Monday, October 3, 2022

NL — LARRY ROMANOFF — Stalin’s Joden


 Stalin's Joden

LARRY ROMANOFF - 18 SEPTEMBER 2022

 - 9.100 WOORDEN -

CHINESE   ENGLISH   HELLENIC/GREEK   NEDERLANDS    PORTUGUESE  SPANISH

 

 

Dit onderwerp is niet alleen belangrijk omwille van zichzelf, maar omdat het verbanden legt die ons helpen andere historische gebeurtenissen in perspectief te plaatsen, en nog meer omdat het een verbazingwekkend, zelfs verbijsterend, voorbeeld is van hoe de geschiedenis wordt gesponnen, van hoe het weglaten van slechts een paar cruciale feiten een heel vitaal segment van de geschiedenis totaal kan vertekenen. Eén resultaat is dat veel van wat we "weten" van onze geschiedenis feitelijk onjuist is, maar ook dat het ons ertoe aanzet onschuldige mensen te verachten terwijl we sympathiseren met de schuldigen.

 

Enkele jaren geleden schreef Sever Plocker een artikel voor Israel's Ynet News getiteld "Stalin's Joden"[1] waarin hij stelde: "We moeten niet vergeten dat enkele van de grootste [massa]moordenaars van de moderne tijd Joods waren." Dit artikel getuigt van zijn uitspraken.

 

Om Plocker te citeren: "We kunnen niet met zekerheid weten voor hoeveel doden de Tsjeka in haar verschillende verschijningsvormen verantwoordelijk was, maar het aantal is zeker minstens 20 miljoen, inclusief de slachtoffers van de gedwongen collectivisatie, de honger, de grote zuiveringen, de verdrijvingen, de verbanningen, de executies en de massale dood in de goelags. Hele bevolkingslagen werden geëlimineerd: Onafhankelijke boeren, etnische minderheden, leden van de bourgeoisie, hoge officieren, intellectuelen, kunstenaars, activisten van de arbeidersbeweging, "oppositieleden" die volkomen willekeurig werden gedefinieerd, en talloze leden van de communistische partij zelf.

 

En wij, de Joden? Veel Joden verkochten hun ziel aan de duivel van de communistische revolutie en hebben voor eeuwig bloed aan hun handen. Dr. Halfin beschreef de golven van sovjetterreur als een "carnaval van massamoord", "fantasie van zuiveringen" en "messianisme van het kwaad". Het blijkt dat ook Joden, wanneer zij in de ban raken van een messiaanse ideologie, grote moordenaars kunnen worden, een van de grootste die de moderne geschiedenis kent. Zelfs als we het ontkennen, kunnen we ons niet onttrekken aan de joodsheid van "onze beulen", die de Rode Terreur vanaf de oprichting met loyaliteit en toewijding hebben gediend.

 

Een Israëlische student maakt de middelbare school af zonder ooit de naam "Genrikh Yagoda" te horen, de grootste Joodse moordenaar van de 20e eeuw, de plaatsvervangend commandant van de GPU en de oprichter en commandant van de NKVD. Yagoda voerde ijverig Stalins collectiviseringsbevelen uit en is verantwoordelijk voor de dood van minstens 10 miljoen mensen. Zijn Joodse plaatsvervangers richtten het Goelagsysteem op en beheerden het."

 

Plocker geeft vervolgens een mening die maar al te vaak voorkomt bij Joden overal, wanneer hij schrijft: "De Joden die actief waren in de officiële communistische terreurapparaten . . . deden dit uiteraard niet als Joden, maar veeleer als Stalinisten, communisten en "Sovjetmensen". Maar hij redt zich wel door verder te stellen: "Mijn eigen opvatting is anders. Ik vind het onaanvaardbaar dat iemand als lid van het Joodse volk wordt beschouwd als hij grootse dingen doet, maar niet als deel van ons volk als hij verbazingwekkend verachtelijke dingen doet." Daar ben ik het helemaal mee eens.

 

Als de argumenten geldig zijn, dan moet Duitsland zich nergens voor verontschuldigen of wroeging voelen, want Hitler handelde tenslotte niet als Duitser, maar als "Europeaan" of "nazi". Dit is gewoon een slappe poging om ons te vertellen dat Joden alleen "echt Joden" zijn als ze goed zijn. Als ze slecht zijn, wordt hun Joods-zijn vermoedelijk afgeworpen en nemen ze een andere identiteit aan.

 

Joden zijn niet bereid om de geschiedenis van grote aantallen van hun eigen mensen die wreedheden begaan onder ogen te zien, dus bagatelliseren zij hun eigen afkomst, herschrijven de geschiedenis en vergeten die. Misschien nog belangrijker, hoe zit het met de wrede en onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk door de Joden in Israël? Wanneer zij kinderen in het hoofd schieten, de VN-school tot totale vernietiging bombarderen, de Amerikaanse school in Gaza met witte fosfor vernietigen en kinderen levend verbranden, handelen zij dan als Joden? Dat moet wel.

 

Plocker verwijst naar iets anders, een poging om de aansprakelijkheid en schuld van de Joden te verwarren en over te hevelen naar het Russische volk. Hij merkt op dat Niall Ferguson, een zogenaamde "historicus" van Harvard University, in zijn boek "The War of the World" schreef dat "geen enkele revolutie in de geschiedenis van de mensheid haar kinderen met dezelfde ongeremde eetlust verslond als de Sovjet-revolutie". Plocker herinnerde er ook aan dat Dr. Igal Halfin van de Universiteit van Tel Aviv in een boek over de stalinistische zuiveringen schreef dat "het stalinistische geweld uniek was omdat het intern gericht was".

 

Ik vind beide verklaringen weerzinwekkende idiote drogredenen, schijnbaar opzettelijke handelingen om de verantwoordelijkheid af te schuiven voor een campagne van massamoord die zijn gelijke niet kent. De Sovjetrevolutie "verslond haar eigen kinderen niet"; de Joden kwamen naar Rusland om Russische kinderen te verslinden. En het geweld was alleen "intern gericht" in de zin dat degenen die het uitvoerden externe agenten waren, buitenstaanders die kwamen om te doden.

 

Een beetje historische achtergrond

 

In een vorig essay over Joden en Revoluties...[2] merkte ik op dat er in het verleden vele golven van pogingen tot revolutie zijn geweest, allemaal aangespoord door de Joden, maar meestal begraven en verkeerd voorgesteld door diezelfde mensen. Rusland is een bijzonder geval. Het lijkt niet algemeen bekend, maar Rusland heeft meer dan zijn deel aan pogingen tot revolutie gehad, zowel voor als na de gebeurtenis van 1917 die we allemaal kennen als "De Russische Revolutie".

 

De revoluties van 1848

 

De wereld kende in 1848 een ware epidemie van pogingen tot revolutie en omverwerping van de regering, die letterlijk tientallen landen trof, waaronder Rusland. Er was een licht succes in Frankrijk, maar alle andere werden verpletterd. Toch was 1848 een belangrijk punt in de wereldgeschiedenis dat bijna nooit als zodanig wordt gezien, omdat de afzonderlijke elementen allemaal afzonderlijk worden behandeld door onze zogenaamde historici (voornamelijk joods) en de boekuitgevers (bijna volledig joods) die ons nooit de middelen verschaffen om al die ongelijksoortige gebeurtenissen tot één beeld te verbinden. Ik zal er hier niet over uitweiden, maar al die revoluties van dat jaar kwamen uit dezelfde bron, een enorme geconcentreerde inspanning om de regeringen van de wereld te herconfigureren zodat ze beter zouden passen bij de doelstellingen van de Khazaarse Joden.

 

De revolutie van 1881

Rusland kende nog een revolutie in 1881,[3] aangewakkerd door dezelfde mensen, in dit geval met de moord op tsaar Alexander II door een Jood genaamd Vera Figner, leider van een Joodse terreurgroep genaamd "De Wil van het Volk". Dit was hun mededeling aan de nieuwe Tsaar Alexander III: [4]

 

"Arbeiders van Rusland! Vandaag, 1 maart, is Alexander de Tiran (Alexander II) gedood door ons, socialisten. Hij werd gedood omdat hij niet voor zijn volk zorgde. Hij belastte hen met belastingen. Hij beroofde de boer van zijn land. Hij leverde de arbeiders over aan plunderaars en uitbuiters. Hij gaf het volk geen vrijheid. Hij sloeg geen acht op de tranen van het volk. Hij gaf alleen om de rijken. Hij leefde zelf in luxe. De politie mishandelde het volk en hij beloonde hen in plaats van hen te straffen. Iedereen die opkwam voor het volk of voor gerechtigheid, hing hij op of verbande hij. Daarom werd hij vermoord. Een tsaar moet een goede herder zijn, die bereid is zijn leven te wijden aan zijn schapen. Alexander II was een razende wolf en een vreselijke dood overviel hem."

 

De revolutie van 1890

 

Het lijkt erop dat onze revolutionairen ook niet veel op hadden met Alexander III, en in 1890 deden ze nog een doodgeboren poging. Als onderdeel van hun revolutionair complot maakten de Joden gebruik van een slecht oogstjaar in een poging een volksrevolutie aan te wakkeren door honger, zoals ze in Frankrijk hadden gedaan. De Russische regering was zich aanvankelijk niet bewust van de omvang van de slechte oogst en de voedseltekorten, en stelde haar optreden enige tijd uit. De Joodse "graankopers", die zich bewust waren van de natuurlijke uitkomst en ook wisten dat de graanprijzen voor de export veel hoger waren dan voor binnenlandse consumptie, liepen vooruit op de acties van de regering door snel een groot deel van de reeds beperkte oogst van het jaar op te kopen en uit te voeren, voordat keizerlijke verordeningen dit konden verhinderen. De resulterende hongersnood was ernstig en bijna 500.000 mensen stierven. De verhoopte revolutie bleef echter uit. [5]

 

De revolutie van 1905

 

De volgende poging was veel ingrijpender, namelijk de revolutie van 1905 en de gebeurtenis die "Bloedige Zondag" werd genoemd, toen een georganiseerd protest door de nieuwe tsaar Nicolaas II nogal bruut werd neergeslagen. Gedurende de volgende twee jaar organiseerden de Joden terreurbrigades die vele duizenden mensen doodden, voornamelijk politie- en overheidsfunctionarissen. Enkele duizenden Joodse terroristen werden opgepakt en verbannen naar Siberië en elders, maar dit verhaal heeft een nauw verwant en zeer belangrijk element dat de geschiedenis heeft ontkoppeld en dat we moeten begrijpen. [6]

 

De Russisch-Japanse oorlog

 

Ik zal hier niet te veel in detail treden omdat het onderwerp groot is en er gemakkelijk andere referenties beschikbaar zijn over de basisfeiten. [7] Eenvoudig gezegd, Rusland wilde een zeehaven in warm water in Noord-Korea of Noord-China, gebieden die onder controle stonden van de Japanners. Het beeld is een beetje troebel, maar het is duidelijk dat de Joden aan beide zijden sterk aandrongen op oorlogszucht en hardnekkigheid, en zeker serieuze militaire betrokkenheid bevorderden. Jacob Schiff propageerde een (grondig fictief) beleid om Japan te helpen industrialiseren en militariseren, om zich te beschermen tegen de "christenen van de tsaar van Rusland". [8]

 

Een van de cruciale details die de geschiedenis heeft verzwegen, is dat Japan niet alleen in een oorlog met Rusland werd geduwd, maar dat het van de Europese Rothschilds een financiering van 200 miljoen dollar kreeg om een breed scala aan wapens en wapentuig aan te schaffen, handig geleverd door Rothschilds wapenfabrieken in Duitsland. Japan was letterlijk tot de tanden bewapend met het nieuwste van alles - en dat allemaal op krediet. Een ander detail dat de geschiedenis weglaat, is dat aan Rusland in wezen dezelfde wapens werden verkocht voor ongeveer dezelfde 200 miljoen dollar en ook op krediet, gefinancierd door een andere groep Joodse bankiers, maar geleverd door dezelfde Rothschildfabrieken. Gelukkig voor de Japanners kwamen hun wapens net op tijd voor de aanvallen op Rusland, waardoor Japan een groot deel van de Russische vloot kon vernietigen. Helaas voor Rusland werden hun wapenzendingen op onverklaarbare wijze vertraagd en kwamen ze pas aan toen alle schade was aangericht, waardoor de regering zwak, gedemoraliseerd en in wanorde achterbleef en een groot deel van haar leger was vernietigd.

 

Ondanks deze nederlaag verkreeg Rusland uiteindelijk de helft van het eiland Sachalin voor gebruik als marinebasis, en verkreeg het de rest na de Tweede Wereldoorlog. De Japanners beseften dus dat hun oorlog met Rusland eigenlijk geen enkel voordeel opleverde, althans niet voor henzelf. Ze realiseerden zich echter ook iets anders - dat ze door de Joden waren verleid tot een oorlog met Rusland met als enig doel Rusland te verzwakken als voorbereiding op de geplande revolutie van 1905. Zij hadden niet alleen geen enkel voordeel van de oorlog, maar werden slechts gebruikt als een onwetend instrument om een vijand te verzwakken zodat iemand anders hem kon veroveren - en bleven bijna failliet achter met een schuld van 200 miljoen dollar.

 

Onze geschiedenisboeken en Wikipedia kennen dit niet. Een voorbeeld van hoe het weglaten van slechts één cruciaal detail het hele beeld van een historische gebeurtenis verandert, waardoor alle studenten tot precies de verkeerde conclusie komen.

 

De Japanners vergaten dit niet en door verdere soortgelijke ervaringen beseften zij dat zij nooit geaccepteerd zouden worden als deel van de westerse wereld. Dus toen de wind van WO II begon te waaien, wilden de Japanners begrijpelijkerwijs geen vijandelijke vreemdelingen in hun midden. Ze verdreven eerst alle Joden uit Nagasaki in 1926 en later alle Joden uit heel Japan. Hier kunnen we meer historische verbanden leggen. Het lijkt bijna zeker dat de reden dat Bernard Baruch, een Jood en "de machtigste man in de VS" in die tijd, Nagasaki uitkoos als een van de doelen voor de atoombom. En de latere totale uitzettingen waren aantoonbaar de reden dat Baruch Japan koos als doelwit voor de VS om hun nieuwe atoomkracht te demonstreren.

 

De Khazaarse Joden zijn niet vergevingsgezind tegenover een volk dat hen verdrijft, wat de reden is dat het arme Cuba sinds de revolutie van Castro vreselijk gestraft wordt, en een van de redenen waarom China vandaag zo'n doelwit is - omdat Mao alle opium en alle andere soorten Joden uit China verdreef zodra hij aan de macht kwam. Joodse publicaties vertellen ons dat de Joden Shanghai na de oorlog "in allerijl" verlieten, zonder de oorzaak van die "haast" te vermelden.

 

Dit terzijde, maar de tweede verdrijving van alle Joden uit Japan is de bron van de verzonnen verhalen over Shanghai "dat 40.000 Joden opnam die ontsnapten aan Hitlers wreedheden in Europa". Het verhaal, een leugen in zijn geheel, is dat al deze Joden van Duitsland naar Shanghai reisden waar ze "veilig" zouden zijn voor Hitler. Maar als dit hun doel was, zou het oversteken van de grens naar Rusland voldoende zijn geweest; Moskou bereiken zou meer dan genoeg zijn geweest. 7000 km reizen door Siberië en dan nog eens 5000 km naar het zuiden tot Shanghai heeft geen zin. Er waren veel veilige plaatsen onderweg. In ieder geval was het vervoer van Moskou naar Siberië op zijn best minimaal en er was geen systeem om nog eens 40.000 mensen naar Jakoetsk te vervoeren, noch waren er voorzieningen om die mensen door Siberië, Mongolië en het door Japan gecontroleerde Mantsjoerije helemaal naar Sjanghai te brengen. Hoewel er misschien enkelen waren die over land reisden, waren het de uit Japan verdreven Joden die Shanghai binnenstroomden. En het waren niet de "hartelijke Chinezen" die 40.000 Joden redden van Hitler, zoals ons is verteld. De Japanners hadden volledige controle over Shanghai en een groot deel van Noordoost China, en Shanghai had al een groot aantal opiumjoden, dus de overdracht was een natuurlijke. "China" had er niets over te zeggen, Shanghai had er niets over te zeggen, en al die "hartelijke Chinezen" wisten niet eens wat er gebeurde.

 

Terug naar de revolutie van 1905

 

De toenmalige tsaar, Nicolaas II, was ernstig van gedachten veranderd en was bereid grote concessies te doen om zijn land in vrede te houden en een burgeroorlog te voorkomen. Een van zijn meest effectieve ministers, Peter Stolypin, stelde veel veranderingen voor die de tevredenheid van de bevolking en de veiligheid van Rusland zouden hebben versterkt. Er wordt gezegd dat Stolypin misschien wel de enige man was die al het bloedvergieten had kunnen voorkomen en de Romanovs had kunnen redden. Daarom moest Stolypin worden verwijderd. [9] Een Joodse revolutionair genaamd Dmitri Bogrov schoot Stolypin dood. [10]

 

De Joden beweerden al snel dat Bogrov "alleen handelde", maar mysteries over die moord werden nooit opgelost. Hoe dan ook, zijn moord verdoemde de Romanov dynastie. Wikipedia had geen idee dat Bogrov een Jood was. [11]

 

De Russische Revolutie van 1917

 

We moeten eerst opmerken dat de Russische Revolutie van 1917 in geen enkel opzicht een "Russische" revolutie was. Het was volledig, 100%, een Joodse revolutie tegen Rusland en het Russische volk. Inheemse Russen hadden geen aandeel in de planning en speelden weinig rol in de uitvoering van deze immense tragedie, absoluut een van de bloedigste en wreedste gebeurtenissen in de recente wereldgeschiedenis.

 

Het is niet zozeer de revolutie die voor ons van belang is, maar de gebeurtenissen die eraan voorafgaan en erop volgen die onze aandacht moeten opeisen. De Joden wilden wanhopig een omwenteling om Rusland te vernietigen zoals het was, volgens het plan voor wereldwijde communistische controle. Deze keer hebben ze het veel zorgvuldiger gepland. Het lijkt niet algemeen bekend, maar Trotski en enkele honderden Russische Joden die uit Rusland waren verdreven na de mislukte revolutie van 1905, waren allemaal in de VS om training te krijgen voor de volgende poging, en ze kregen letterlijk vele jaren begeleiding. Ze werden zwaar gefinancierd door Jacob Schiff en Max Warburg, die meer dan 20 miljoen dollar uitgaven voor de training en de financiering van de revolutie zelf. Dat zou tegenwoordig ongeveer 750 miljoen dollar zijn, een enorm bedrag voor die tijd.

 

In maart 1917 stuurden Schiff en Warburg Lev Davidovitsj Bronstein, beter bekend als "Trotski" en zijn groep van enkele honderden Joodse communisten naar Rusland om een revolutie te ontketenen. Tegelijkertijd keerden zo'n 90.000 Joodse ballingen uit de hele wereld terug naar Rusland om in het land te infiltreren en te helpen bij de revolutie. U ziet dat dit geen triviale onderneming was, maar een met uitgebreide wereldwijde planning vanuit één enkele bron - die bron was de City of London.

 

Lenin werd met de beroemde "verzegelde trein" door Europa naar Rusland gestuurd met nog eens 5 of 6 miljoen dollar aan goud (ongeveer 175 miljoen dollar in de huidige tijd). Tegelijkertijd verliet Trotski New York aan boord van de S.S. Christiania met ongeveer 300 intensief getrainde Joodse revolutionairen, met een enorme voorraad goud in de hand, met als eerste aanloophaven Halifax, Nova Scotia. De Canadese regering was op de hoogte van het complot en van de identiteit van deze mannen, en arresteerde Trotski en zijn mensen, en nam hun goud in beslag. Maar de Joden reageerden onmiddellijk en met dreiging van geweld, met William Wiseman van Kuhn Loeb, en de beroemde "Kolonel" House, die enorme druk uitoefenden op Canada om de mannen vrij te laten. Canada, laf als altijd, capituleerde voor de druk en voldeed, waarna Trotski vrij was om Lenin te ontmoeten en door te gaan met de Joodse plannen voor Rusland. Dit is een van de vele delen van de Canadese geschiedenis die geen enkele Canadees mag leren.

 

In de wereld van de autoverzekering bestond er vroeger een doctrine voor het toewijzen van verantwoordelijkheid voor aanrijdingen, bekend als "de laatste duidelijke kans". De theorie was dat, ongeacht wie de omstandigheden voor een ongeval creëerde, als een bestuurder een laatste duidelijke kans had om de botsing te vermijden maar die niet benutte, de schuld bij hem lag. Als we deze doctrine overnemen, had Canada de laatste duidelijke kans en kan het de volledige schuld krijgen voor de revolutie in Rusland en de enorme tol aan slachtoffers die daaruit voortvloeide.

 

De Joodse Revolutionairen

 

De Georgiër, Ioseb Besarionis dze Jughashvili (alias Jozef Vissarionovitsj Stalin), was misschien niet veel meer dan een dekmantel; de echte macht achter de troon kwam uit de City of London en werd geleid door Jacob Schiff en Max Warburg. Sommige historici zijn het erover eens dat Stalin slechts een boegbeeld was, dat Lazar Kaganovitsj (het Joodse hoofd van de CHEKA, en de broer van Stalins Joodse vrouw) de werkelijke leiding had. Meer dan een paar historici lijken de stelling te aanvaarden dat het alle Joden op belangrijke posities onder Stalin waren, die feitelijk de beslissingen namen en het beleid bepaalden.

 

Er zij op gewezen dat, hoewel de Joden slechts een minuscuul percentage van de Russische bevolking uitmaaktentussen 80% en 90% van alle Russische revolutionairen Joden waren en dat in sommige segmenten, zoals de Goelag en de CHEKA, de Joodse deelname in feite 100% was. Na de Rode Oktober Revolutie van 1917 domineerden Joden absoluut het hele bolsjewistische regime. Bijna alle ministers in de eerste Sovjetregering waren Joden, en de weinigen die dat niet waren, waren vrijmetselaars, hadden Joodse vrouwen en spraken Jiddisch. "De Bolsjewistische revolutie in Rusland was het werk van Joodse hersenen, van Joodse ontevredenheid, van Joodse planning, met als doel een nieuwe orde in de wereld te scheppen." [12]

 

Zoals hierboven opgemerkt, stroomden ongeveer 90.000 Joden uit vele Europese regio's naar de grote steden van Rusland, om vooraanstaande leidinggevende posities te krijgen in alle belangrijke sectoren van de regering en de economie.

 

"Volgens gegevens van de Sovjetpers waren er in 1918-1919 van de 556 belangrijke functionarissen van de bolsjewistische staat, waaronder de bovengenoemde,: 17 Russen, twee Oekraïners, elf Armeniërs, 35 Letts [Letten], 15 Duitsers, één Hongaar, tien Georgiërs, drie Polen, drie Finnen, één Tsjech, één Karaim en 457 Joden."[13]

 

"Volgens de documenten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beraamde een groep machtige Joodse financiële elites de omverwerping van de Russische tsaar, Nicolaas II, in 1916. Tot deze plotters behoorden Jacob Schiff, Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn en Isaac Zeelman. Zij besloten dat Rusland moest worden vernietigd en dat er een communistisch dictatoriaal regime zou worden ingevoerd, ondergeschikt aan de dictaten van het Internationale Jodendom."[14]

 

Alexander Solzhenitsyn schreef: "U moet begrijpen. De... bolsjewieken die Rusland overnamen waren geen Russen. Ze haatten Russen! Ze haatten Christenen! Gedreven door etnische haat martelden en slachtten ze miljoenen Russen af zonder een greintje menselijke wroeging. De Oktober Revolutie was niet wat jullie in Amerika de 'Russische Revolutie' noemen. Het was een invasie en verovering van het Russische volk. Meer van mijn landgenoten hebben geleden onder de gruwelijke misdaden in bloedige handen dan enig volk of natie ooit heeft geleden in de hele menselijke geschiedenis. Het kan niet worden onderschat! Het bolsjewisme was de grootste menselijke slachting aller tijden. Het feit dat het grootste deel van de wereld deze realiteit niet kent, bewijst dat de wereldmedia zelf in handen zijn van de daders. We kunnen niet stellen dat alle Joden bolsjewieken zijn, maar zonder Joden zou er geen bolsjewisme zijn geweest. Voor een Jood is niets beledigender dan de waarheid. De bloeddorstige Joodse terroristen hebben van 1918 tot 1957 in Rusland 66 miljoen mensen vermoord."[15]

 

Winston Churchill schreef: "Het is niet nodig te overdrijven welke rol deze internationale en voor het grootste deel atheïstische Joden hebben gespeeld bij het ontstaan van het bolsjewisme en het tot stand brengen van de Russische Revolutie.... In de Sovjet instellingen is het overwicht van de Joden nog verbazingwekkender. En de prominente, zo niet de voornaamste rol in het systeem van terrorisme toegepast door de Buitengewone Commissies voor de Bestrijding van de Contrarevolutie (CHEKA) werd gespeeld door Joden, en in enkele opmerkelijke gevallen door Jodinnen."[16].

 

"De wereldrevolutie die wij zullen meemaken zal uitsluitend onze zaak zijn en in onze handen liggen. Deze revolutie zal de Joodse overheersing over alle andere mensen aanscherpen."[17]

 

De Joodse CHEKA

 

De Joodse CHEKA was een geheime politiemacht die door het NKVD was opgericht; de samenstelling ervan was bijna geheel Joods. "Joden waren bijzonder dominant in het meest gevreesde en bloeddorstige deel van het bolsjewistische staatsapparaat, de CHEKA, die bestond uit 250.000 officieren", allemaal Joden, en met onbeperkte macht, waarbij Kaganovitsj en zijn CHEKA-organisatie optraden als "politieman, onderzoeker, gevangenbewaarder, aanklager, rechter en beul". [18]

 

Lazar Kaganovitsj was het Joodse hoofd van de CHEKA en stond bekend om zijn zuiveringen van degenen die zich verzetten tegen de Joodse controle van het land. Iedereen die kritiek durfde te uiten op de Joodse overheersing werd genadeloos vermoord, want "antisemitisme" werd in de Sovjet-Unie een misdaad waarop de doodstraf stond.

 

De CHEKA pakte vooral alle niet-Joden op die de Joodse regering niet steunden, en martelde en vermoordde hen. Hieronder vielen vooral militairen en overheidsmedewerkers, alle christelijke geestelijken en iedereen met bezittingen van meer dan 10.000 roebel. De Joden die de CHEKA bestuurden, roeiden niet alleen al deze categorieën mensen uit, maar specialiseerden zich ook in martelingen. Hun methoden bestonden uit het villen van mensen terwijl ze nog leefden, scalperen, spietsen op palen, ophangen, stenigen, "bekronen" met prikkeldraad, vastgebonden worden aan planken en langzaam in tanks met kokend water geduwd worden. Er was nog een andere gruweldaad die in Amerika ook vaak met zwarte slaven werd begaan, namelijk spijkers slaan in een groot houten vat zodat de punten naar binnen staken, dan een naakte man in het vat plaatsen, het dichtspijkeren en het van steile heuvels rollen. Ze gebruikten ook de zogenaamde "rattenmarteling", waarbij een rat in een metalen doos met open bodem werd geplaatst die aan de buik van een man was vastgemaakt, waarna de metalen doos roodgloeiend werd verhit.

 

Deze Joden waren ook gespecialiseerd in het martelen en doden van vrouwen en kinderen, waarbij de vrouwen onvermijdelijk werden verkracht voordat ze werden gedood. De CHEKA-Joden zwierven openlijk over het platteland en ontvoerden en vermoordden kinderen, en roeiden uiteindelijk hele plattelandsbevolkingen uit. Zij brandden ook veel of zelfs de meeste kerken af en vernietigden de meeste christelijke monumenten in Rusland, maakten van de priesters straatvegers of vermoordden hen gewoonweg. Uiteindelijk werden de meeste christelijke geestelijken door de Joden vermoord"De Joodse CHEKA roeide systematisch de rijken, de zakenklasse, de intelligent opgeleide klasse, alle hoogpresterende segmenten van de bevolking uit, waardoor Rusland achterbleef met een bevolking van onwetende arbeiders, boeren en een machtige Joodse heersende elite."

 

De Joden in de CHEKA vermoordden ook de hele familie van Tsaar Nicolaas II, "de laatste der Romanovs". Het was Yakov M. Yurovksy, een Jood, die de moorden uitvoerde. Trotski rationaliseerde de moorden als "een nuttige maatregel, niet alleen opportuun maar noodzakelijk". Hij beweerde dat het "iedereen liet zien dat we genadeloos verder zouden vechten en voor niets zouden stoppen." Hij zei dat de executies bedoeld waren "om de niet-Joodse christenen bang te maken, af te schrikken en een gevoel van hopeloosheid bij te brengen", en ook om andere Joden te laten zien dat "er geen weg terug was, dat er ofwel een totale overwinning ofwel totale ondergang in het verschiet lag."

 

De Joodse Goelags

 

De Goelags bestonden uit ongeveer 500 Joodse concentratiekampen, opgericht onder de CHEKA, en voornamelijk gebruikt voor dwangarbeid, waarbij andersdenkenden onder de bevolking meestal veroordeeld werden tot 5 tot 25 jaar dwangarbeid. Yagoda stuurde honderdduizenden om te werken aan het Baltische Zeekanaalproject, waar talloze Russen, Oekraïners en anderen omkwamen. Het systeem werd gecreëerd en opgericht door twee Joden, Naftaly Frenkel en Levi Berman, onder de directe controle van Genrikh Yagoda en met de kampen onder leiding van Joden als Rappoport, Solz en Spiegelglas, die allen uitvoerig worden genoemd in het werk van Solzhenitsyn.

 

"Miljoenen onschuldige mensen werden opgesloten in deze goelags die uiteindelijk vernietigingskampen werden. "Gevangenen werkten buiten en in mijnen, in dorre gebieden en de poolcirkel zonder adequate kleding, gereedschap, onderdak, voedsel of zelfs schoon water. Ze sjouwden door de modder bij temperaturen van -20 graden onder nul, hakten bomen om met handzagen, groeven in bevroren grond met primitieve pikhouwelen en tilden enorme rotsen op met primitief gereedschap. Anderen ontgonnen steenkool of koper met de hand, waarbij ze vaak pijnlijke of dodelijke longaandoeningen opliepen door het inademen van ertsstof tijdens het werk. Deze gevangenen werkten tot 14 uur per dag aan enorme projecten, waaronder het Moskou-Volgakanaal, het Witte Zee-Baltische Kanaal en de Kolymaweg.

 

Voor de dood van Stalin werden bijna 20 miljoen mannen en vrouwen naar deze kampen in Siberië en andere buitenposten getransporteerd, waarvan velen nooit meer terugkeerden. De gevangenen leden onder honger, ziekte, geweld en kou; een enorm aantal mensen stierf. Verhongering was niet ongewoon, want de gevangenen kregen nauwelijks genoeg te eten om zulke zware arbeid te verrichten. Andere gevangenen werden simpelweg naar het bos gesleept en door bewakers doodgeschoten zonder enige reden."[19]

 

Joodse Collectivisatie

 

De Joodse bolsjewieken voerden een beleid dat bekend stond als "Collectivisering", wat inhield dat alle boerengrond in naam van de staat werd geconfisqueerd, en door het gebruik van de Rode Terreur door de CHEKA. "Dit is wat Karl Marx zelf beschreef als de "essentie van het communisme", het afschaffen van privébezit dat toebehoort aan de heidenen". Na een tiental jaren was meer dan 90% van al het land "gecollectiviseerd". Een direct gevolg van dit proces was de hongerdood, omdat de Joden niet alleen het land maar ook al het graan uit deze gebieden in beslag namen, waardoor de boeren rechtstreeks ter dood werden veroordeeld.

 

De hongersnoden die de Joden in Rusland veroorzaakten waren onvoorstelbaar. Een historicus, Yulia Khmelevskaya, schreef: "De mensen aten bijna alles wat ze konden inslikken. Ze aten stro van het dak. De Joden organiseerden opzettelijk drie grote golven van "door de mens veroorzaakte hongersnoden, gericht tegen uitgehongerde boeren in Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland". Miljoenen mensen stierven een langzame dood en mensen namen hun toevlucht tot het eten van gras en sommigen zelfs tot kannibalisme." En de houding van de Joden hiertegenover? Trotski is beroemd om zijn uitspraak: "U verhongert? Dit is nog geen hongersnood; wanneer jullie vrouwen hun kinderen beginnen op te eten, dan mogen jullie komen zeggen dat we verhongeren."[20]

 

De Joodse Holodomor in de Oekraïne

 

De Encyclopedia Britannica schat dat ongeveer 8 miljoen mensen, waarvan vijf miljoen Oekraïners, alleen al door één Kaganovitsj hongersnood zijn omgekomen en dat de drie Holodomor-genociden samen een dodental van 16,5 miljoen mensen tot gevolg hebben gehad. De Joodse media en Joodse organisaties van alle gezindten doen tegenwoordig enorme inspanningen om de Oekraïense hongersnoden af te doen als een hoax, terwijl het bewijs overweldigend is. Zij doen dit vooral om de concurrentie voor de Joden als de enige slachtoffers ter wereld in WOII te vermijden. Dit is erger dan je zou denken; we hebben allemaal foto's gezien van enorme stapels uitgemergelde dode lichamen - letterlijk huid en botten twee of meer meter hoog opgestapeld, die ons worden gepresenteerd als bewijs van door de Duitsers uitgehongerde Joden. Maar dat is niet zo. In plaats daarvan zijn het bewijzen van Oekraïners, Russen en andere Slaven die door de Joden zijn uitgehongerd. [21]

 

Aleksandr Solzjenitsyn schatte dat het Joodse regime in Rusland in totaal meer dan 60 miljoen mensen heeft uitgeroeid, waaronder slachtoffers van de gedwongen collectivisering, de hongersnoden en hongersnoden, de zuiveringen, verdrijvingen, verbanningen, executies en massale sterfgevallen in de goelags. Ik geloof dat hij ook zei: "Moorden op industriële schaal zoals deze zijn een essentieel onderdeel van de [Joodse] communistische theorie."

 

Khazar Joodse sympathie voor de slachtoffers

 

Trotski zei: "We moeten Rusland in een woestijn veranderen, bevolkt door blanke negers, aan wie we een tirannie zullen opleggen zoals de meest verschrikkelijke Oosterse despoten nooit hebben durven dromen. Het enige verschil is dat dit een linkse tirannie zal zijn en geen rechtse. Het zal een Rode (Joodse) tirannie zijn, en geen Witte. We bedoelen het woord "rood" letterlijk, want we zullen zulke grote hoeveelheden bloed vergieten dat alle menselijke verliezen in de kapitalistische oorlogen daarbij vergeleken verbleken. De grootste bankiers aan de overkant van de oceaan zullen zo nauw mogelijk met ons samenwerken. Als we de revolutie winnen, zullen we de macht van het zionisme vestigen op het wrak van de begrafenis van de revolutie, en we zullen een macht worden waarvoor de hele wereld op zijn knieën zal gaan. We zullen weten wat echte macht is. Door middel van terreur en bloedbaden zullen we de Russische intelligentsia reduceren tot een staat van complete verbijstering en idiotie en tot een dierlijk bestaan. "Lenin zei: "Driekwart van de mensheid mag sterven, indien nodig, om het andere kwart voor het communisme te verzekeren".

 

Grigori Zinoviev, het hoofd van de Joodse Communistische Internationale (Comintern), schreef in een artikel in de Krasnaja Gazeta in 1918: "We zullen onze harten wreed, hard en onwrikbaar maken, zodat er geen genade in hen zal binnendringen, en zodat ze niet zullen beven bij het zien van een zee van vijandelijk bloed. We zullen de sluizen van die zee loslaten. Zonder genade, zonder te sparen, zullen we onze vijanden met honderden doden. Laat het er duizenden zijn. Laat ze zichzelf verdrinken in hun eigen bloed. Laat er overstromingen zijn van het bloed van de bourgeois; meer bloed, zoveel mogelijk."[22]

 

Stalin's Joden

Lazar Kaganovich


Lazar Kaganovitsj was een naaste medewerker van Jozef Stalin en de broer van Stalins vrouw. Zoals hierboven vermeld, was Kaganovitsj het Joodse hoofd van de CHEKA en beroemd om zijn zuiveringen van degenen die zich verzetten tegen de Joodse controle van het land, waarbij hij opdracht gaf tot de dood van miljoenen mensen. Kaganovitsj schepte openlijk op dat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de moord op minstens twintig miljoen mensen. Het was ook Kaganovitsj die de leiding had over de totale vernietiging van christelijke kerken en geestelijken, de man die beroemd was omdat hij bovenop het puin van een Russische kerk stond en verkondigde: "Moeder Rusland is neergehaald! Wij hebben haar rokken weggerukt!". [23]

 

Deze Jood maakte het leven van het Russische volk echt tot een "levende hel" door talloze miljoenen onschuldige boeren te doden in een zee van bloed. Niet iedereen maakte bezwaar: Een Jood in Hollywood zou hebben gezegd: "Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken" en, in een uitspraak die zowel aan Stalin als aan Kaganovich wordt toegeschreven: "De dood van één man is een tragedie, de dood van een miljoen is een statistiek." Anderzijds schijnt de Jewish Virtual Library alleen te weten dat Kaganovitsj "de opbouw van de Moskouse ondergrondse leidde", en dat, in plaats van Stalins belangrijkste Joodse contactpersoon te zijn, zijn "dienstbaarheid aan Stalin overduidelijk werd gemaakt" in een obscuur artikel dat hij zou hebben geschreven. [24]

 

Kaganovich was slechts één van de Joodse massamoordenaars; er waren vele andere Joden die bijdroegen aan de massamoord op Russen onder de wreedste omstandigheden.

 

Jakov Sverdlov

Jakov Sverdlov, bekend als de "duivel van de revolutie", was de uitvoerend secretaris en hoofd van de Joodse regering. Het was deze man die creëerde en ontketende wat bekend werd als "De Rode Terreur". Het was ook Sverdlov die het initiatief nam tot de zogenaamde "decossackization", waarbij ongeveer 1 miljoen Don-Kozakken op brute wijze werden gedood, inclusief vrouwen en kinderen, vaak door ze levend te begraven. Gedurende de eerste jaren na 1917 lijkt het erop dat elke bloedige actie tegen het Russische volk werd geïnitieerd door Sverdlov, als "het brein van de partij". De schrijver P. Paganuzi zei dat "de monsterlijke misdaden van de [Joodse] bolsjewieken, die alle maten van wreedheid overtroffen, werden gepleegd op bevel van het centrum, en de hoofdverantwoordelijkheid daarvoor lag bij Sverdlovsk."[25][26][27][28][29]

 

Het was Sverdlov die het bevel gaf om de Russische Koninklijke familie te vermoorden. "Onderzoek in 1990 door de Moskouse toneelschrijver en historicus Edvard Radzinsky bracht de rol van Sverdlov aan het licht bij het bevel tot executie van Tsaar Nicolaas II en zijn familie." De Joden waren zo trots op hem dat de stad Jekaterinenburg, waar de tsaar en zijn familie werden vermoord, ter ere van hem werd omgedoopt tot Sverdlovsk.

 

Genrikh Yagoda (echte naam: Genakh Gershenovich)


Genrikh Yagoda werd beschreven als "Stalins belangrijkste terreurleider die hem aan de macht hield", en die onbetwistbaar "een van de grootste Joodse massamoordenaars van de 20e eeuw" was. Hij was de plaatsvervangend commandant van de GPU en de oprichter en commandant van de NKVD. Het was Yagoda die de Collectivisering van boerenland en gewassen doorvoerde en verantwoordelijk was voor de dood van minstens 10 miljoen mensen. Het waren Jagoda's Joodse afgevaardigden die het Goelag systeem, van Aleksandr Solzjenitsyn faam, oprichtten en beheerden. [30]

Jagoda werd later gedegradeerd en als opperbeul vervangen door Nikolai Jezjov, "de bloeddorstige dwerg".

 

 

 

Lavrentiy Pavlovich Beria

Lavrentiy Beria, zeker Stalins machtigste en wreedste Joodse luitenant, was een massamoordenaar op boeren en een bloeddorstige seksmaniak en pedofiel die kinderen begroef in zijn kelder, velen blijkbaar nog levend. Beria was de beruchte politiechef en machtige luitenant die de aanzet gaf tot het bloedbad van Katyn. [31]

 

Beria sloot zich aan bij de CHEKA en werd hoofd van de NKVD in Georgië en uiteindelijk lid van het Centraal Comité van de Communistische Partij, vervolgens vice-premier en lid van het Politburo. Na de dood van Stalin in 1953 probeerde Beria hem te vervangen als dictator van de Sovjet-Unie, maar hij werd verslagen door Nikita Chroesjtsjov, Molotov en Malenkov.

 

Als voorbeeld van hoe de geschiedenis wordt gesponnen, zie deze schijnbaar triviale verklaring: "Beria heeft lang symbool gestaan voor al het kwaad van het Stalinisme . . ." Stalinisme? Deze immense Russische tragedie, geheel gepland en uitgevoerd door Joden, wordt plotseling gereduceerd tot een enkel adjectief dat de hele schuld legt bij één man die kennelijk niet Joods is. In feite staat Beria symbool voor al het kwaad van het "jodendom", dat nog steeds "door de publieke verbeelding spookt, zowel in het Westen als in de voormalige Sovjet-Unie". Toch is de naam van de man (samen met enkele anderen) uit de geschiedenis verdwenen en heeft bijna niemand nog van hem gehoord.

 

Ilya Ehrenburg

Er was ook Ilya Ehrenburg, die misschien het bekendst is als de Jood die mensen leerde te haten - om "alle Duitsers te doden omdat ze niet menselijk zijn". [32]

 

Het was Ehrenburg die troepen aanzette tot het verkrachten en verminken van Duitse, Poolse en Tsjechische vrouwen als een vorm van straf, als onderdeel van zijn agitatie voor genocide op alle Duitsers. [33]

 

"De Duitsers zijn geen mensen. Vanaf nu is het woord 'Duitser' de meest afschuwelijke vloek. Vanaf nu slaat het woord 'Duitser' ons dood. We hebben niets te bespreken. We zullen ons niet opwinden. We zullen doden. Als je niet minstens één Duitser per dag hebt gedood, heb je die dag verspild... Als je een Duitser niet met een kogel kunt doden, dood hem dan met je bajonet. Als jouw deel van het front rustig is en er wordt niet gevochten, dood dan ondertussen een Duitser ... Als je al een Duitser hebt gedood, dood dan een andere - er is niets amusanter voor ons dan een hoop Duitse lijken. Tel de dagen niet, tel de kilometers niet. Tel slechts één ding: het aantal Duitsers dat je hebt gedood. Dood de Duitsers! Dood de Duitsers! Dood!"

 

En in een ander pamflet: "De Duitsers moeten worden gedood. Men moet ze doden ... Voel je je ziek? Voel je een nachtmerrie in je borst? ... Dood een Duitser! Als je een rechtschapen en gewetensvol mens bent - dood een Duitser! Dood!" [34]

 

Maar volgens Wikipedia was Ehrenburg een aardige man, een rustige journalist die het meest bekend is om zijn geschreven werken waarin hij "de genocide op de Russische Joden" beschrijft. [35]

 

Vreemd genoeg zijn zijn fanatieke geschriften waarin hij de genocide op alle Duitse heidenen eiste, door onze uitgevers van geschiedenisboeken geschrapt. [36]

En nog veel meer

Zo was er Leonid Reichman, hoofd van de speciale afdeling van het NKVD en hoofd ondervrager van de organisatie, een bijzonder wrede sadist. [37]

 

Er zijn er nog veel meer, namen die u weinig zullen zeggen: Alexander Parvus, Solomon Lozovsky, Moisei Uritsky, Adolph Abramovich Joffe, Dmitry Bogrov, Lev Kamenev (echte naam Rosenfeld), Maxim Litvinov (geboren Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein), Karl Radek (echte naam Karol Sobelsohn), Grigori Zinoviev, Ilya Ehrenburg, Natalfy Frenkel, Mathias Berman. Allemaal Joodse massamoordenaars.

 

De anonimiteit van de Joden

 

Het is niet altijd gemakkelijk om met zekerheid de Joodse identiteit van sommige mensen te kennen, omdat er zoveel pogingen worden ondernomen om de feiten te verhullen en te verdoezelen. Alleen al door hun namen zo vaak te veranderen, maken Joden de waarheid over hun etniciteit moeilijk te onderscheiden. Lenin (Vladimir Ulyanov) was een Jood. [38][39][40][41]

 

Er wordt nu algemeen gespeculeerd dat Stalin een Georgische Jood was, waarbij zelfs de B'nai B'rith Messenger van Los Angeles hem een Jood noemt. Zeker, hij sprak Jiddisch, had drie Joodse vrouwen, en had geen niet-Joden in zijn naaste omgeving. En zeker, een deel van de kwestie is dat het identificeren van Stalin als een Jood, zijn bruikbaarheid als poster jongen voor Russische psychopathologie elimineert, zodat er geen niet-Jood overblijft om de schuld te geven voor Joodse wreedheden. Zoals hierboven vermeld, stelt dit de Joden in staat de hele "Russische" revolutie en alle wreedheden te categoriseren als "stalinisme", d.w.z. een volledig niet-Joodse gebeurtenis, terwijl de vernietiging van Rusland en de uitroeiing van meer dan 60 miljoen Russen volledig door Joden is bedacht en uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat de bevolking van Rusland in die tijd slechts 125 miljoen inwoners telde.

 

Er zijn enkele Joodse websites zoals Jew or Not Jew die vaak zeer behulpzaam zijn bij het vaststellen van de etniciteit van verschillende mensen, en meestal kan men schrijven en om een mening of vaststelling vragen. Maar er zijn enkele personen die in dit opzicht verboden lijken te zijn. Een daarvan is Reimert Ravenholt, het voormalige hoofd van USAID, ongetwijfeld een van de grootste sociopaten en psychopaten aller tijden, die letterlijk honderden miljoenen vrouwen in onontwikkelde landen met geweld heeft gesteriliseerd, en die God weet hoeveel doden heeft veroorzaakt. Ik heb geprobeerd via deze Joodse websites informatie of meningen te verkrijgen over de etnische achtergrond van Ravenholt, en alleen in dit ene geval hebben alle websites unaniem geweigerd mij te antwoorden.

 

"De moeilijkheid om tot een juist begrip van het probleem van de Joden te komen ligt in het feit dat er een afzonderlijke Joodse godsdienst en een afzonderlijk Joods ras bestaat. Waar het ene eindigt en het andere begint. Joden zullen echter met zekerheid antwoorden dat zij geen ras zijn maar een godsdienst en dat onderscheid maken tussen hen en andere religieuze lichamen louter vooroordelen en kaal antisemitisme is."[42]

 

"Het Jodendom is een religie, geen volk." Dat mag waar zijn, maar we hebben het hier niet over de godsdienst van het Jodendom, maar over de Joden als volk. De voorgaande verklaringen ontkennen dat Joden een volk, een ras of een natie zijn, en kunnen alleen worden geïdentificeerd als leden van een religie. Goed, misschien, maar hoe komt het dat ik - en honderden miljoenen anderen - naar een gezicht kunnen kijken en je onmiddellijk kunnen vertellen dat die persoon een Jood is? Het zou wel een heel machtige religie zijn als ze de gelaatstrekken van haar aanhangers kan veranderen.

 

Er is meer aan de hand. Vele jaren geleden zette de Joodse Kehillah in New York de regering van de VS onder zware druk om de etnische of raciale identiteit van Joden helemaal te vermijden en alleen hun paspoortstatus te registreren. Dit had tot gevolg dat de regering geen betrouwbare kennis had van het aantal Joden in de VS; de NYC Kehilla was de enige instantie die over dergelijke gegevens beschikte. De Joden zijn in het recente verleden nog veel verder gegaan door de regering van de VS onder druk te zetten om elke vraag naar iemands godsdienst illegaal te maken op grond van het feit dat dit neerkomt op "religieuze discriminatie". Nadat zij hierin waren geslaagd, haalden de Joden de twee zaken door elkaar en propageerden sterk de stelling dat "Jodendom" uitsluitend een godsdienst is en geen ras of natie, waardoor het onmogelijk werd om op legale wijze vast te stellen of iemand een Jood is. Heel slim. En omdat zoveel Joden regelmatig hun naam veranderen, wordt identificatie bijna onmogelijk.

 

Toch is de inspanning noodzakelijk, want alleen als we deze identificatie kunnen maken, kunnen we de verbanden leggen die nodig zijn om alle punten met elkaar te verbinden en zowel onze geschiedenis als de huidige gang van zaken in de wereld te begrijpen. Alleen door deze identificatie kunnen wij beseffen dat pornografie bijna uitsluitend een Joods talent is, dat de alfabetsoep van "seksuele voorkeuren" bijna volledig door Joden wordt gepromoot. Alleen door deze identificatie van Joden als ras en natie kunnen we ons realiseren dat de "Russische Revolutie" in werkelijkheid volledig een Joodse Revolutie tegen Rusland was, en dat de vernietiging en kolonisatie van Joegoslavië, Irak en Libië volledig Joodse gebeurtenissen waren, hoewel uitgevoerd door het Amerikaanse leger namens de Joden. De zogenaamde "voorlopige orders" voor de kolonisatie van Irak door Paul Bremer bijvoorbeeld, komen in een heel ander daglicht te staan als we vernemen dat Bremer, de "tijdelijke president van Irak" een Jood was, en een naaste medewerker van Henry Kissinger. (43) Bremer kreeg duidelijk zijn leiding van de City of London en niet van George Bush. Irak was dus ook een "Joodse Revolutie", net als Joegoslavië en Libië.

 

Er is nog meer. Ik had ooit een kennis in Shanghai die Steven Wood heette - nauwelijks een naam die je als Jood zou herkennen. In die tijd had Steven een hoge HR-functie bij Huawei, en hij vertrouwde me toe dat hij zowel een Amerikaans als een Israëlisch paspoort bezat en meerdere keren per jaar naar Israël reisde. Op een dag stuurde hij mij een bestand van ongeveer 50Mb, als ik mij goed herinner, met daarin de technische details van alle producten van Huawei. Ik was verbaasd omdat het mij leek dat dit informatie was die hij niet had moeten hebben, aangezien engineering en design geen deel uitmaakten van zijn functieomschrijving. Hij heeft mij nooit rechtstreeks iets verteld, maar uit de context nam ik aan dat, telkens wanneer hij naar Israël reisde, alle informatie van Huawei met hem meeging. Huawei kon natuurlijk niet weten dat zij geïnfiltreerd waren.

 

Gezien de moeilijkheden is het mogelijk om af en toe fouten te maken bij de identificatie, en iemand voorlopig als Jood aan te merken terwijl hij dat niet is. Ik ben van mening dat dergelijke incidentele fouten bijna altijd triviaal zijn. De meeste aldus geïdentificeerde personen zijn dood, en het is onwaarschijnlijk dat deze fouten, hoe ongelukkig ook, bijzondere schade veroorzaken. Dit is zeker geen excuus voor onzorgvuldigheid of een nonchalante houding, maar ik ben van mening dat er zoveel op het spel staat dat "het beter is het zekere voor het onzekere te nemen".

 

Er zijn vele andere zaken van immens historisch belang waarvan de smaak aanzienlijk verandert als we deze identificaties nauwkeurig kunnen maken. Bijvoorbeeld, de grootste criminele organisatie in de wereldgeschiedenis was de Britse Oost-Indische Compagnie van Rothschild, op de voet gevolgd door de Nederlandse Oost-Indische Compagnie, die beide werden opgericht en gecontroleerd door Joden. Rothschild en zijn Joden vermoordden minstens 200 miljoen mensen in India door executie en hongersnood, en sommige schattingen zijn veel hoger. Ook het kweken van opium in India en het opdringen ervan aan China waren volledig Joodse ondernemingen - waarvan onze geschiedenisboeken, dankzij de Joodse uitgevers, de schuld geven aan "de Britten". Nogmaals, Rothschild en Sassoon vermoordden minstens 100 miljoen mensen in China door slachting en minstens nog eens 50 miljoen met andere middelen. Het MK-ULTRA programma van de CIA was volledig Joods aan de top en in ieder geval door de middelste gelederen, met wreedheden die hun gelijke niet kennen. Het besluit om brandbommen te gooien op de woonwijken van Duitsland was het resultaat van een van Churchill's Joodse adviseurs. Ook Holland's Tulip Bubble en de South Seas Bubble waren Joodse verzinsels. Er is nog veel meer.

 

Enorme historische misdaden worden zo in de doofpot gestopt, waarbij de schuld bij de verkeerde personen wordt gelegd en de Joden de vrije hand krijgen om zich te presenteren als de slachtoffers van de wereld in plaats van de daders.

 

Ik wil hier nog een laatste opmerking aan toevoegen. Lezers klagen vaak dat ze geen bewijs kunnen vinden van bepaalde historische gebeurtenissen, zoals de verdrijving van Joden uit Cuba of China, en beweren dat hun zoekopdrachten niets aan het licht brengen. Zij schijnen niet te kunnen doorgronden dat Google elk onderwerp dat te maken heeft met de Joden, met Israël, met geschiedenis (vooral elke geschiedenis waarbij de Joden betrokken zijn), met de meeste politieke onderwerpen en nog veel meer, zwaar censureert. Het is bijna amusant dat Google geen kennis heeft van de verdrijving van Joden uit China na de oorlog, maar wel veel weet over Joden die in China bleven en veel invloed hadden. Zoals iemand schreef: "Het is beter zoveel dingen niet te weten, dan zoveel dingen te weten die niet kloppen."

 

Het zou niet nodig moeten zijn erop te wijzen dat Google net zo joods is als Israël, en dat de historische feiten die het over deze onderwerpen door het net laat ontsnappen, feiten zijn met een bepaald propaganda-standpunt en meestal feitelijk onjuist. Om deze reden, en omdat Google elke zoekopdracht, elk onderwerp, elk trefwoord, elke aangeklikte link en elke bezochte website ijverig bijhoudt (en eeuwig bewaart), gebruik ik Google al 20 jaar niet meer.

 

En ondanks het feit dat ik geen Google-gerelateerde programma's of apps op mijn computers heb, word ik nog steeds gewaarschuwd voor meer dan 500 pogingen per maand van Google om mijn online bewegingen te volgen.

 

De Joodse Pogroms

 

Dit waren gebeurtenissen van bestraffing (door het opsluiten of doden van Joden) in Rusland en sommige andere landen, gebeurtenissen die worden voorgesteld (en die wellicht zijn geweest) als "heksenjachten" tegen Joden voor de misdaden gepleegd tijdens en na de Revolutie van 1917.

 

We hebben allemaal genoeg van de films Dr. Zhivago en Fiddler on the Roof gezien om ons een idee te geven van de sympathie-zoekende benadering door de Joden van de Russische Revolutie. Door hun controle over de media en Hollywood is een groot deel of zelfs het grootste deel van het publieke bewustzijn van de wereld over deze enorme gebeurtenis teruggebracht tot slechts twee zaken: Eén, Stalin was slecht, en twee, de Joden in Rusland hebben vreselijk geleden onder deze "antisemitische" pogroms, vervolgingen die de altijd kuise en stellair-virginale Joden absoluut niet verdienden omdat geen enkele Jood ooit iemand iets heeft aangedaan. Het is bijna onvoorstelbaar dat de Joden zoveel controle hebben over de media en het uitgeven van boeken dat zij in staat zijn geweest zo'n enorme en werkelijk onvergeeflijke hoax te plegen op het publieke bewustzijn van de wereld. Vergeleken met wat de Joden het Russische volk hebben aangedaan, waren de zogenaamde "pogroms" te triviaal om te vermelden.

 

Ik ben duidelijk van Russische afkomst. Als jij en je vrienden naar mijn land komen, bijna de helft van onze bevolking op brute wijze uitroeien, mijn koning en zijn hele familie vermoorden en het grootste deel van de koninklijke schatten stelen, miljoenen martelen, hongersnoden veroorzaken om nog eens miljoenen te doden, de natie en de economie vernietigen, en dan mijn land beroven van de meeste van zijn onbetaalbare kunstschatten terwijl je ook de centrale bank van mijn regering leeghaalt op je weg naar buiten, zou ik in de verleiding kunnen komen om je op te jagen en je ook te vermoorden.

 

Epiloog

 

"We moeten niet vergeten dat sommige van de grootste [massa]moordenaars van de moderne tijd Joods waren."

 

Herinnert iemand zich dat Hitler schreef: "De Joden zijn geen mensen. Vanaf nu is het woord 'Jood' de meest afschuwelijke vloek. De Joden moeten worden gedood. Men moet ze doden ... Als je een Jood niet met een kogel kunt doden, dood hem dan met je bajonet ... Dood een Jood! Als je een rechtschapen en gewetensvol man bent - dood een Jood! Als je al een Jood hebt gedood, dood dan een andere... Dood!"

 

Nee, natuurlijk niet. Dan is het redelijk om te vragen waarom Hitler de posterboy is geworden voor historische wreedheden, terwijl de meeste van deze Joden veel erger waren, vooral als je bedenkt dat veel, zo niet de meeste, van de zogenaamde nazi-wreedheden slechts "gruwelporno" waren, waarvan later bewezen werd dat ze volledig door de Joden waren verzonnen. Waarom worden we overspoeld met verhalen over Hitler's kwaad, zowel echte als denkbeeldige, maar hebben we nog nooit gehoord van Beria, Kaganovich, Yagoda, Ehrenberg of Sverdlov? Wie controleert de media en de boekuitgevers? Wie bestempelt je als "antisemitische nazi jodenhater" omdat je historische waarheden aan het licht brengt?

 

Denk aan de houding van de Joden die in dit artikel worden genoemd, aan hun daden. Wat voor soort man schept op over zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor het doden van "minstens" 20 miljoen onschuldige mensen? Wat voor soort man zegt "Als je rechtvaardig en gewetensvol bent, dood dan een Duitser"? Wat voor man neemt alle landbouwgewassen in beslag en veroordeelt zo tientallen miljoenen tot de dood? Dit zijn de Khazar Joden, vandaag net zo moorddadig en wreed als 700 jaar geleden.

 

Bovendien zijn dit dezelfde mensen die tegenwoordig de City of London bevolken, waar de planning voor al deze wreedheden eeuwenlang is ontstaan en nog steeds voortduurt. Tegenwoordig kleden ze zich keurig, drinken ze 's middags thee met de Royalty en poetsen ze altijd hun tanden na elke maaltijd. Maar ze zijn verantwoordelijk voor een miljoen doden in Irak, en nog veel meer recente tragedies. Als COVID-19 gepland was, dan was het hier. Dit zijn de mensen die een derde wereldoorlog willen met Rusland, China en Iran, en ze zullen hem vrijwel zeker krijgen omdat de Amerikanen die onder hun controle staan zo dom zijn om hem te lanceren. Het einde.

 

 

*

Larry Romanoff's schrijven is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn geplaatst op meer dan 150 buitenlandse nieuws- en politieke websites in meer dan 30 landen, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd management consultant en zakenman. Hij heeft leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was gastprofessor aan de Fudan Universiteit van Shanghai, waar hij casestudies over internationale zaken presenteerde aan hogere EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een reeks van tien boeken over China en het Westen. Hij is een van de auteurs van Cynthia McKinney's nieuwe bloemlezing "When China Sneezes". (Hoofdstuk 2 - Omgaan  met demonen).

Zijn volledige archief is te zien op https://www.bluemoonofshanghai.com/ + https://www.moonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com

*

Opmerkingen

[1] Stalin's Joden

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

[2] Joden en Revoluties

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/8184/

[3] 1881 maart 13 tsaar Alexander II vermoord in St. Petersburg

https://www.history.com/this-day-in-history/czar-alexander-ii-assassinated

[4] MANIFESTEN OVER DE MOORD OP ALEXANDER II [1881]

https://alphahistory.com/russianrevolution/manifestos-assassination-of-alexander-ii-1881/

[5] Russische hongersnood van 1891-1892

https://www.volgagermans.org/history/famines/famine-1891-1892

[6] 1905 Russische Revolutie

https://spartacus-educational.com/RUS1905.htm

[7] Russisch-Japanse Oorlog

https://www.history.com/topics/japan/russo-japanese-war

[8] Jacob Schiff zou het niet-christelijke Japan helpen industrialiseren en militariseren om te vechten tegen de christenen van de Russische tsaar.

http://www.thechristiansolution.com/doc2009/145_Holodomor.html

[9] Stolypin, Peter

https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/stolypin-peter

[10] Dmitri Bogrov

https://spartacus-educational.com/RUSbogrov.htm

[11] Dmitry Bogrov

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Bogrov

[12] The American Hebrew, 1920

https://en.wikipedia.org/wiki/The_American_Hebrew

[13] Robert Wilton

https://sunray22b.net/robert_wilton.htm

[14] De door Joden geleide Russische Revolutie

http://www.renegadetribune.com/the-jewish-led-russian-revolution/

[15] De door Joden geleide Russische Revolutie

http://www.renegadetribune.com/the-jewish-led-russian-revolution/

[16] De door Joden geleide Russische Revolutie

http://www.renegadetribune.com/the-jewish-led-russian-revolution/

[17] Peuple Juif, 8 februari. 1919.

http://fau.digital.flvc.org/islandora/object/fau%3A32504/datastream/OBJ/view

[18] Joodse bolsjewieken vermoordden 66 miljoen christenen in Rusland...

https://concisepolitics.com/2016/08/19/jewish-bolsheviks-mass-murdered-66-million-mostly-christians-in-russia/

[19] De door Joden geleide Russische Revolutie

http://www.renegadetribune.com/the-jewish-led-russian-revolution/

[20] De door Joden geleide Russische Revolutie

http://www.renegadetribune.com/the-jewish-led-russian-revolution/

[21] Holodomor ontkenning - een misdaad tegen de mensheid

http://www.thechristiansolution.com/doc2009/145_Holodomor.html

[22] De door Joden geleide Russische Revolutie

http://www.renegadetribune.com/the-jewish-led-russian-revolution/

[23] Lazar Kaganovich - Stalin's massamoordenaar

https://rense.com/general11/stal.htm

[24] Lazar Moiseyevich Kaganovich

https://www.jewishvirtuallibrary.org/kaganovich-lazar-moiseyevich

Abonneren op nieuwe columns

[25] Jakov Sverdlov. 100 jaar sinds de dood van de "duivel van de revolutie"

https://topwar.ru/155444-jakov-sverdlov-100-let-so-dnja-smerti-djavola-revoljucii.html

[26] Jakov Sverdlov: de demon van de Leninistische Revolutie. 6 feiten die niet in schoolboeken staan

https://dzen.ru/media/rubez/iakov-sverdlov-demon-leninskoi-revoliucii-6-faktov-kotoryh-net-v-uchebnikah-61eefd978ea3c6130dba37c3

[27] Kleinzoon van een koopman en broer van de Amerikaanse bankier Y. M. Sverdlov (Gauchmann Aaron Moishevich).

https://sofya1444.livejournal.com/3187005.html

[28] Jakov Sverdlov-biografie

https://biographe.ru/politiki/yakov-sverdlov

[29] Het geheim van de dood van Jakov Sverdlov

https://proza.ru/2012/08/02/513

[30] De eerste NKVD-commissaris die werd doodgeschoten. Genrikh Yagoda

https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/pervyy-rasstrelyannyy-narkom-nkvd-genrikh-yagoda/

[31] Katyn bloedbad

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre

[32] Ilya Ehrenburg pleitte voor genocide op Duitsers...

https://ww2gravestone.com/ilya-ehrenburg-the-leading-soviet-propagandist-of-the-second-world-war/

[33] Ilja Ehrenburg - Dood alle Duitsers want ze zijn niet menselijk

https://www.eutimes.net/2020/02/ilya-ehrenberg-the-man-who-taught-soviets-to-hate-and-kill-all-germans-because-they-are-not-human/

[34] Ilja Ehrenberg - De man die de 'Zes Miljoen' uitvond...

https://rense.com/general75/ehr.htm

[35] Ilya Ehrenburg

https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ehrenburg

[36] Ilya Ehrenburg

https://en.metapedia.org/wiki/Ilya_Ehrenburg

[37] Stalin's Joden

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

[38] Lenin was een Jood

http://www.jewornotjew.com/profile.jsp?ID=1

[39] Lenin's Joodse wortels

https://www.thejc.com/news/features/lenin-s-jewish-roots-1.447185

[40] (Israel Moses) Blanco in Odessa in de vroege jaren 1800.

De grootvader van Vladimir Iljitsj Oeljanov - hij begon de schuilnaam Lenin aan te nemen toen hij ongeveer 30 jaar oud was - werd geboren als Sril Moisejevitsj.

[41] Was Lenin Joods?

https://www.myjewishlearning.com/article/was-lenin-jewish/

[42] DE OORZAAK VAN DE ONRUST IN DE WERELD

https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/uploads/2022/09/The-Cause-of-World-Unrest.pdf

[43] De mensheid op de tweesprong

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/humanity-at-the-crossroads/

 

Copyright © Larry RomanoffBlue Moon of Shanghai, Moon of Shanghai, 2022

 

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview