Tuesday, October 3, 2023

POLSKI — WYWIAD ION COJA z LARRY ROMANOFFEM: “Plan chazarskich Żydów dla rządu światowego”

 “Plan chazarskich Żydów

dla rządu światowego”

 

 

CHINESE   ENGLISH    GREEK   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN

 

Ten artykuł w PDF

 

 

 

WYWIAD ION COJA  z LARRY ROMANOFFEM


Wywiad został przeprowadzony dla strony internetowej https://IonCoja.ro z pytaniami do profesora Larry’ego Romanoffa, pochodzącymi od profesora Iona Coja, a także od CD, zewnętrznego współpracownika strony https://IonCoja.ro.

Strona internetowa https://IonCoja.ro jest rumuńską stroną internetową zawierającą dyskusje i opinie o charakterze nacjonalistycznym w kontekście międzynarodowej sceny politycznej. Wiele przetłumaczonych materiałów zamieszczonych na stronie https://IonCoja.ro pochodzi ze strony https://www.bluemoonofshanghai.com, należącej do profesora Larry’ego Romanoffa.

Pisma profesora Romanoffa zostały przetłumaczone na 32 języki, a jego artykuły zostały opublikowane na ponad 150 obcojęzycznych stronach z wiadomościami i analizami politycznymi oraz na ponad 100 platformach anglojęzycznych. Był profesorem na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju na kursach EMBA. Teraz mamy szczęśliwą okazję przeprowadzić wywiad z tym płodnym i bardzo uprzejmym autorem, aby odpowiedzieć na kilka pytań, które dotyczą zarówno nas, jak i czytelników https://IonCoja.rowebsite.

 

 • CD – Oddajmy jednak głos profesorowi Ionowi Coja, który ma pytania do profesora Larry’ego Romanoffa.
 • IC – Byłem bardzo zadowolony z odpowiedzi Waszmości na ten wywiad i dziękuję za uprzejmość. Profesorze Romanoff, proszę o uwerturę – otwarcie tematu tego wywiadu.

LR – Najbardziej niezbędnym wstępem byłoby podkreślenie, że chazarscy Żydzi naprawdę mają plan stworzenia rządu światowego, który obejmie wszystkie narody świata swego rodzaju masową faszystowską dyktaturą, która z kolei będzie kontrolowana wyłącznie przez Żydów. W przeszłości łatwo było odrzucić to jako “teorię spiskową”, ale fakty są solidne a dowody są wszędzie. Nie było to nawet tajemnicą. Już w 1950 roku James Warburg zeznał przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, że “będziemy mieć rząd światowy, czy nam się to podoba czy nie. Pytanie brzmi tylko, czy rząd światowy zostanie osiągnięty za zgodą, czy przez podbój”. James był synem Paula Warburga, który był ojcem należącego do Żydów amerykańskiego FED i bardzo aktywnie promował plan Morgenthau dotyczący trwałego zniszczenia Niemiec po II wojnie światowej. Głównymi kwestiami są zatem sposób, w jaki ma to zostać osiągnięte i jak będzie wyglądał krajobraz na końcu.

 

 • IC – Czy istnieje konklawe na szczycie kongregacji żydowskiej, które obejmuje również nie-Żydów? Jak działa to konklawe?

 

LR – Tak, zdecydowanie istnieje “konklawe” Międzynarodowych Chazarskich Żydów i istnieje ono warstwowo, skupione w londyńskim City. Konieczne są pewne spekulacje, ponieważ jest to bardzo prywatna organizacja i nie publikują oni list pracowników. Powiedziano mi, że rdzeń tej grupy stanowi 13 rodzin, na czele których stoi Rothschild, powszechnie uważany za “Króla Żydów”. To jest serce Hydry. Grupa ta zawierałaby kilku Rothschildów, ale inne nazwiska nie są tak łatwe do zidentyfikowania. Prawdopodobnie znajdą się w niej Sebag-Montefiori, Sassoon, Israel Moses Seif, być może jeden lub dwóch Warburgów – zwykłe nazwiska. Są to również ludzie, którzy są właścicielami amerykańskiego FED i banków centralnych wielu innych krajów zachodnich. Absolutnie nie obejmuje to żadnych nie-Żydów.

 

Według najbardziej wiarygodnych dowodów, jakie posiadam, ten rdzeń jest otoczony przez grupę 300 mężczyzn, z których wszyscy się znają i którzy często kontaktują się z tymi w rdzeniu. Członkostwo w tej grupie nigdy nie zostało dokładnie zidentyfikowane, ale obejmowałoby głównych bankierów i przemysłowców – tych, którzy są właścicielami i kontrolują firmy takie jak Royal-Dutch Shell, Nestlé, Goldman Sachs i tak dalej. To właśnie ta grupa otrzymywałaby instrukcje i politykę od londyńskiego City, formułowała szczegółową politykę i przekazywała ją do następnej warstwy. Grupa ta działa jako skuteczny izolator dla tych w rdzeniu, aby utrzymać rdzeń całkowicie anonimowy, poza centrum uwagi mediów i zapewnić, że opinia publiczna nie będzie w stanie powiązać rdzenia z wynikową realizacją polityki.

 

Kolejna warstwa jest przedmiotem jeszcze większej liczby spekulacji, ale prawdopodobnie liczyłaby tysiące osób. Są to ludzie, którzy aktywnie działaliby na rzecz realizacji określonej polityki i różnych wydarzeń międzynarodowych, takich jak obalenie rządu Ukrainy, inwazje na Irak, Libię i Syrię itd. Przygotowałaby dalsze szczegółowe polityki i taktyki postępowania z Rosją, Chinami, Iranem i innymi krajami, a następnie przekazałaby je prawdopodobnie “pośrednikom”, a następnie ostatecznym odbiorcom, którzy realizowaliby te polityki. Miałoby to zapewnić dalszy poziom izolacji. Henry Kissinger może należeć do tej grupy.

 

Na tych poziomach nie będzie żadnych nie-Żydów. Goje to jedynie porucznicy, którzy służą Żydom w ich wysiłkach, duża kategoria wykształconych prawników, księgowych, profesjonalistów biznesowych i innych. Ludzie ci są zasadniczo kompradorami, zdrajcami swoich ideałów i swoich krajów, ale korzystają z wysokich pensji i pewnego immunitetu prawnego, a zatem chętnie żerują przy korycie.

 

Są nie tylko dobrze opłacani, ale także dobrze oszukiwani; wierzą, że są częścią “nas”, podczas gdy tak naprawdę są “nimi”, a to oznacza, że kiedy opadnie ostatnia kurtyna, będą jednorazowymi gojami, jak wszyscy inni.

 

Na przykład, w londyńskim City ustalono by, że antyzachodni rząd na Ukrainie powinien zostać obalony, a NATO powinno rozszerzyć swoją działalność, aby otoczyć Rosję, a wszystko to w ramach przygotowań do ostatecznej kontroli i podziału Rosji. Strategia ta miałaby zostać zaplanowana w londyńskim City, a następnie przekazana grupie 300 osób, które miałyby ją dopracować. Większa grupa otaczająca tę grupę składałaby się z wysoko wykształconych bankierów, przemysłowców i profesjonalistów, którzy określiliby szczegóły i taktykę oraz ewentualnie przypisaliby ewentualne obowiązki wykonawcze różnym wskazanym osobom. Gdy wszystko to zostanie zrobione, “pośrednicy” dostarczą ostateczne instrukcje osobom wyznaczonym do realizacji tych planów.

 

Innym przykładem jest to, że zalążek Światowego Forum Ekonomicznego, WEF, kierowanego przez Klausa Schwaba, miały swój początek w londyńskim City, z ogólnym planem co do celu i wykonania, będąc jeszcze jedną częścią planowanego Rządu Światowego. Od tego momentu następna warstwa będzie omawiać i planować szczegóły i taktykę oraz uzyskać potwierdzenie i zgodę od londyńskiego City. Następnie zostaną wybrane osoby, które pokierują przedsięwzięciem, a plany zostaną przekazane następnemu poziomowi, który następnie zorganizuje cały program i wybierze osoby do jego realizacji.

 

 • IC – Jakie byłyby najbardziej widoczne i destrukcyjne działania chazarskiej machiny mające na celu zniszczenie porządku świata jaki znamy?

 

LR – Martwe Partnerstwo Transpacyficzne, TPP, byłoby kolejną częścią planowanego Rządu Światowego. Plan ten był zbyt agresywny, zbyt ambitny i nie powiódł się. Gdyby się powiódł, ludzkość byłaby skazana na zagładę, ponieważ prawie całkowicie usunąłby suwerenność narodów i umieścił całą władzę w rękach żydowskich bankierów i międzynarodowych firm przemysłowych. Międzynarodowi chazarscy Żydzi jasno dali do zrozumienia, że koncepcja “państwa narodowego” jest archaiczna i bezużyteczna, a nowa organizacja światowa jest konieczna.

 

TPP w rzeczywistości odebrałaby państwom narodowym prawo do kontrolowania własnego wojska, spraw finansowych, gospodarki i przepisów zdrowotnych, przekazując praktycznie całą władzę żydowskim bankierom i przemysłowcom, a wszystko to kontrolowane ostatecznie z londyńskiego City. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że rządom krajowym pozostałyby tylko dwie funkcje: pobieranie podatków i tłumienie populacji. WEF prowadzi nas w tym samym kierunku bardziej okrężną drogą i nie tak agresywnie.

 

Należy pamiętać, że Żydzi od dziesięcioleci przygotowują i szkolą krajowych przywódców do tego nowego świata. Justin Trudeau z Kanady jest jednym z nich, a krótkie wyszukiwanie dostarczy nazwisk wielu innych, którzy są już psychologicznie przygotowani do zdrady własnych narodów w tej Hydrze. Trudeau już chwali się, że Kanada jest pierwszym “państwem postnarodowym”, a to oznacza dokładnie to, co wydaje się oznaczać: Kanada nie jest już suwerennym narodem, ale rodzajem zależnej jednostki politycznej, która jest całkowicie kontrolowana przez londyńskie City. Wszystkie zachodnie narody zmierzają w tym samym kierunku. Obecne migracje zagraniczne do wszystkich krajów zachodnich są integralną częścią tego procesu. Celem jest zmniejszenie populacji etnicznych poniżej poziomu niezbędnego do wytworzenia skutecznego oporu i pomoc w wyeliminowaniu koncepcji narodowości. Powszechnie wiadomo, że gdy w kraju takim jak Rumunia czy Niemcy liczba zagranicznych imigrantów przekracza 30%, społeczeństwo traci spójność, a Niemcy czy Rumuni nie są już w stanie skutecznie funkcjonować jako grupa narodowa.

 

 • IC – Więc Chazarowie wiedzą z badań naukowych, jaka jest krytyczna liczba w zmianie spójności narodowej?

 

LR – Nie jest to trudne do zrozumienia.

 

Wyobraźmy sobie przyszłą Rumunię, w której obywatele są niezadowoleni z nowej polityki rządu, a 100 osób zebrało się, aby omówić protesty i taktykę sprzeciwu wobec tych środków. Teraz wyobraź sobie, że 30 z tych 100 osób to obcokrajowcy – Żydzi, osoby z Haiti, Algierii, Kambodży, Ugandy. Ci ludzie nie myślą tak jak ty; twoje pomysły nie są ich pomysłami. Nie podzielają twoich wartości, etyki, historii, tradycji, religii. Twoje obawy związane z rządem nie są ich obawami. Nie widzą rzeczy tak, jak ty je widzisz, a ich naturalny sprzeciw będzie służył sabotowaniu wszystkich twoich wysiłków. Nigdy nie będziesz w stanie uzyskać masy krytycznej poparcia publicznego niezbędnego dla tego wysiłku lub jakiegokolwiek innego. Ci ludzie w żadnym sensie nie postrzegają siebie jako Rumunów, a społeczeństwo straci znaczną część swojej spójności. Jest to kolejna część planu mającego na celu wyeliminowanie samego pojęcia narodowości, a małżeństwa między obywatelami kraju i obcokrajowcami będą służyć przez kilka pokoleń, aby praktycznie wyeliminować “prawdziwych” Rumunów. Jest to planowane kulturowe ludobójstwo, które należy traktować znacznie poważniej niż obecnie.

 

Kraje Europy Zachodniej są dziś zalewane imigrantami z Afryki. Jeśli spojrzymy na Niemcy, Francję, Włochy, Anglię, sytuacja społeczna jest ponura. Już teraz istnieje zdumiewająca wrogość między rdzenną ludnością a imigrantami, podobnie jak dziś w USA między czarnymi a białymi. Nie jest to przypadkowe; wrogość jest cechą dezintegracji społecznej i w wielu krajach może łatwo doprowadzić do pewnego rodzaju wojny domowej, nie między frakcjami rządowymi, ale między rodzajami i klasami ludzi. Społeczeństwo przeładowane imigrantami, którzy są “zbyt obcy”, ostatecznie popadnie w anarchię: państwo postnarodowe, w którym główną funkcją wybranego rządu będzie tłumienie populacji.

 

Oto kilka komentarzy czytelnika z Europy Zachodniej na temat obecnego stanu społeczeństwa. Nie jest to obiecujące.

 

“Paryż jest całkowicie zalany przez Afrykańczyków. Aby przejechać się ich metrem, trzeba zakryć nos i usta – smród jest przytłaczający”.

 

Słynna Riwiera, zwłaszcza Marsylia, jest teraz slumsami trzeciego świata, gdzie wszędzie leżą śmieci. Szwajcaria i Niemcy zostały zalane przybyszami z Bliskiego Wschodu, Afgańczykami i innymi osobami mówiącymi w każdym języku z wyjątkiem niemieckiego. Niegdyś wielkie miasto Londyn jest teraz wypełnione falującą masą czarnej i brązowej protoplazmy humanoidalnej. Londyn to wielokulturowa toaleta, być może gorsza od Nowego Jorku, jeśli to w ogóle możliwe. Spójrzmy na Luksemburg; to miejsce wygląda jak Afryka, tony tych ludzi, kręcących się, wałęsających, zachowujących się jak klauni, krzyczących, wypróżniających się i oddających mocz w całym Ettelbruck i Dunkierce.

 

Kanada szybko idzie w ich ślady – dzięki Justinowi “Jackbootowi” Trudeau i jego prawej ręce, Żydówce Chrystii Freeland”. “Człowiek przyszłości będzie mieszanej rasy. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo zanikać z powodu zaniku przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Euroazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna w swoim wyglądzie do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów różnorodnością jednostek”.

 

Kolejnym narzędziem w tej skrzynce jest NATO. Jeśli Rumunia dołączy do UE, warunkiem będzie oddanie swojego wojska NATO. W ten sposób rumuńscy żołnierze nie są już Rumunami, ale częścią wielonarodowej armii. Nie jest to powszechnie znane, ale nowi żołnierze NATO są uczeni, że nie są częścią swojej dawnej armii narodowej, ale teraz są winni lojalność tej ponadnarodowej sile, a ponadto mówi się im, że pewnego dnia mogą być zaangażowani w walkę przeciwko własnemu krajowi.

 

NATO jest całkowicie żydowskim tworem. Nie miało i nie ma obecnie żadnego ważnego powodu do istnienia. Jego jedynym celem jest funkcjonowanie jako żydowskie wojsko, gdy nadejdzie czas. Z wyjątkiem Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, Żydzi nigdy nie mieli własnych armii. Przez 200 lub więcej lat korzystali z armii brytyjskiej ze względu na ich kontrolę nad rządem Anglii. Dlatego to właśnie armia brytyjska skutecznie najechała Afrykę Południową podczas wojen burskich, aby jeden z Rothschildów mógł uzyskać kontrolę nad ogromnymi kopalniami złota i diamentów. Funkcjonowali naprawdę jako coś, co nazywam “Prywatną Armią Bankierów”.  Żydzi zniszczyli Imperium Brytyjskie podczas dwóch wojen światowych, ale nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ już wcześniej przenieśli swoją flagę do USA. Dziś niszczą USA w podobny sposób, społecznie, ekonomicznie i politycznie, ale to również nie ma znaczenia, ponieważ planem jest przeniesienie ich flagi do NATO. Żydzi wykorzystają Stany Zjednoczone do przeprowadzenia ostatniej wojny światowej, która prawie na pewno zakończy się zniszczeniem USA jako siły militarnej i politycznej, ale NATO będzie już istnieć jako ponadnarodowe wojsko Żydów, aby kontrolować wyznaczone rządy i populacje wszystkich ich “państw postnarodowych”. To ponadnarodowe wojsko będzie kontrolowane i kierowane przez londyńskie City.

 

 • IC – W ich planie zjednoczenia i wymieszania narodów, kultura, tradycje czy religie nie są wybaczone. Jakie działania są najłatwiejsze do wykrycia w tej kampanii przeciwko ludzkości?

 

LR – Są jeszcze inne kwestie. Nieodłącznym elementem planów dotyczących rodzaju rządu światowego, który ostatecznie będziemy mieć, jest nie tylko usunięcie rządów narodowych i sił zbrojnych, ale także zniszczenie społeczeństwa, rodziny, moralności i religii. Wszystko to dzieje się w tym samym czasie, jako integralne części tego samego planu. Mamy tendencję do postrzegania wszystkich tych sektorów jako oderwanych od siebie elementów, ale wszystkie one są ze sobą ściśle powiązane i tworzą jedną całość.

 

Stany Zjednoczone są być może krajem, który posunął się najdalej w tych kierunkach, ale wszystkie kraje zachodnie (a ostatecznie wszystkie narody na całym świecie) pójdą tym samym schematem. Jeśli chodzi o społeczeństwo, Stany Zjednoczone otworzyły śluzy dla ogromnej liczby „bardzo” zagranicznej imigracji, jednocześnie otwarcie zachęcając do animozji między białymi Amerykanami a wszystkimi innymi osobami. Przestępczość czarnych na białych rośnie wykładniczo w USA i być może nie minie dużo czasu, zanim biali zaczną brać odwet i będziemy mieli konflikty domowe, które w istocie będą wojną domową. Już teraz spójność społeczna ulega rozkładowi.

 

 • IC – Jak widzimy, żaden aspekt życia gospodarczego, politycznego czy społecznego nie jest wybaczony, wszystko musi zostać zniszczone nie do poznania, prawdopodobnie rodzina jest skazana na ten sam proces niszczenia tożsamości…?

 

LR – Jeśli chodzi o rodzinę, USA przodują na świecie pod względem liczby rodzin z jednym rodzicem, młodych ludzi bez ślubu, jednoosobowych gospodarstw domowych. Media informacyjne będące własnością Żydów promują “swingowanie”, które polega na tym, że mężczyźni handlują swoimi żonami w celach seksualnych, a młode pokolenie jest doprowadzane do rażących perwersji seksualnych. Kanadyjskie i amerykańskie gazety podczas pandemii COVID otwarcie promowały korzystanie z “dziur chwały”, które są ściankami działowymi z małymi otworami, przez które mężczyzna wkładał swojego penisa, a kobieta po drugiej stronie oferowała swoje usta lub pochwę, aby go zaspokoić. Opublikowali również instrukcje dotyczące przeprowadzania orgii podczas pandemii.

 

Kiedy byłem młodym mężczyzną, regułą było, że dziewczyna nigdy nie całowała cię na pierwszej randce. Dziś młode amerykańskie dziewczęta w wieku 14 i 15 lat mówią, że chłopcy chcą seksu oralnego, analnego i waginalnego i oczekują tego wszystkiego na pierwszej randce. To nie jest mała zmiana w moralności czy wartościach.

 

Kiedy Bela Kuhn (Cohen) zainicjował żydowską rewolucję komunistyczną na Węgrzech, jego pierwszymi działaniami były próby zniszczenia rodziny, moralności i religii. Wprowadził nowe programy w szkołach podstawowych, zachęcając małe dzieci do angażowania się w otwartą seksualność i stosunki płciowe, a zamężne kobiety do swobodnego cudzołóstwa. Plan ten nigdy się nie zmienił. Program ten obejmuje również wszystkie dzisiejsze ataki medialne dotyczące “transseksualizmu” i zmiany płci dzieci, a także coraz bardziej ekstremalny program seksualizacji dzieci. Agencje ONZ są tego częścią, a WHO stwierdza obecnie, że dzieci powinny mieć “partnerów seksualnych” od szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o płeć, wdrażane są nowe przepisy – jak w Kanadzie – że nauczyciele mogą zachęcać dzieci do zmiany płci, że rodzice nie mogą być powiadamiani ani przez nauczycieli, ani przez dzieci, i że “ingerencja” rodziców w te potajemne zmiany płci będzie przestępstwem, które będzie skutkować aresztowaniem i więzieniem. To jest prawdziwe. Podobnie jest z innym programem “wspomaganego samobójstwa”, w ramach którego, ponownie w Kanadzie, dziecko w wieku zaledwie dziesięciu lat może poprosić o wspomagane samobójstwo, a rodzicom prawnie zabrania się ingerencji.

 

Niszczenie moralności rozpoczęło się na dobre w latach sześćdziesiątych XX wieku wraz z wynalezieniem przez Żydów pigułek antykoncepcyjnych dla kobiet i wynikającą z tego szeroko promowaną “rewolucją seksualną”, która była początkiem końca rodziny. Zostało to dodatkowo wzmocnione przez tak zwany “Ruch Wyzwolenia Kobiet” w latach 70-tych i 80-tych.

 

Teoria głosiła, że małżeństwo było kamieniem młyńskim dla kobiet i służyło jedynie zapobieganiu ich pełnemu rozwojowi jako jednostek, doprowadzając kobiety do wniosku, że bez kotwicy rodziny wszystkie osiągną wielki sukces. Propaganda ta była tak skuteczna, że liczba rozwodów w USA i Kanadzie wzrosła o ponad 200% w ciągu około dziesięciu lat. Niedługo potem podobna anty-małżeńska kampania propagandowa pojawiła się ponownie, mocno promowana przez żydowskie media, co zwiększyło wskaźnik rozwodów o kolejne 60%. Nic z tego nie było przypadkiem ani naturalną ewolucją społeczną, ale częścią długoterminowego skoncentrowanego planu zniszczenia rodziny.

 

Jedną z taktyk propagandowych stosowanych przez Żydów w tych programach inżynierii społecznej jest zmiana znaczenia słów, aby zmusić opinię publiczną do zaakceptowania, że “czerwony jest nowym niebieskim”. Jednym z przykładów jest to, że definicja i znaczenie słowa “rodzina” zostały znacząco zmienione na Zachodzie, a rodzina nie składa się już z męża, żony i dzieci. Zostaliśmy mocno zaprogramowani, aby zaakceptować “małżeństwo” między dwoma mężczyznami, ich bycie “mężem” i “żoną” oraz posiadanie prawnego pozwolenia na adopcję małych chłopców. W popularnej prasie nie mamy już pojęcia heteroseksualnego męża i żony; zamiast tego mamy “partnerów” i “znaczące osoby”. To nie tylko terminologia; faktyczna koncepcja “rodziny” jest niszczona, zamieniana w rodzaj mylącej nicości.

 

Zbiegając się z tym, intensywny nacisk na darmowe aborcje, który miał miejsce przez ostatnie 100 lub więcej lat, był całkowicie żydowski w konstrukcji i wykonaniu.

 

 • IC – Te nie tylko niemoralne, ale nawet przestępcze działania mające na celu wpływanie i zniekształcanie ludzkich zachowań, zwłaszcza wśród młodych ludzi, nasiliły się ostatnio. Jaka jest Twoja opinia?

 

LR – Dotyczy to również pornografii i legalizacji narkotyków, takich jak marihuana i kokaina. Nie ma trudności w przypisaniu tego wszystkiego do żydowskich korzeni i jest oczywiste, że wszystkie te działania są mocno wspierane przez żydowskie media.

 

Szanowane krajowe gazety w USA i Kanadzie publikują artykuły doradzające kobietom “najlepsze miejsca do znalezienia pornografii”.

 

Z seksualizacją dzieci zbiega się handel nimi, który najwyraźniej staje się coraz bardziej powszechny i pochodzi z tych samych źródeł. Nie brakuje historii o mężczyznach z amerykańskich służb specjalnych wnoszących małych chłopców do Białego Domu tylnymi drzwiami późnym wieczorem. Wygląda na to, że większość zachodnich przywódców rządowych jest dobrze zaznajomiona z tą kwestią, w tym europejska rodzina królewska.

 

Z dziećmi jest więcej wspólnego. Żydowska Biblia, Talmud, zawiera obszerne dyskusje na temat tego, czy dziewczynka w wieku trzech lat może być wykorzystywana do stosunków seksualnych, czy też należy poczekać, aż będzie miała “trzy lata plus jeden dzień”. Stwierdza również, że gdy mała dziewczynka jest wielokrotnie wykorzystywana do stosunków seksualnych, jej błona dziewicza naprawia się wielokrotnie, a ona sama pozostaje “nieuszkodzona”.

 

Te żydowskie programy inżynierii społecznej – wszystkie będące częścią nadchodzącego Nowego Porządku Świata – seksualizują i deprawują dzieci w sposób, który nigdy nie zostanie naprawiony, nawet jeśli ambicje ostatecznie zawiodą. Na Zachodzie nigdy nie powrócimy do stanu, w którym byliśmy w zdrowych czasach.

 

 • IC – Poza brakiem szacunku dla religii chrześcijańskiej, a nawet innych religii, wydaje się, że istnieje wyraźna misja zniszczenia religii wszelkimi dostępnymi lub niedozwolonymi środkami.

 

LR – Zniszczenie religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, jest istotną częścią tego planu.

 

Kiedy byłem młodym człowiekiem, niedziela była dniem szczególnym, zarezerwowanym dla kultu i rodziny. Otwarte były tylko ważne placówki handlowe.

 

Gdybym utknął w innym mieście w weekend i miałbym tam przyjaciół, mógłbym skontaktować się z jednym z nich w sobotę, ale nigdy nie zadzwoniłbym ani nie przeszkadzałbym im w niedzielę. Byłoby to niemal niewybaczalne naruszenie prywatności. Żydzi zaczęli od intensywnego dążenia do otwarcia kin w niedziele. Wraz z tym sukcesem przeszli do sklepów spożywczych, supermarketów, a ostatecznie niedziela jako specjalny dzień religijny została zniszczona.

 

Stwierdzenie, że wielu Żydów nienawidzi chrześcijaństwa i żywi do niego głęboką nienawiść, jest poważnym niedopowiedzeniem. Ta nienawiść do chrześcijaństwa i determinacja Żydów, by je wyeliminować, jest znacznie poważniejsza niż się powszechnie uważa. Przytoczę tutaj krótki cytat z jednego z moich wcześniejszych artykułów. Jest on pouczający, aby zrozumieć pogardę, jaką Żydzi żywią wobec chrześcijaństwa w ogóle, a Jezusa Chrystusa w szczególności.

 

“Władza stojąca za tronem”

Gary Aldrich był agentem FBI przez 26 lat, a drugą część swojej kariery spędził na badaniu poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych pracownikom Białego Domu.

 

W swojej książce Aldrich opowiada, jak to było udekorować choinkę Hillary Clinton w Białym Domu ozdobami stworzonymi przez różnych żydowskich artystów, przedstawiającymi pornografię, „zabawki erotyczne i urządzenia do samookaleczenia”.

 

Aldrich napisał: „Nie mogłem uwierzyć, jaki brak szacunku wyrażały te ozdoby. Wielu żydowskich artystów zaproszonych do wykonania i wysłania czegoś do powieszenia na drzewie musiało odczuwać jedynie wstręt, nienawiść i brak szacunku do Białego Domu i obywateli tego kraju, wstręt oczywiście wywołany w imię wolności artystycznej… Oto kolejna ozdoba z pięcioma złotymi pierścieniami – pięć prezerwatyw owiniętych w złoto. Wyrzuciłam ją do kosza. Były tam inne ozdoby do prezerwatyw, niektóre jeszcze w opakowaniu, niektóre nie.

 

Żydzi piszą i publikują artykuły w środkach masowego przekazu zatytułowane “F… you, Jesus”. Te śmieci można znaleźć wszędzie, jeśli ktoś poświęci trochę czasu na szukanie. I będzie się to nasilać. Dla kontrastu, osoba pisząca lub robiąca takie rzeczy przeciwko religii żydowskiej trafiłaby do więzienia.

 

W końcu Żydzi są “ofiarami”.

 

 • IC – Jak prawdziwa jest żydowska nienawiść do gojów, nie-żydowskiego świata? Kto ją podtrzymuje? Na jakim poziomie żydowskiej hierarchii kultywowana jest ta polityka? Czy istnieje również rasowa, anty-gojowska podstawa żydowskiej niechęci do chrześcijaństwa? Niechęci odziedziczonej po czasach starożytnego Rzymu? Albo Kartaginy?

 

LR – Jak widać z powyższego, nienawiść jest prawdziwa. Polityka wywodzi się z londyńskiego City i jest realizowana przez poruczników na całym świecie. Uprzedzenie jest z pewnością związane z pogardą dla gojów (nie-Żydów). Nie jest prawdą, że wszyscy Żydzi nienawidzą wszystkich nie-Żydów lub mają ich w pogardzie, ale z pewnością prawdą jest, że Żydzi, którzy nadzorują ten ogromny program “kontrolowania całego świata”, rzeczywiście mają gojów w całkowitej pogardzie. Ich uczucia wobec nie-Żydów i chrześcijaństwa nie mogą być rozdzielone.

 

A żydowska biblia, Talmud, wzmacnia tę postawę, stwierdzając, że Żyd może traktować gojowską kobietę “jak kawałek mięsa”, że gojów można zabijać bez winy, oszukiwać bez winy. Jedną z najbardziej znanych żydowskich modlitw jest Kol Nidre, podczas której Żydzi modlą się do swojego boga (przypuszczalnie Szatana), aby pozwolił im wycofać się z każdej obietnicy złożonej gojowi w nadchodzącym roku.

 

Wielu żydowskich pisarzy (w tym sam Talmud) stwierdza jasno i otwarcie, że goje są jedynie “bydłem” dla Żydów, nie są tak naprawdę ludźmi i nie mają innego celu, jak tylko służyć Żydom. Ta postawa i pisma są tak powszechne, że nie można im zaprzeczyć.

 

 • IC – Troska Żydów o promowanie swoich przedstawicieli jest notoryczna! Nagrody Nobla są szczególnie ukierunkowane. Znam się trochę na literaturze i zdałem sobie sprawę, że większość nagrodzonych Żydów to oszuści! Czy wśród innych żydowskich laureatów Nobla jest równie wielu oszustów?

 

LR – Nagrody Nobla są w dużej mierze oszukańcze, w większości kontrolowane przez europejskich żydowskich bankierów i zdecydowanie zbyt często przyznawane Żydom. Pokojowa Nagroda Nobla jest szczególnie znana z wykorzystywania jej jako narzędzia politycznego. Nagroda w dziedzinie ekonomii nie jest tak naprawdę nagrodą Nobla, choć jest tak przedstawiana, ale wydaje się, że prawie wszyscy jej odbiorcy to Żydzi. Grupa Żydów przez ponad dziesięć lat składała petycje, aby Albert Einstein otrzymał nagrodę w dziedzinie fizyki, ale był on tak niewyróżniający się i niekompetentny, nie mówiąc już o tym, że był skandalicznym plagiatorem, że nie mogli znaleźć podstaw do takiej nagrody. Ostatecznie przyznano mu Nagrodę Nobla za “wkład w dziedzinę fizyki”. Innymi słowy, nie mogli znaleźć niczego zasługującego na nagrodę, więc sfabrykowali nową ogólną kategorię.

 

 • IC – W ostatnich latach kilkaset tysięcy Żydów potajemnie uzyskało rumuńskie obywatelstwo w Rumunii, wielu z nich jest właścicielami nieruchomości, ma dobrze prosperujące firmy. Czy istnieje strategia polityczna dla tego ruchu ludności? Jaki byłby cel syjonistów?

 

LR – Nie wiedziałem o tym, ale z pewnością bym się tym martwił.

 

Przy tak dużej liczbie nie może to być przypadkowe; to musi być część planu. Zgaduję, że silne chrześcijańskie korzenie Rumunii odgrywają w tym rolę, ponieważ te korzenie będą musiały zostać wyrwane.

 

 • IC – Jaka jest liczba osób uważanych za Żydów? Ilu jest prawdziwych Żydów?

 

LR – Istnieją dwie rasy Żydów. Jedna to Żydzi semiccy pochodzący z Bliskiego Wschodu. Druga to Aszkenazyjczycy, którzy wcale nie są Żydami, ale pochodzą z Europy, od pierwotnych Chazarów. Przyjęli oni żydowski (babiloński) Talmud jako swoją biblię i przedstawiają się jako Żydzi, ale nimi nie są. Benjamin Freedman nalega na nazywanie ich “tak zwanymi Żydami”, co jest zgodne z prawdą. Większość dzisiejszych Żydów, ponad 95% według żydowskich szacunków, to europejscy Chazarowie. Omówiłem to szczegółowo w artykule zatytułowanym “Kim jest Żyd?“.

 

Zamiast podawać tutaj wiele szczegółów, czytelnicy mogą zapoznać się z tym artykułem.

 

 • IC – Czy istnieje prawdziwa opozycja wśród Żydów wobec zbrodni popełnianych przez żydowskich przywódców? Czy wśród Żydów panuje niezgoda? Na jakim poziomie?

 

LR – Z pewnością istnieje opozycja wśród dwóch klas Żydów co do popełnionych zbrodni i koncepcji jednego rządu światowego. Niestety, media na wszystkich poziomach są niemal całkowicie kontrolowane przez chazarskich Żydów i nie pozwalają oni na to, by takie dyskusje czy doniesienia docierały do opinii publicznej. Dlatego bardzo trudno jest oszacować liczbę “osób odmawiających służby wojskowej ze względu na sumienie”. Widzimy sporadyczne artykuły w mediach drukowanych, generalnie sprzeciwiające się żydowskim zbrodniom i kwestionujące wszystkie propagowane kłamstwa historyczne, ale nie ma ich zbyt wiele. Żydzi od czasu do czasu piszą książki demaskujące zbrodnie i żądzę kontroli, ale zazwyczaj książki te spotykają się z milczeniem; Amazon i księgarnie nie chcą ich sprzedawać, New York Times nigdy nie opublikuje recenzji książki, więc ogół społeczeństwa nie wie o ich istnieniu.

 

Pewien Żyd, Norman Finklestein, napisał książkę zatytułowaną “The Holocaust Industry” (“Przemysł holokaustu”), która była znaczącym ujawnieniem tego ogromnego oszustwa. Jest ona dostępna do pobrania za darmo w formacie pdf z archiwum i warta przeczytania:

 

https://ia800708.us.archive.org/25/items/HolocaustIndustry/nf_holocaust_industry.pdf

 

Niewielu jest Żydów na wysokim szczeblu, którzy odważyliby się zaprzeczyć tym z londyńskiego City. Nieliczni, którzy to zrobili, albo zostali zabici, albo ich reputacja i kariera zostały beznadziejnie zniszczone. Ci Chazarzy są gangsterami i zwrócą się przeciwko sobie tak szybko, jak przeciwko każdemu innemu, z zaskakującą zaciekłością.

 

Dominique Strauss-Khan był prezesem MFW i zapowiadał się na kolejnego prezydenta Francji, kiedy zderzył się z tymi ludźmi i został całkowicie zrujnowany. Napisałem o tym artykuł, jeśli czytelnicy są zainteresowani:

 

Dominique Strauss-Kahn Revisited

 

Wspomniałem wcześniej o członkostwie w różnych warstwach władzy. Weźmy pod uwagę, że Strauss-Khan, tak prominentny i wysoko postawiony jak on, nie był w żaden sposób częścią wewnętrznych kręgów. Odnosząc się do nich, powiedział swojej żonie: “Oni chcą mnie dopaść”, wyraźnie sugerując, że był daleko od prawdziwej władzy.

 

A osoby takie jak George Soros byłyby tylko w zewnętrznym kręgu.

 

Myślę, że najlepiej będzie zatrzymać się tutaj. Byłoby rozpraszające włączenie dyskusji na inne tematy dotyczące ekonomii, Niemiec czy Hitlera.

Być może ten jeden temat wystarczy.

 

Koniec wywiadu.

***

 

Pisarstwo Larry’ego Romanoffa zostało przetłumaczone na 32 języki, a jego artykuły opublikowano na ponad 150 obcojęzycznych stronach internetowych z wiadomościami i polityką w ponad 30 krajach, a także na ponad 100 platformach anglojęzycznych. Larry Romanoff jest emerytowanym konsultantem ds. zarządzania i biznesmenem. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach konsultingowych i był właścicielem międzynarodowej firmy importowo-eksportowej. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, prezentując studia przypadków w sprawach międzynarodowych w starszych klasach EMBA. Pan Romanoff mieszka w Szanghaju i obecnie pisze serię dziesięciu książek ogólnie związanych z Chinami i Zachodem. Jest jednym z autorów nowej antologii Cynthii McKinney „When China Sneezes”. (Rozdział 2 – Radzenie sobie z demonami).

Jego pełne archiwum można zobaczyć pod dresem: 
https://www.bluemoonofshanghai.com/ + https://www.moonofshanghai.com/

Można się z nim skontaktować pod adresem: 2186604556@qq.com

*

Źródło / Source: https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/12873/

Tłumaczył / Translated by: FMforLXM – (Bitomat)

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview