Sunday, May 10, 2020

NL -- Een Waarschuwend Verhaal Over de WHO -- May 10, 2020


Door  Larry Romanoff - Moon of Shanghai, May 10, 2020
Imagem
Er lijkt geen tekort te zijn aan beweringen van meerdere geïnformeerde en onafhankelijke bronnen dat de WHO twee primaire functies heeft, de eerste als een instrument voor de vermindering van de wereldbevolking ten behoeve van haar meesters, en de tweede als een krachtig marketinginstrument voor de grote farmaceuten, met name de vaccinfabrikanten. Veel critici hebben erop gewezen dat de "vaccinatiedeskundigen" bij de WHO "gedomineerd worden door de vaccinfabrikanten die voordeel halen uit de enorm lucratieve vaccin- en antivirale contracten die door de regeringen worden gegund". En inderdaad, de raadgevende en andere comités betrokken bij de WHO's vaccinatieprogramma's lijken zwaarbevolkt met degenen die direct profiteren van diezelfde programma's.

Evenzo zijn de beweringen en zorgen over bevolkingscontrole en -vermindering vandaag de dag verre van samenzweringstheorieën, met veel te veel bewijs, waarvan sommige beangstigend zijn, dat dit inderdaad een belangrijke agenda van de WHO is. We hebben al te veel harde bewijzen gezien van de betrokkenheid van dit orgaan op beide gebieden om de bezorgdheid af te doen als ongeloofwaardige angst. Bovendien is er een verontrustende lijst van personen die nauw verbonden zijn met de WHO en die ofwel een bevolkingsbeperking ofwel massale vaccinaties als huisdierproject hebben gehad; personen als David Rothschild, David Rockefeller, George Soros, Donald Rumsfeld, Bill Gates en nog veel meer, de lijst met nationale organisaties als het CDC, de FEMA, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de Rockefeller- en Carnegie-instituten, het CFR, en andere.

Het is niet moeilijk om op basis van al het bewijsmateriaal te concluderen dat de WHO een internationale criminele onderneming is die onder controle staat van een kerngroep, een groep met Europese bedrijfsdynastieën als middelpunt, die, zoals een schrijver opmerkte, "het strategisch leiderschap heeft en de ontwikkeling, productie en verspreiding van synthetische, door de mens gemaakte virussen financiert, enkel en alleen om immens winstgevende massa-vaccinaties te rechtvaardigen". We hebben zoveel gevallen gezien van een ongewoon en blijkbaar in het laboratorium gemaakt virus dat zonder waarschuwing is verschenen, dat het begin ervan onmiddellijk werd gevolgd door dringende, bezorgde uitspraken van de WHO over de zoveelste verplichte massavaccinatie.

We hebben de ongebreidelde productie van dodelijke virussen in geheime laboratoria over de hele wereld, en de herhaalde "toevallige" vrijlating van die virussen in verschillende bevolkingsgroepen (denk aan ZIKA) - schijnbaar onvermijdelijk zonder uitleg, verontschuldiging of zelfs een schijn van daadwerkelijk onderzoek, veel minder censuur of strafrechtelijke of civiele aanklachten. We hebben ook de algemene wettelijke immuniteit voor alle farmaceutische bedrijven in hun creatie en verspreiding van dodelijke ziekteverwekkers door middel van vaccinatie. Als we in deze mix de criminele geschiedenis van de WHO toevoegen, zoals bij hun inmiddels beroemde internationale tetanus/hCG steriliteitsprogramma, de merkwaardige timing van het begin van AIDS en de vele voorvallen van de WHO-vaccinatieprogramma's die perfect samenvallen met een plotselinge uitbraak van weer een andere ongewone ziekte in dezelfde gebieden en populaties, zou men een hard-core ideoloog moeten zijn om niet verdomd verdacht te worden.
-WHO Vaccinaties en bevolkingscontrole

In het begin van de jaren negentig heeft de WHO massale tetanusvaccinatiecampagnes in Nicaragua, Mexico, de Filippijnen, Tanzania en Nigeria begeleid. Allemaal vertellen ze een vergelijkbaar verhaal, een verhaal dat bijna niet te geloven is, maar met de feiten te duidelijk om te weerleggen. Tetanus is een ziekte die we vaak associëren met het stappen op een roestige spijker of een dergelijke gebeurtenis. Het zou duidelijk moeten zijn dat mannen minstens evenveel kans zouden hebben, zo niet meer kans, om deze omstandigheid tegen te komen dan vrouwen, en misschien ook meer onvoorzichtige kinderen dan volwassenen, maar het WHO-vaccinatieprogramma was alleen gericht op vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar - met andere woorden, de vruchtbare leeftijd. In Nicaragua waren de doelwitten vrouwen van 12 tot 49 jaar.

Ook wordt één enkele tetanusshot algemeen aanvaard als voldoende voor een beschermingsduur van tien jaar of meer, maar de WHO stond er onverklaarbaar op om deze vrouwen binnen enkele maanden vijf keer te vaccineren. Kort na de start van deze programma's begon men zich zorgen te maken over spontane abortussen en andere complicaties die zich uitsluitend binnen de gevaccineerde populaties voordeden. Op verdenking liet een groep in Mexico het vaccinatieserum analyseren en ontdekte dat het het hormoon humaan choriongonadotrofine (hCG) bevatte. Dit hormoon is van cruciaal belang voor het vrouwelijk lichaam tijdens de zwangerschap. Het veroorzaakt het vrijkomen van andere hormonen die het baarmoederslijmvlies voorbereiden op de innesteling van de bevruchte eicel. Zonder dit hormoon kan het lichaam van de vrouw een zwangerschap niet volhouden en wordt de foetus geaborteerd. Dit hormoon werd samen met het tetanusserum in de proefpersonen geïnjecteerd, waardoor een vrouwelijk lichaam vervolgens zowel als vreemde stoffen herkent als antilichamen ontwikkelt om ofwel te vernietigen als ze ooit in het lichaam zouden verschijnen in de toekomst.

Bij het zwanger worden zou het lichaam van een vrouw hCG niet herkennen als een vriend en zou ze anti-hCG-antilichamen produceren, waardoor het immuunsysteem van haar lichaam nu het hormoon aantast dat nodig is om een ongeboren kind te laten afsterven, waardoor latere zwangerschappen worden voorkomen door het hCG te doden dat nodig is om het kind te ondersteunen. Dit betekent dat elke vrouw die de WHO-inenting kreeg, niet alleen tegen tetanus maar ook tegen zwangerschap werd ingeënt. (1) (2)

De WHO ontkende in eerste instantie de feiten en verguisde de resultaten van de eerste tests, maar na deze onthulling voerde elk land uitgebreide tests uit en in alle gevallen werd het hCG-hormoon geïdentificeerd als aanwezig in het tetanusvaccinatieserum. De WHO zweeg uiteindelijk en stopte met hun programma, maar tegen die tijd waren vele miljoenen vrouwen gevaccineerd - en steriel geworden. Een belangrijk feit is dat de drie verschillende merken tetanusvaccins die in dit project worden gebruikt, in het geheim werden ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd en dat geen enkele ooit was getest of in licentie was gegeven voor verkoop of distributie waar dan ook ter wereld. De bedrijven die ze produceerden waren Connaught Laboratories en Intervex uit Canada en het Australische CSL Laboratories. Connaught is hetzelfde bedrijf dat, samen met het Canadese Rode Kruis, in de jaren tachtig van de vorige eeuw willens en wetens met AIDS besmette bloedproducten heeft gedistribueerd, een criminele organisatie die samen met haar eigenaars had moeten worden geëxecuteerd. (3)

Nog meer verpletterend bewijs dat de westerse media gecensureerd hebben, was het feit dat de WHO al meer dan 20 jaar actief betrokken was bij de ontwikkeling van een antivruchtbaarheidsvaccin met behulp van hCG gebonden aan tetanustoxoïden als drager - precies dezelfde combinatie als in deze vaccins. Volgens de eigen rapporten van de WHO hadden ze bijna 400 miljoen dollar uitgegeven aan dit soort onderzoek naar "reproductieve gezondheid". Er zijn meer dan 20 onderzoeksartikelen over dit onderwerp geschreven, waarvan vele door de WHO zelf, die de pogingen van de WHO om een antivruchtbaarheidsvaccin te maken met behulp van tetanustoxoïden in detail documenteren. En ze zijn niet alleen; het UNFPA, het UNDP, de Wereldbank en natuurlijk - telkens wanneer we te maken krijgen met geheime pogingen om de bevolking onder controle te krijgen - de alomtegenwoordige Rockefeller Foundation, zijn in deze zaak bondgenoten, net als het Amerikaanse National Institute of Health. De regering van Noorwegen was ook een partner in deze travestie en droeg meer dan 40 miljoen dollar bij aan de ontwikkeling van dit Tetanus-abortusvaccin.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft de distributie van het tetanusvaccin in Afrika zwaar gefinancierd door UNICEF, het agentschap dat Kenia heeft voorzien van het met hCG geregenereerde vaccin. Gates zei: "De wereld heeft vandaag de dag 6,8 miljard mensen. Dat zijn er zo'n negen miljard. Als we nu echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg, kunnen we dat misschien wel met tien of vijftien procent verlagen". (4) De Rockefeller Foundation financierde ook zwaar het onderzoek naar en de distributie van dit vaccin. (5) Dit alles komt neer op genocide op planetaire schaal.

Ik heb de WHO-website in detail onderzocht en ontdekte dat er tientallen artikelen waren, vele geschreven door WHO-onderzoekers, waarin de pogingen van de WHO om een antivruchtbaarheidsvaccin te creëren met behulp van tetanustoxoïden als drager in detail werden gedocumenteerd. (6) Enkele van de belangrijkste artikelen zijn opgenomen:

- "Klinisch profiel en Toxicologie Onderzoek naar Vier Vrouwen Geïmmuniseerd met Pr-B-hCG-TT," Anticonceptie, februari, 1976, pp. 253-268.
- "Opmerkingen over de antigeniciteit en de klinische effecten van een kandidaat-vaccin tegen zwangerschap: B-subeenheid van humaan choriongonadotrofine gekoppeld aan tetanustoxoïd," Vruchtbaarheid en Steriliteit, oktober 1980, pp. 328-335.
- "Fase 1 Klinische proeven van een geboortebeperkingsvaccin van de Wereldgezondheidsorganisatie", The Lancet, 11 juni 1988, pp. 1295-1298. "Vaccins for Fertility Regulation," Hoofdstuk 11, pp. 177-198, Onderzoek naar menselijke voortplanting, tweejaarlijks verslag (1986-1987), speciaal programma van de WHO voor onderzoek, ontwikkeling en onderzoekstraining op het gebied van menselijke voortplanting (WHO, Genève 1988).
- "Anti-hCG Vaccins are in Clinical Trials", Scandinavisch Journal of Immunology, Vol. 36, 1992, pp. 123-126.

Al in 1978 onderzocht de WHO actief manieren om een groot deel van de bevolking van de derde wereld uit te roeien. Een door de WHO gepubliceerde paper (7) was getiteld, "Evaluating ... Het document erkende "aanzienlijke vooruitgang" in haar wereldwijde eugenetica-programma voor het ruimen van niet-blanken, maar wees toch op "een dringende behoefte aan een grotere verscheidenheid van methoden" om de vruchtbaarheid te voorkomen, en overdreef het feit dat "immunisatie als een profylactische maatregel nu zo algemeen aanvaard is", dat het gebruik van sterilisatievaccins op grote schaal aantrekkelijk zou zijn (voor degenen die de vaccins toedienen) en "groot gemak bij de toediening" zou bieden.

Als dat niet duidelijk is, zegt de WHO dat vaccinaties voor andere doeleinden - bescherming tegen ziekten - zo gewoon en algemeen geaccepteerd zijn, dat inenting waarschijnlijk de gemakkelijkste manier is om de bevolking van niet-ontwikkelde landen te steriliseren. Het document wijst vervolgens op de accumulatie van bewijs dat "er specifieke eiwitten voor het voortplantingssysteem bestaan" die "geblokkeerd zouden kunnen worden" door vaccinaties en die een nieuwe methode van "vruchtbaarheidsregulering" bieden. Een van de voordelen van een sterilisatievaccin is dat het de innesteling van de bevruchte eicel op de baarmoederwand kan voorkomen of verstoren, en zo kan garanderen dat elke (niet-witte) bevruchting leidt tot een miskraam of spontane abortus, dat wil zeggen, een anti-hCG-vaccin. Het papier gaat verder:

"Testen ... zal uitwijzen of een enkele injectie voldoende is om het gewenste niveau van immunisatie te bereiken, of dat er meerdere stimulerende injecties nodig zullen zijn. Het belangrijkste gewenste effect is het bereiken van een mate van immunisatie die voldoende is om: (a) de hormonale activiteit van hCG in vivo te neutraliseren; en (b) de inplanting in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap te voorkomen of te verstoren. Het is nog niet vastgesteld of immunisatie met het β hCG peptideconjugaat een onomkeerbare biologische neutralisatie van hCG zal veroorzaken ... Dit zal waarschijnlijk variëren van individu tot individu. In het eerste geval zal de indicatie voor immunisatie beperkt blijven tot sterilisatie, terwijl in het tweede geval ... immunisatie beschouwd kan worden als een langdurige maar omkeerbare anti-vruchtbaarheidsmaatregel."

Op 17-18 augustus 1992 produceerde de WHO een rapport met de titel "Fertility Regulating Vaccines", dat het resultaat was van een grote bijeenkomst in Genève van wetenschappers en voorvechters van de gezondheid van vrouwen" "om de huidige status van de ontwikkeling van vruchtbaarheidsregulerende vaccins te herzien. De bijeenkomst kwam voort uit een gezamenlijk speciaal onderzoeksprogramma voor de reproductie van het UNDP, het UNFPA, de WHO en de Wereldbank. In het rapport staat dat "... toegepast onderzoek naar FRV's (vruchtbaarheidsregulerende vaccins) al meer dan twintig jaar aan de gang is..." en wordt niet alleen gesproken over de anti-HCG-vaccins die al klinisch zijn getest, maar ook over de ontwikkeling van andere vaccins, zoals een anti-GnRH-vaccin dat de tijdelijke onvruchtbaarheid als gevolg van borstvoeding zou verlengen.

Dit vaccin werd destijds ook in het veld getest, met de mogelijke bedoeling om beide antigenen in hetzelfde vaccin te gebruiken in de veronderstelling dat één enkel vaccin niet alle slachtoffers zou kunnen steriliseren. Ze erkenden ook de gevaren van het toedienen van een dergelijk vaccin aan vrouwen die al zwanger waren, en gaven aan dat de antilichamen vrijwel zeker in de melk aanwezig zouden zijn en dus ook de zuigelingen permanent steriel zouden kunnen maken - met de massale understatement dat dit "misschien niet aanvaardbaar is voor alle potentiële gebruikers ...". Vanaf het begin beseften de planners van de WHO dat bij massale vaccinaties ook veel zwangere vrouwen zouden worden ingeënt met het anti-hCG-serum, wat onvermijdelijk niet alleen zou leiden tot sterilisatie, miskramen en spontane abortussen, maar ook tot ongeneeslijke auto-immuunziekten en geboorteafwijkingen.

In hetzelfde document staat verder: "Bij vrouwen die per ongeluk geïmmuniseerd worden tijdens een vastgestelde zwangerschap, kunnen foetussen worden blootgesteld aan mogelijke teratologische effecten van immunisatie...". Met andere woorden, het personeel van de WHO zou vrijelijk zwangere vrouwen inenten, die embryo's of foetussen die niet spontaan worden afgebroken een pathologische groei zouden doormaken waaruit verschillende ongedefinieerde geboorteafwijkingen zouden voortvloeien. De WHO doet geen onderzoek naar 'reproductieve gezondheid', maar naar reproductieve onmogelijkheid, en hun tetanus-hCG-vaccin 'reguleert' de vruchtbaarheid van vrouwen in geen enkel opzicht, maar maakt hun vruchtbaarheid biologisch onmogelijk, wat niet helemaal hetzelfde is. In hun eigen document staat dat de vaccinatie waarschijnlijk "een onomkeerbare biologische neutralisatie van hCG zal veroorzaken", wat betekent dat onschuldige vrouwen die ermee instemden om tetanusprikken te krijgen, permanent worden gesteriliseerd.

Probeer te begrijpen wat dit betekent: de WHO ontving tientallen jaren lang honderden miljoenen dollars aan financiering voor onderzoek en tests, om een antivruchtbaarheidsvaccin te produceren dat het immuunsysteem van een vrouw zou aantasten en haar eigen baby's in de baarmoeder zou vernietigen, een vaccin dat ze stiekem zouden combineren met een tetanusvaccinatie zonder de slachtoffers hiervan op de hoogte te stellen. Zeggen dat hun bedrog succesvol was, zou een understatement zijn. De WHO heeft meer dan 130 miljoen vrouwen in 52 landen met dit vaccin gevaccineerd, waarbij een zeer groot percentage van hen zonder hun medeweten of toestemming permanent werd gesteriliseerd. Pas toen een enorm aantal vrouwen in alle landen direct na de vaccinaties een vaginale bloeding en miskramen kregen, werd het hormoonsupplement als oorzaak ontdekt. De verdenkingen werden gewekt toen de WHO alleen vrouwen in de vruchtbare leeftijd selecteerde en de ongehoorde praktijk van vijf meervoudige injecties in een periode van drie maanden verder specificeerde, maar de gezondheidsfunctionarissen in deze onontwikkelde landen hadden nog steeds vertrouwen in het medicijn van de blanke man.

Toen zij geconfronteerd werden met gedocumenteerde resultaten, gaven WHO-ambtenaren toe dat het hormoon inderdaad "in kleine hoeveelheden" bestond in "sommige" van het vaccinmateriaal, maar dat dit een inconsequent resultaat was van "toevallige besmetting". Niemand bij de WHO probeerde de bron van het hCG-hormoon in voldoende mate te verklaren om 130 miljoen doses van een vaccin te besmetten, noch hoe die "besmetting" zich "per ongeluk" in al die vaccins heeft kunnen nestelen. Het Lancet meldde dat het Amerikaanse National Institute of Health een groot deel van het hCG-hormoon leverde voor experimenten en tests van de WHO. De westerse media hadden het destijds natuurlijk te druk met het vertellen hoe kwaadaardig Iran was, om het kleine probleem op te merken van 130 miljoen vrouwen die opzettelijk zijn ingeënt tegen zwangerschap, zonder dat ze dat wisten. Zoals ik elders al vaak heb gezegd, zijn de westerse media te dol op het demoniseren van Hitler, maar Hitler heeft niet 130 miljoen vrouwen gesteriliseerd zonder hun kennis of toestemming, dus waar is de morele verontwaardiging tegen de WHO? De verontwaardiging ligt begraven in het feit dat geen van die 130 miljoen gesteriliseerde vrouwen blank was.

De WHO heeft een tijdje gezwegen, maar in 2015 beschuldigde Vaticaanse Radio de VN-organisaties WHO en UNICEF ervan dat ze opnieuw enorme internationale programma's uitvoeren om de aarde te ontvolken door het gebruik van vaccins om stiekem vrouwen in derdewereldlanden te steriliseren, ditmaal in Kenia. Het verklaarde dat "katholieke bisschoppen in Kenia zich hebben verzet tegen de landelijke Tetanusvaccinatiecampagne die gericht is op 2,3 miljoen Keniaanse vrouwen en meisjes in de reproductieve leeftijd tussen 15 en 49 jaar en die de campagne een geheim regeringsplan noemt om vrouwen te steriliseren en de bevolkingsgroei onder controle te houden". (8) In mei 2018 werd gemeld dat er in India vruchtbaarheidsregulerende vaccins werden gebruikt. (9)

En Polio, ook...

In 2009 was er een uitbraak van polio in Nigeria, een direct gevolg van het zoveelste WHO-vaccinatieprogramma, dit keer direct gekoppeld aan het vaccin dat werd gemaakt van een levend poliovirus dat altijd een risico inhoudt om polio te veroorzaken in plaats van zich ertegen te beschermen - zoals de Amerikanen vele jaren geleden tot hun grote verdriet hebben geleerd. Tegenwoordig worden in het Westen poliovaccins gemaakt van een gedood virus dat geen polio kan veroorzaken. Deze laatste door de WHO gesponsorde uitbraak begon eigenlijk enkele jaren eerder, waarbij de WHO de schuld gaf aan het levende virus in hun vaccins die op de een of andere manier "gemuteerd" waren. De WHO veroorzaakt dus opnieuw polio in de onontwikkelde wereld, temidden van het bewijs dat er voor elk geïdentificeerd geval van polio honderden andere kinderen zijn die de ziekte niet ontwikkelen, maar drager blijven en het doorgeven aan anderen. Het is al lang bekend dat het levende orale vaccin dat door de WHO wordt gebruikt gemakkelijk de epidemieën kan veroorzaken die het beweert uit te roeien, en natuurlijk is er geen gepubliceerd bewijs dat het poliovirus in feite "gemuteerd" was. Hetzelfde gebeurde in Kenia, dit keer met het hCG-hormoon gekoppeld aan poliovaccinaties, met dezelfde tragische resultaten. (10)

Eind 2013 kreeg Syrië te maken met een plotselinge uitbraak van polio, de eerste in dat land in ongeveer 20 jaar, en in een gebied dat onder controle stond van door de VS gesteunde revolutionaire huurlingen. De Syrische regering beweerde bewijs te hebben dat deze buitenlanders de ziekte vanuit Pakistan naar het land brachten, van westerse (Amerikaanse) instanties. De WHO was in Pakistan actief in weer een van haar "humanitaire vaccinatieprogramma's" die vreemd genoeg in geografisch gebied samenvielen met een ernstige uitbraak van polio, en de Syrische autoriteiten stonden erop dat het Westen de ziekte aan hun land overdroeg toen 1,7 miljoen doses poliovaccin door UNICEF werden aangekocht, ondanks het feit dat er sinds 1999 geen gevallen van polio meer waren gezien. Nadat het massale vaccinatieprogramma was gestart, begonnen de gevallen van polio weer op te duiken in Syrië.

UNICEF begon een soortgelijk massa-vaccinatieprogramma met 500.000 doses levend oraal poliovaccin op de Filippijnen, ondanks het feit dat er sinds 1993 geen gevallen van polio meer zijn gemeld op de Filippijnen. Dit zou passen in het patroon van andere gevallen van plotselinge ziektegevallen. Ik ben er nog niet in geslaagd om de vaccinatie- en andere programma's van de WHO op alle locaties te reconstrueren, maar plotselinge uitbraken van virussen zijn altijd verdacht omdat ze niet uit het niets kunnen worden gecreëerd en in een populatie moeten worden geïntroduceerd, en met verrassende regelmaat op de hielen van sommige WHO-vaccinatieprogramma's verschijnen. Het plotselinge en onverklaarbare verschijnen van de Bubonische pest in Peru en Madagaskar zijn twee van zulke gebeurtenissen en steeds vaker lijken de ziekteverwekkers niet van natuurlijke oorsprong te zijn. Met name het SARS-gerelateerde kameelvirus in het Midden-Oosten had enkele duidelijke tekenen van menselijke manipulatie, net als het SARS-coronavirus zelf. Er zijn nog veel meer van dergelijke gevallen die veel te vaak in verband worden gebracht met de aanwezigheid van een of ander programma van de WHO.

De WHO wordt ook actief in China met een alarmerend potentieel voor een ramp. Zo stierf eind 2013 een aantal pasgeboren Chinese baby's direct nadat ze door de WHO waren ingeënt tegen hepatitis B. De vertegenwoordiger van de WHO in China, Dr. Bernhard Schwartlander, noemde het programma van China "zeer succesvol", maar ik heb een knauwend vermoeden over zijn definitie van "succes". De kindersterfte mag dan wel een ongelukkig ongeval zijn geweest, maar ik werd niet aangemoedigd door de opmerking van Schwartlander dat het "moeilijk is om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen de vaccins en de sterfgevallen van de baby's". Gezien de voorgeschiedenis van de WHO en hun besmettelijke inentingen, was het "moeilijk om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen de vaccinaties van de WHO en de sterfgevallen onder de burgerbevolking" misschien wel het deel dat "succesvol" was.

Pfizer casestudy - De perfect getimede Epidemie

Het is inmiddels bekend dat veel nieuwe medicijnen gepaard gaan met ernstige bijwerkingen, zoals onomkeerbare leverschade, en vaak dodelijk zijn voor kinderen. In 1996 ontwikkelde Pfizer een nieuw antibioticum, Trovan genaamd, voor de behandeling van verschillende infecties, zoals hersenvliesontsteking. Veel van deze nieuwe antibiotica zijn zeer krachtig en met bijwerkingen die ze normaal gesproken te gevaarlijk maken om te gebruiken voor kinderen, waardoor ze vaak permanente leverschade, gewrichtsziekten en vele andere slopende complicaties veroorzaken. Op onverklaarbare wijze heeft Pfizer besloten om tests uit te voeren op zuigelingen. Pfizer had echter het standaardprobleem dat de FDA-certificering in de VS klinische proeven op mensen vereist, en deze zijn bijna onmogelijk uit te voeren in ontwikkelde landen omdat geen enkele ouder bereid is om zijn kinderen aan dergelijke risicovolle klinische proeven deel te laten nemen, om nog maar te zwijgen van de rechtszaken die het gevolg zijn van slecht verlopen proeven. Daarom hebben deze farmaceutische bedrijven de neiging om hun proeven bijna universeel naar arme landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika te brengen, waar de wetten niet zijn voorbereid en de mensen de risico's van ongeteste en niet-goedgekeurde geneesmiddelen niet begrijpen. De Amerikaanse (en Europese) farmaceutische bedrijven hebben de ontwikkelingslanden dan ook getransformeerd tot een enorm testlaboratorium dat geen financiële verantwoordelijkheid draagt.

Zoals het toeval wil, werd Nigeria juist op het moment dat Pfizer klaar was om met de klinische proeven van dit nieuwe geneesmiddel te beginnen, plotseling en op onverklaarbare wijze getroffen door een van de ergste meningitis-epidemieën uit de geschiedenis. En natuurlijk was Pfizer er om de Nigeriaanse regering te helpen met de uitbraak. Maar Pfizer ging niet bepaald in op de uitbraak; wat het wel deed was het uitvoeren van een verwerpelijk klinisch onderzoek naar zijn nieuwe medicatie, op een groep slachtoffers die waarschijnlijk niet zullen klagen. In plaats van te "helpen" zoals het beweerde, verzamelde Pfizer een testgroep en een controlegroep, waarbij de ene groep de nieuwe medicatie van Pfizer en het product van een concurrent aan de andere groep gaf. Het werd al snel duidelijk dat de Amerikanen niet op een humanitaire missie waren, maar dat ze de kosten van live-proeven spaarden. Nadat ze op ongeveer 200 slachtoffers hadden geëxperimenteerd, verzamelden ze hun testinformatie en vertrokken - midden in de meningitis-epidemie, zonder dat ze levens hadden gered. De Nigeriaanse regering heeft het aantal doden op ongeveer 11.000 geschat.

Dat zou het einde zijn geweest, behalve dat er kort daarna een controverse is ontstaan over het verband tussen de behoefte van Pfizer aan proefnemingen en de uitbraak van meningitis. De WHO was vlak voor die tijd in Nigeria voor een ander "levensreddend" vaccinatieprogramma, dit keer voor polio, en het tijdstip en de locatie van de meningitisuitbraak kwam blijkbaar perfect overeen met het poliovaccinatieprogramma van de WHO. En natuurlijk paste het perfect bij de behoefte van Pfizer aan grote aantallen proefpersonen. Er waren rechtszaken en betalingen, beschuldigingen en ontkenningen, maar tot op de dag van vandaag weigert Nigeria de WHO toegang tot het land en zal het niet deelnemen aan verdere "humanitaire" hulp van de VN of de WHO. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de WHO bewust de meningitis-epidemie heeft gecreëerd ten behoeve van de tests van Pfizer, maar het is de enige theorie die past bij alle bekende feiten en het is het soort dingen dat de WHO regelmatig lijkt te doen. We moeten nota nemen van het voornemen van Pfizer om Trovan in de VS en Europa op de markt te brengen na de proeven met deze Afrikaanse kinderen, maar de FDA weigerde Trovan voor Amerikaanse kinderen goed te keuren vanwege de ernstige gevaren.

Het gedrag van Pfizer na afloop van deze "veldproeven" was zelfs nog laakbaarder. De rechtszaken waren gebaseerd op beweringen dat Pfizer geen toestemming had van de ouders om een experimentele drug op hun kinderen te gebruiken, waarvan het gebruik niet alleen veel kinderen dood achterliet, maar ook anderen met hersenbeschadiging, verlamming of spraakverwarring. Pfizer bereikte uiteindelijk een schikking met de Nigeriaanse staatsregering om $75m aan schadevergoeding te betalen en een fonds van $35m op te richten om de slachtoffers te compenseren. Dit, na wat de Guardian beschreef als "een 15 jaar durende juridische strijd tegen Pfizer over een fel omstreden drugsproef". Pfizer verzette zich niet alleen tot het einde, dwong de arme families door 15 jaar hel voordat ze uiteindelijk toegeven, maar nam zijn toevlucht tot afpersing en chantage van Nigeriaanse overheidsfunctionarissen in een poging om te voorkomen dat er betalingen werden gedaan aan de families van de kleine slachtoffers van zijn illegale drugsproef. De UK Guardian meldde dat er diplomatieke banden met de Amerikaanse overheid waren gelekt en dat "Pfizer onderzoekers inhuurde om te zoeken naar bewijs van corruptie tegen de Nigeriaanse procureur-generaal in een poging om hem te overtuigen de rechtszaak te laten vallen", met de kennelijke volledige kennis en mogelijk de hulp van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Guardian verklaarde dat de diplomatieke banden tussen de landmanager van Pfizer, Enrico Liggeri, en ambtenaren van de VS op de ambassade van Abuja op 9 april 2009 zijn opgenomen en verklaarde: "Volgens Liggeri had Pfizer onderzoekers ingehuurd om corruptieverbanden met de federale procureur-generaal Michael Aondoakaa aan het licht te brengen en hem onder druk te zetten om de federale zaken te laten vallen". Hij zei dat de onderzoekers van Pfizer deze informatie doorgaven aan de lokale media." De Guardian meldde ook dat er geen suggestie of bewijs was dat de procureur-generaal van Nigeria door deze druk werd beïnvloed. Pfizer eiste natuurlijk dat het volledige begrip ,,belachelijk" was, maar wij kunnen aannemen de kabels - die als ,,Vertrouwelijk" werden geclassificeerd - niet liegen.

Het lijkt erop dat Pfizer in al zijn verklaringen tegenstrijdig was, niet alleen met beweringen van goedkeuring door de overheid en ouderlijke kennis, maar hun bewering dat een Nigeriaanse arts de leiding had en de experimenten dirigeerde. De studie van de regering vond dat de lokale dokter "alleen in naam" de directeur was en meestal was hij niet eens op de hoogte van de procedures van het onderzoek en werd hij meestal "in het ongewisse gelaten". Ook Pfizer gebruikte de valse brief van een niet-bestaande afdeling om de goedkeuring van de FDA voor deze klinische proeven te verkrijgen. Pfizer gaf uiteindelijk toe dat de vervalste brief "onjuist" was, maar ik ben er niet zeker van dat dit het meest geschikte bijvoeglijk naamwoord is om te gebruiken. Pfizer maakte ook de woedende oneerlijke bewering dat zijn antibioticum "Trovan het hoogste overlevingspercentage van elke behandeling in het ziekenhuis aantoonde. Trovan heeft ongetwijfeld levens gered." Misschien, maar de gegevens waarop Pfizer deze claim baseerde, waren het feit dat op één locatie vijf patiënten stierven na het gebruik van Pfizer's medicijn, terwijl zes patiënten stierven na het gebruik van een ander medicijn, zonder gegevens over de ernst van de infectie of iets anders. In het beste geval een lege en fundamenteel oneerlijke claim.

Om de kwestie van het dodelijk zijn van Pfizer's Trovan voor kinderen af te buigen, beweerde het bedrijf dat de internationale organisatie Artsen zonder Grenzen het medicijn van Pfizer in hun eigen grote behandelingsprogramma toedienden, een claim die AZG heftig ontkende, en zei: "We hebben nooit met deze antibioticafamilie gewerkt". We gebruiken het niet voor meningitis. Dat is de reden waarom we geschokt waren om deze proef in het ziekenhuis te zien." Het was Pfizer's Liggeri die beweerde dat de rechtszaken tegen Pfizer "volledig politiek van aard waren", en ook Liggeri die de beschuldiging verzon dat AZG Pfizer's Trovan aan kinderen had toegediend.

In 2006 rapporteerde de Washington Post over een lange Nigeriaanse overheidsstudie die concludeerde dat Pfizer de internationale wet overtrad door zijn niet-goedgekeurde drug te testen op kinderen met herseninfecties. De Post kreeg blijkbaar een kopie van het vertrouwelijke rapport dat vijf jaar lang verborgen was gebleven en waarin stond dat Pfizer nooit toestemming had gekregen van de regering voor zijn klinische proef, omdat de schijnbare toestemmingsbrief op het briefhoofd van een niet-bestaande afdeling was gesmeed en terugging tot een datum voorafgaand aan de studie. Volgens het artikel van de Post beweerde de regering dat de 'humanitaire inspanning' van Pfizer "een illegale proef van een niet-geregistreerde drug was, en een duidelijk geval van uitbuiting van de onwetenden". (11)

De Amerikaanse reactie was er niet een van schaamte voor deelname aan deze fraude, noch veroordeelde het State Department Pfizer voor het uitvoeren van de drugsproeven of de poging tot afpersing en chantage. In plaats daarvan veroordeelde de Amerikaanse ambassadeur het lekken van de kabels van de Amerikaanse ambassade, alsof het publiekelijk onthullen van de misdaad een ergere actie was dan de misdaad zelf. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de hoge morele grond aangegrepen om "het in gevaar brengen van onschuldige mensen" en "het saboteren van vreedzame relaties tussen naties" te veroordelen en negeerde de feiten dat de processen van Pfizer veel meer deden om "onschuldige mensen in gevaar te brengen" en "relaties te saboteren" dan door de onthulling van een misdaad gedaan kon worden. Maar in de ogen van de Amerikaanse regering plegen Amerikanen geen misdaden, en in ieder geval waren de slachtoffers niet blank. De kabels claimden verder dat Pfizer zich alleen maar schikte omdat de juridische en 'opsporings'-kosten het bedrijf meer dan 15 miljoen dollar per jaar hadden gekost, waardoor men zich afvraagt wat er in de hoofden van deze mensen, die 15 miljoen dollar per jaar zullen uitgeven voor 15 jaar, gebeurt om te voorkomen dat ze de helft van dat bedrag moeten betalen om de levens die ze hebben vernietigd te compenseren.

En er is nog meer. We hebben zoveel gedocumenteerde voorbeelden gezien van rechtbanken in de VS die jurisdictie nemen waar ze geen jurisdictie hebben, die ermee instemmen om zaken te berechten zonder enige betrokkenheid van de VS die volledig buiten de VS plaatsvonden, in flagrante schendingen van het internationaal recht, en die alleen maar wijzen op de arrogantie van het imperium. Maar toen Nigeria probeerde claims in te dienen tegen Pfizer in de VS, weigerden de Amerikaanse rechtbanken de zaken te behandelen, omdat ze vreemd genoeg beweerden dat ze geen jurisdictie hadden. En dit is niet de eerste keer dat de Amerikaanse regering, het State Department en de Amerikaanse rechtbanken de wagons omcirkelen om een Amerikaanse multinational te beschermen door de rechtbanken te sluiten.

In 2004 en 2007 waren er in de Nigeriaanse media berichten die zwaar onderdrukt werden in de Amerikaanse en Westerse media dat het land weigerde om de gezondheidsdiensten van de VN toe te staan om verdere toediening van poliovaccins uit te voeren, waarbij de WHO de schuld kreeg van de meningitis-epidemie in 1996 die resulteerde in de zeer twijfelachtige drugsproef van Pfizer in dat land. De Nigeriaanse leiders maakten zich ook zorgen over het feit dat polio en andere buitenlandse vaccins opzettelijk besmet waren met steriliserende en andere middelen, zoals rond dezelfde tijd gebeurde op de Filippijnen en in andere landen. In een groot deel van Afrika lijkt er weinig over te blijven van het vertrouwen dat ooit bestond in internationale agentschappen en Amerikaanse en Europese farmaceutische bedrijven. Vandaag de dag worden ze vooral gezien als keizerlijke roofdieren met een uitgesproken anti-menselijke agenda, of in ieder geval een agenda die anti-niet-blank is. De delen van Nigeria en andere Afrikaanse landen die nog steeds vaccinaties toestaan, dringen er nu op aan dat deze worden voorbereid in een vertrouwd niet-westers land zonder tussenkomst van de WHO of andere westerse instanties.

Veel landen dringen er vandaag de dag op aan dat de WHO een instrument is om de moslimbevolking terug te dringen, een bewering die steeds moeilijker kan worden afgedaan als eenvoudige paranoia, en in feite heeft Nigeria in dat land ook sterilisatiemiddelen in WHO-vaccins ontdekt die duidelijk in staat waren om de vruchtbaarheid van vrouwen te verlagen. De westerse media negeren voortdurend het bewijsmateriaal dat deze beweringen en verdenkingen ondersteunt, en richten zich in plaats daarvan op een moralistische bezorgdheid dat "de wereld misschien uitglijdt in haar pogingen om polio uit te roeien", waarbij de geldige bezorgdheid van zoveel landen wordt gecategoriseerd als onwetende en ongeïnformeerde verdenking. De westerse media lezen natuurlijk allemaal van dezelfde bladzijde als de daders van deze verontwaardiging.

We hebben ook de altijd aanwezige bedrijfsverontschuldigers, die hun tapijten van verkeerde informatie weven in een poging om een kwestie onomkeerbaar te verwarren met irrelevante zaken en om twijfels te plaatsen in de hoofden van het publiek. Een blijvende favoriet is de bewering dat "deze aanvallen op farmaceutische bedrijven landen zouden kunnen aanzetten tot het invoeren van wetgeving die de winst op geneesmiddelen zou verlagen, wat op zijn beurt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zou kunnen belemmeren". Deze dwaze verklaring van Roger Bate, een "kerel" bij het International Policy Network, een lobbygroep voor grote farmaceuten, gefinancierd door de gebruikelijke stichtingen en bedrijven, en plichtsgetrouw gerapporteerd door de London's Daily Telegraph in haar campagne om het onwetende publiek te verwarren. De verklaring is eigenlijk nogal slim, wat suggereert dat onze veroordeling van de wreedheden en onrechtmatigheden van de grote apotheken op de een of andere manier ongerechtvaardigde gewelddadige "aanvallen" op onverdiende bedrijven zijn. In het geval van Pfizer en zijn Nigeriaanse Trovan-processen geeft The Telegraph ons een extra stimulans om te sympathiseren met de grote farmaceuten door ons te vertellen - zonder bewijs of documentatie - dat "de motieven van de Nigeriaanse regering (in het veroordelen van Pfizer) ook in twijfel worden getrokken", waarbij de kwestie van verwerpelijke drugproeven die resulteren in de dood van kinderen wordt omgevormd tot één van een onbetrouwbare regeringen met twijfelachtige politieke motieven. Zo zullen de westerse media draaien en weven tot de waarheid in al haar vormen voorgoed uit het landschap verdwijnt.
*
Stuur dit artikel door naar uw e-mail lijsten. Crosspost op uw blogsite, internetforums, enz.
Larry Romanoff is een gepensioneerd management consultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan Universiteit van Shanghai, waar hij case studies in internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com. Hij levert regelmatig bijdragen aan Global Research.
Opmerkingen:
(1) Tetanus-vaccin met anti-vruchtbaarheidsmedicijn; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12346214
(2) HCG gevonden in het tetanusvaccin van de WHO in Kenia; https://nexusnewsfeed.com/article/human-rights/hcg-found-in-who-tetanus-vaccine-in-kenya/
(3) Vaccins en bevolkingscontrole: Een verborgen agenda; https://www.thelibertybeacon.com/are-new-vaccines-laced-with-birth-control-drugs/
(4) Bill Gates en het antivruchtbaarheidsmiddel in het Afrikaanse tetanusvaccin;
(5) door Rockefeller gefinancierd antivruchtbaarheidsvaccin, gecoördineerd door de WHO; https://www.globalresearch.ca/rockefeller-funded-anti-fertility-vaccine-coordinated-by-who
(6) Men hoeft alleen maar op de WHO-website te zoeken naar hCG om de rapporten te vinden.
(7) Clin. exp. Immunol. (1978) 33, (360-375); 8 februari 1978
(8) Vaticaanstad: UNICEF en de WHO steriliseren meisjes door middel van vaccins.
(9) Vruchtbaarheidsregulerende vaccins worden in India getest; https://vactruth.com/2018/05/30/fertility-regulating-vaccines-india/
(10) Poliovaccins bedekt met sterielmakend hormoon ontdekt in Kenia - WHO beheerst de bevolking?
(11) Panel Fouten Pfizer in '96 Klinisch Onderzoek in Nigeria; www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/06/AR2006050601338.html
De oorspronkelijke bron van dit artikel is Moon of Shanghai
Copyright © Larry Romanoff, Global Research, 2020
Nederlandse Vertaling: Martien


iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview