zijn van wetenschappelijke of technische doorbraken." De conclusies van McKinsey worden niet ondersteund door het hier vermelde bewijsmateriaal. (8)

 

***

 

De geschriften van de Mr. Romanoff zijn vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn gepubliceerd op meer dan 150 nieuws- en politieke websites in meer dan 30 landen, alsmede op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is management consultant en gepensioneerd ondernemer.

 

Hij heeft leidinggevende functies bekleed in internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import/exportbedrijf. Hij was gastprofessor aan de Fudan Universiteit in Shanghai, waar hij casestudies over internationale zaken presenteerde aan EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die in het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is auteur van Cynthia McKinney's nieuwe bloemlezing When China Sneezes (Ch. 2 - Dealing with Demons).

 

Zijn volledige archief is te zien op

https://www.moonofshanghai.com/  http://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com.

*

Notities

(1) Robert Temple, The Genius of China: 3000 Years of Science, Discovery, and Invention; https://www.amazon.com/Genius-China-Science-Discovery-Invention/dp/1594772177

(2) James Petras; China: Opkomst, ondergang en wederopstanding als wereldmacht; Enkele lessen uit het verleden; https://www.countercurrents.org/petras070312.htm

(3) Ron Unz; The American Conservative; 18 april 2012; China's Rise, America's Fall; Why Nations Fail; https://www.theamericanconservative.com/articles/chinas-rise-americas-fall/

(4) China herinnert zich een enorme misdaad - The New York Times; https://www.nytimes.com/2010/10/22/arts/22iht-MELVIN.html

(5) Peking's Zomerpaleis vernietigd; https://www.history.com/this-day-in-history/pekings-summer-palace-destroyed

(6) "De vernietiging van een grote bibliotheek: China's verlies behoort de wereld toe; https://eric.ed.gov/?id=EJ552559

(7) Ex-HP CEO Carly Fiorina zegt dat Chinezen "niet innoveren"; Time; https://time.com/3897081/carly-fiorina-china-innovation/

(8) Chinese innovatie: Nu komt het moeilijke deel, zegt een studie; https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/10/22/chinese-innovation-now-comes-the-hard-part-says-study/

*

 

Copyright © Larry Romanoff, Maan van Shanghai, 2020


iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview