Thursday, July 29, 2021

NL — LARRY ROMANOFF — Wat is het Verschil Tussen Kapitalisme en Socialisme? — July 28, 2021


 Wat is het Verschil Tussen Kapitalisme en Socialisme?

Door Larry Romanoff, 18 October 2019

Nederlandse vertaling: Martien
Sommige aspecten van de Amerikaanse manier van concurreren worden duidelijker wanneer ze in een bredere context worden geplaatst, in dit geval het onderliggende sociaal-economische systeem, dus laten we eens snel kijken naar het verschil tussen kapitalisme en socialisme. Minstens de afgelopen 100 jaar is de Amerikanen geleerd het socialisme en socialistische regeringen te haten en te vrezen, zonder ooit te begrijpen waar zij werkelijk tegen waren of waarom zij er tegen waren.

De situatie is vandaag de dag niet anders, nu iedere verwijzing naar het socialisme een stortvloed van morele veroordelingen teweegbrengt, terwijl maar weinig Amerikanen waarschijnlijk een samenhangende uitleg van het socialisme zouden kunnen geven of een intelligente discussie over de vele veronderstelde tekortkomingen ervan. Amerikanen stellen socialisme gelijk met despoten en tirannie, met angst en honger in een wrede militaire dictatuur, een bewijs van de macht van propaganda en onwetendheid. De Amerikaanse bedrijven waren de voorhoede van deze propaganda-aanval, maar zij werd zwaar gesteund door de regering en de media en, zeker niet in de laatste plaats, door de educatieve uitgevers van boeken en Amerika's scholen en universiteiten.

 

Een eeuw lang hebben Amerikaanse bedrijven, overheidsinstellingen en de media de geesten en harten van de Amerikanen gevuld met angst voor het socialisme en, na die angst te hebben aangewakkerd, voor hen de tekenen van socialisme gedefinieerd die ten koste van alles vermeden moesten worden. Deze tekenen waren onder meer dat de regering haar verantwoordelijkheden op zich neemt op gebieden als gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs en voorziet in nationale behoeften als elektriciteit, vervoer en communicatie, allemaal aan de mensen voorgesteld als "je leven opgeven en de regering het voor je laten regelen". Overheidsbemoeienis met om het even welk segment van de maatschappij of industrie waar grote bedrijven en elites winst konden maken, werd gedefinieerd als socialisme of communisme en dus als verraad aan de basisreligie van het meerpartijen politiek christendom.

De propaganda was zo krachtig dat het voor een doorsnee Amerikaan vrijwel onmogelijk werd om christen-socialist te zijn of te geloven in zowel democratie als sociale zekerheid, of om een van deze te zijn en tegelijkertijd tegen het grootkapitaal, het vrije-markt-kapitalisme of privatisering. Om een Amerikaanse identiteit te hebben, moet men alle hoofd-stukken van de bijbel van de vrijheid aanvaarden. Men kan niet kiezen welke van Gods wetten men zal volgen. Ideologische uniformiteit is een eerste vereiste voor wie in een zwart-witte wereld leeft en een alles-of-niets-religie aanhangt.

Het hersenspoelen begint al vroeg in het leven, op de lagere school, lang voordat kinderen enig vermogen hebben om de verdiensten van regeringen of sociale systemen te onderscheiden.


Amerikaanse kinderen worden er zelfs van weerhouden dat vermogen ooit te verwerven door een preventief onderwijssysteem dat elke aanspraak op vrijheid of kritisch denken de kop indrukt. Kijk eens naar dit voorbeeld uit een Amerikaans basisschoolboek: De vraag die gesteld wordt is "Welke van de volgende hoort bij socialisme?", waarbij de leerling drie mogelijke antwoordkeuzes krijgt voorgeschoteld:

§ Een politiek systeem waarin een dictator regeert, en er geen vrijheden zijn.

§ Een economisch systeem waarin de overheid eigenaar is van de grote bedrijven.

§ Een economisch systeem waarin bedrijven in particulier bezit zijn.

Natuurlijk is "geen van het bovenstaande" het juiste antwoord, maar op Amerikaanse scholen zijn de eerste twee kwade keuzes de enige juiste antwoorden, en kleine kinderen leren al heel vroeg dat kapitalisme van particuliere ondernemingen de enige manier is om te vliegen, en dat socialisme niet alleen moet worden vermeden, maar dat zelfs het onderzoeken van dat systeem gelijk staat aan het zoeken van informatie over Satanverering. De deuren van deze kleine Amerikaanse geesten worden al heel vroeg stevig dichtgeslagen, om nooit meer geopend te worden, een integraal onderdeel van hun politiek-religieuze indoctrinatie. De valse leerstellingen van het Amerikaanse kapitalisme worden op grote schaal voor het voetlicht gebracht, waardoor de kleine geesten opnieuw voor altijd worden afgesloten voor enig begrip van waar ze voor zijn of waarom ze ervoor zijn.

In termen van politieke systemen is "democratie" een misleidende uitdrukking, aangezien de Amerikanen er een veelheid van betekenissen aan geven, een soort politiek-religieuze luchtbel die alleen dient om de kamer te laten roken. We zouden allemaal medelijden moeten hebben met democratie, dit ene woord dat de zware last van bijna het hele Oxford Engels woordenboek op zijn rug draagt. Dit arme zelfstandig naamwoord, dat bijna niets bijzonders beschrijft, is opgezadeld met zoveel ongerelateerde en irrelevante connotaties dat het al eeuwen geleden van uitputting of ellende had moeten bezwijken.

Zo stond een Amerikaanse die ik ken erop dat het recht van haar huisdier op hondenvoer een "mensenrecht" is en dus onder de definitie van democratie valt. Laten we dus afzien van deze term en overgaan tot "kapitalisme" en "socialisme", die tegengestelde kanten van dezelfde medaille zijn, die geen van beide te maken hebben met de heersende regeringsvorm, en die gelukkig kunnen bestaan in een democratie of een koninkrijk, of welke andere regeringsvorm dan ook. Noch kapitalisme, noch socialisme zijn van nature vijandig tegenover democratieën of koninkrijken. Ook niet tegen dictaturen, wat dat betreft, maar laten we de zaken niet vertroebelen.

Een kapitalistisch politiek-economisch systeem is wat er in de VS bestaat, een in wezen ongereguleerd vrije-marktsysteem waar de elites en hun grote bedrijven het regeringsbeleid en de menselijke omgeving dicteren. De maatschappij bestaat om de kapitalisten te dienen, wier belangen voorrang hebben boven die van het volk, waarbij de regering deze belangen zegent met ondersteunende wetgeving, belastingen (of het ontbreken daarvan) en invoertarieven. In elk conflict tussen de belangen van de bedrijven en die van het volk of de samenleving als geheel, zullen de bedrijven winnen en het volk zal verliezen.

Laten we, voordat we verder gaan, eens kijken naar een concreet voorbeeld, dat van de mobiele telefoondienst. China, een socialistisch land, heeft de beste mobiele telefoondienst ter wereld, terwijl de VS, een fel kapitalistisch land, de slechtste, de meest disfunctionele, en zeker de duurste heeft. Canada komt waarschijnlijk op de tweede plaats. Laten we eens kijken waarom.

Om in China een mobiele telefoon te kopen, ga je naar een van de duizenden winkels in je stad, die elk honderden verschillende merken en modellen van mobiele telefoons verkopen, en onderhandel je over de beste prijs die je kunt krijgen voor de telefoon die je wilt. Tegelijkertijd krijg je een SIM-kaart (ongeveer $3,00), die je telefoonnummer bevat, toestemming om verbinding te maken met het netwerk, en wat gratis zendtijd. Je plaatst de SIM-kaart, zet de telefoon aan, en begint te bellen terwijl je nog in de winkel bent. Dat is het hele proces. Behalve de SIM-kaart is het hetzelfde als een broodrooster kopen. Je kunt kiezen uit verschillende telefoonmaatschappijen voor de service, maar alles is hetzelfde, en je kunt van telefoon maatschappij veranderen zonder je telefoon of je nummer te veranderen. Als u een nieuwe telefoon koopt, plaatst u gewoon uw oude SIM-kaart en alles blijft zoals het was. U kunt een tweede (of derde) SIM-kaart kopen en verschillende lokale nummers hebben om in verschillende steden te gebruiken, als u dat wilt.


Een van de beste eigenschappen is zeker dat het hele land bedraad is, zelfs op afgelegen plaatsen. Ik was onlangs op vakantie in Binnen-Mongolië en kon zonder problemen foto's versturen via Wechat terwijl ik op mijn kameel door de woestijn reed. En het is niet alleen China zelf, maar de hele Aziatische regio die naadloos verbonden is. Onlangs belde ik een vriend in Shanghai om hem uit te nodigen voor de lunch, en hij zei: "Ik kan niet. Ik zit in Vietnam." Als iemand van waar ook ter wereld mij belt, weet het systeem waar ik ben en gaat mijn telefoon over. Ik hoef nooit na te denken over de compatibiliteit van providers, roaming en alle andere beperkingen die in Canada of de VS gelden. Als ik naar Beijing reis, krijg ik een sms waarin ik word verwelkomd en waarin staat dat mijn gesprekken nu lokale gesprekken zijn. In de bijna 15 jaar dat ik in China ben geweest, kon ik het aantal afgebroken gesprekken op de vingers van één hand tellen. Het systeem houdt ook misbruik in de gaten door waarschuwingsberichten te sturen wanneer een oproep wordt ontvangen van een nummer waarvan wordt gemeld dat het van telemarketeers of zwendelaars is. Het SMS-systeem wordt ook zeer doeltreffend gebruikt voor bepaalde soorten openbare mededelingen, zoals een gelijktijdige waarschuwing aan 100 miljoen burgers voor een naderende tyfoon.


Telefoongesprekken kosten in China ongeveer $0,02 per minuut, en SMS-berichten zijn hetzelfde voor het verzenden; ontvangen is gratis. De typische maandelijkse kosten voor een smartphone in China, inclusief intensief internetgebruik, bedragen ongeveer $15,00, vergeleken met ongeveer $200,00 in de VS of Canada. In China kan men een mobiele hotspot kopen voor ongeveer $40, met een maandelijkse kostprijs van ongeveer $10 voor vele Gb aan downloads. In de VS moet een hotspot worden gehuurd (voor ongeveer $50,00 per maand) met maandelijkse kosten van nog eens $50,00 voor een gelijkwaardig gebruik. Het kostenverschil is niet in de eerste plaats te wijten aan lagere lonen, maar aan het feit dat het systeem van mobiele telefonie in de kapitalistische landen niet voor de mensen maar voor de mobiele telefoonmaat schappijen is ontworpen, met als gevolg de versnip pering van het netwerk en de frequenties, menu's à la carte, hoge kosten en slechte dienstverlening. China erkende dat snelle communicatie en vervoer van vitaal belang waren voor de groei van de economische ontwikkeling; volgens sommige schattingen ligt het BBP van China 15% hoger dan het zonder het huidige mobiele-telefoonsysteem zou zijn geweest, en nog eens 30% wordt toegeschreven aan het vrijwel universele snelle vervoer.


Kapitalistische landen prediken voortdurend de voordelen van concurrentie, die naar verluidt lagere prijzen en een betere dienstverlening oplevert, maar in het geval van de Amerikaanse of Canadese markt voor mobiele telefonie lijkt dat niet het geval te zijn. Bij echte concurrentie zou elke telefoonmaatschappij vechten om zaken te doen en lagere prijzen en betere voorwaarden aanbieden, maar in het echte leven werken de weinige maatschappijen in plaats daarvan samen om de prijzen hoog te houden en klanten te verhinderen uit de val te lopen. Het is door de concurrentie in Amerikaanse stijl dat gebruikers 500.000 dollar betalen en tien jaar in de gevangenis zitten voor het ontgrendelen van een telefoon. In China zijn alle telefoons ontgrendeld. De enige reden om ze te vergrendelen is om concurrentie te voorkomen. 


De gezondheidszorg is hetzelfde, in China ontworpen als onderdeel van de noodzakelijke sociale infrastructuur om het meeste goed voor de meeste mensen te verschaffen. Canada (ook socialistisch) is vergelijkbaar, waar bijna alles gratis is, gefinancierd door algemene belastinginkomsten en beheerd door de provinciale overheden als een noodzakelijke sociale dienst. Geen ziekenhuizen met winstoogmerk, geen verzekerings maatschappijen, geen afgewezen claims, geen geweigerde behandelingen, geen sterven op de parkeer plaats. Met het kapitalistische Amerikaanse systeem hebben de Amerikanen onbeperkte concurrentie die hen lage kosten en twee-voor-één operatiespecials zou moeten opleveren, maar het lijkt erger dan zelfs hun mobiele telefoonmarkt. Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken. Een ECG is handelswaar, en wordt uitgevoerd met goedkope apparatuur die in wezen overal ter wereld hetzelfde is. In Shanghai kost een ECG ongeveer $3,50, terwijl de gemiddelde kosten in de VS $1.500 bedragen en sommige ziekenhuizen zelfs $3.000 aanrekenen. Een MRI-scan van het hele lichaam kost minder dan $50,00 in Shanghai en andere grote steden, maar tussen $4.000 en $6.000 in de VS. Ziekenhuisverblijven in de VS kosten gemiddeld veertig tot vijftig keer meer dan in China. Een 3-D MRI-achtige 360-graden röntgenfoto van het gebit kost in Shanghai $3,75 en in Washington DC $350. Het onderwijs is vergelijkbaar. De uitstekende universiteiten van China vragen collegegeld van ongeveer $1.000 per jaar, en studeren elk jaar tien miljoen studenten af zonder schulden, in tegenstelling tot de $30.000 per jaar en vele tienduizenden elk in niet terug te betalen schulden in de VS.Het is te wijten aan het bedrijfssocialisme van de Amerikaanse regering - fascisme, met andere woorden - dat protectionisme altijd een belangrijke factor is geweest in de economie, niet om de mensen te beschermen maar om de bedrijven te beschermen. Dit is de reden waarom de VS zo vaak hoge heffingen op ingevoerde goederen heeft toegepast, ongeacht de kosten voor de bevolking of de schade aan het algemeen welzijn. Protectionisme is gewoon een welzijnsprogramma voor bedrijven, waarbij speciale belangengroepen de kracht van de overheid gebruiken om zichzelf te bevoordelen ten koste van de bevolking. De Amerikaanse consument lijdt onvermijdelijk schade door deze maatregelen, maar is zich meestal niet bewust van wat hem wordt aangedaan. Een typisch voorbeeld is een tarief op buitenlandse kleding, dat niet alleen buitenlandse goederen duurder maakt, maar binnenlandse bedrijven ook in staat stelt hun prijzen aanzienlijk te verhogen. Met hoge tarieven om binnenlandse fabrikanten te beschermen tegen goedkopere Chinese invoer, betaalden 300 miljoen Amerikanen 20 dollar meer voor een spijkerbroek, zodat twee of drie invloedrijke binnenlandse bedrijven een miljard dollar extra winst konden maken. Er zijn vele tientallen van deze voorbeelden, in kleding, autobanden, zonnepanelen, voedingsmiddelen, waar binnenlandse consumenten miljarden dollars te veel moesten betalen alleen om de winsten te beschermen van een paar vrienden van de regering wier bedrijven en producten niet concurrerend waren.


Amerikaanse vrije-markt kapitalisten willen de laatste restjes van alle sociale programma's in Amerika ontmantelen, inclusief pensioenen, werkloosheids-verzekering en onderwijs. Wanneer de kapitalistische regering niet langer in deze programma's voorziet, zullen de Amerikanen ze moeten kopen van dezelfde 1% die in hun mobiele telefoonsysteem en gezondheidszorg voorziet. Deze overgang is nu bijna voltooid, een virtuele overname van de gehele sociale en fysieke infrastructuur van het land, waardoor de regering nog slechts twee verantwoordelijkheden heeft - het innen van belastingen en het onderdrukken van de bevolking. De hele wereld wordt met geweld in deze richting gestuurd, waarbij het eerder voorgestelde TPP een indicatie is van de wreedheid van het geglobaliseerde kapitalisme.


Het lijkt verbazend genoeg niet algemeen begrepen dat socialisme in de eerste plaats een zorg is voor mensen, voor de samenleving als geheel, in plaats van voor individuele en bedrijfsmatige speciale belangen, maar nogmaals, socialisme en kapitalisme zijn tegenpolen van dezelfde medaille. Verborgen hierin is het feit dat de VS een extreem socialistische staat is, met de meest fel socialistische regering van alle landen in de wereld op dit moment. De enige kwalificatie is dat een land als China is wat we "volkssocialistisch" zouden kunnen noemen, waarbij de zorg in de eerste plaats uitgaat naar het welzijn van het volk, zelfs ten koste van de banken en machtige bedrijven, terwijl de VS "corporatiesocialistisch" is, waarbij de zorg in de eerste plaats uitgaat naar de belangen van het grootkapitaal, ten koste van het volk. Maar verder is alles hetzelfde. In termen van "kindermeisjesstaten" past China op het volk, terwijl de VS op Goldman Sachs, J&J en Wal-Mart past. Vanwege het geglobaliseerde, ongereguleerde kapitalistische vrijemarktsysteem koesteren en verzorgen de VS vandaag de dag hun grote bedrijven, bankiers en de top 1%, terwijl de mensen in San Francisco op straat leven en in de riolen onder Las Vegas. Het zou ontegenzeggelijk een betere VS (en een betere wereld) zijn als de bankiers in de riolen woonden en alle mensen nog een huis hadden.


En dit is het verschil tussen kapitalisme en socialisme. Er is hier geen democratie, geen mensenrechten, geen religie, geen hondenvoer. Het gaat er alleen om wie jouw geld krijgt.


Drie Korte Casestudies van het Socialisme.


1. Toen ik nog student was aan een universiteit in Canada, smeedden de banken een plan uit om alle studenten min of meer eeuwig financieel afhankelijk te maken, ditmaal met creditcards. Gretig gebruik makend van de stijgende middeninkomens en de natuurlijke naïviteit van jonge mensen, verkregen de banken, waarschijnlijk door omkoping, lijsten van alle Canadese universiteitsstudenten en stuurden zij aan elke student in het land een gratis kredietkaart - zonder verzoek of aanvraag - de meeste studenten ontvingen meerdere van dergelijke kaarten in de post. Het resultaat was een onmiddellijke financiële chaos. Weinig jonge mensen hebben de ervaring of het gezond verstand om verstandig om te gaan met een ogenschijnlijk onbeperkt krediet, en al snel kwamen tienduizenden mensen in de problemen, met hartverscheurende verhalen over onbetaalbare schulden en veel studenten die hun opleiding moesten staken onder de brutale druk van de incassobureaus van de banken. Heel wat loopbanen ontspoorden en sommige levens werden geruïneerd, maar de winsten van de banken waren enorm.


Ouders, sociale instanties en verschillende regerings

departementen bestookten de banken met bewijzen van deze sociale ramp, maar het mocht niet baten. En toen, in wat misschien wel het enige overgebleven voorbeeld is van een westerse regering die daadwerkelijk optreedt om haar bevolking te beschermen tegen de roofzucht van het kapitalisme, nam het parlement van Canada een wet aan die bepaalde dat creditcards die zonder specifiek verzoek en formele aanvraag werden ontvangen, tot het maximum mochten worden gebruikt, "gratis", zonder verantwoordelijkheid voor terugbetaling. Het zal niemand verbazen dat de bestaande kaarten onmiddellijk werden geannuleerd, dat de stroom nieuwe kaarten onmiddellijk afnam en dat het studentenleven in Canada langzaam weer zijn normale gang ging, tot grote ergernis van de banken die jarenlang kermden over de "vuile socialistische truc" die hun eigen regering hen had geflikt.2. Xi'an is een van China's mooiste historische steden (denk aan de Terracotta Warriors), waar we een school aantreffen met een van de mooiste campussen ter wereld, hectaren groen gras, een olympisch zwembad, bloementuinen, mooie flatgebouwen en herenhuizen voor de faculteit en de studenten. De school werd gebouwd met de overschotten van een plaatselijk staatstabaksbedrijf dat iets aan de gemeenschap wilde geven. Het bedrijf heeft niet alleen de school gebouwd, maar betaalt ook de jaarlijkse exploitatiekosten. Een dergelijke houding van een bedrijf laat westerlingen sprakeloos. Een soortgelijk voorbeeld zijn de Chinese staatsbedrijven die hun overwinsten gebruiken om goedkope woonhuizen te bouwen. De Amerikanen veroordelen dergelijke praktijken op alle mogelijke morele en filosofische manieren en beweren bijna dat het tegen de wil van God is dat een bedrijf sociale goederen levert tegen kostprijs terwijl een Amerikaans bedrijf, indien het in deze arena zou worden toegelaten, miljardenwinsten zou kunnen opstrijken.


3. Begin 2016 was de wereldmetaalmarkt verzadigd, aluminiumbedrijven in de meeste landen leden grote verliezen. China leed er ook onder, zelfs met een hoge productie-efficiëntie en lagere kosten dan de meeste andere landen. Een van de grootste aluminiumsmelterijen van het land was bezorgd dat het inperken van de productie duizenden ontslagen zou betekenen in Gansu - een van de armste provincies van China - met navenante pijn voor gezinnen en schade voor de provinciale economie. Er werd een compromis bereikt waarbij het bedrijf een deel van zijn capaciteit offline haalde terwijl de provinciale regering de elektriciteitsrekening van de smelterij (een enorme kostenpost bij de aluminiumproductie) met 30% verlaagde, en de smelterij en alle banen werden gered. Die oplossing had lof moeten oogsten voor zowel de praktische als de humanitaire elementen, maar Brian Spegele en John Miller, schrijven voor de Wall Street Journal, verweten China voor het " blijven ondersteunen van zijn noodlijdende fabrieken " en beledigden de god van het kapitalisme door de immoraliteit van het " in leven houden van deze zombiebedrijven ".

De wereldwijde aluminiumcapaciteit moest worden ingekrompen, en de VS wilden dat China de klappen zou opvangen terwijl de Amerikaanse smelterijen open bleven, maar het waren de Amerikaanse smelterijen die als noodlijdende zombies werden gekwalificeerd, aangezien de Amerikaanse aluminiumproductie zeer inefficiënt en duur is. China's aluminiumproductie verdubbelde van 2005 tot 2015 en was sterk winstgevend, terwijl het aantal smelterijen in de VS daalde van 23 tot 4, een duidelijk teken van inefficiëntie, hoge kosten en gebrek aan concurrentievermogen.

Maar laten we het belangrijkste punt niet uit het oog verliezen, namelijk dat een groot Chinees bedrijf en een provinciale regering beide tijdelijk inkomstenverlies hebben aanvaard om de mensen en hun banen te beschermen. Het lijkt mij dat de wereld meer van dit soort immoraliteit kan gebruiken.

*

Het schrijven van Mr. Romanoff is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn op meer dan 150 websites met buitenlands nieuws en politiek in meer dan 30 landen geplaatst, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd management consultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan University in Shanghai, waar hij case studies over internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. Mr. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs aan Cynthia McKinney's nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’.

Zijn volledige archief is te zien op https://www.moonofshanghai.com/  https://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com.

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview