Sunday, May 1, 2022

NL — LARRY ROMANOFF — Enkele dingen die u misschien moet weten over China — March 28, 2022

 


Enkele dingen die u misschien moet weten over China

Auteur: Larry Romanoff

Vertaling: ovdn

 

1960 -- De plattelandsbevolking verlegde hun aandacht van de velden naar de fabrieken

Militieleden marcheren in formatie langs het Plein van de Hemelse Vrede tijdens de militaire parade ter gelegenheid van de 70e oprichtingsdag van de Volksrepubliek China, op haar Nationale Dag in Peking, China 1 oktober 2019. (Foto: Thomas Peter/Reuters)


CHINESE   ENGLISH   NEDERLANDS   PORTUGUESE

 

 

Het lijkt erop dat wanneer het onderwerp China ter sprake komt, we worden overspoeld met de meest verbazingwekkende observaties, verklaringen, conclusies, die bijna allemaal uit de ruimte lijken te komen. Er kan zeker geen ander onderwerp op deze planeet zijn waarover zoveel mensen zo verbazingwekkend verkeerd geïnformeerd zijn en tot de meest onrealistische conclusies komen.

We hebben een gezegde dat je na een maand in China een boek zou kunnen schrijven; na een jaar in China zou je een hoofdstuk kunnen schrijven; in vijf jaar kon je een alinea schrijven, en na vijf jaar kun je een briefje op een ansichtkaart schrijven – over het eten. Deze gezegde is bijna een urban legend geworden, maar het is in wezen waar.


Ik kan me nog steeds de dag herinneren dat ik, lopend door een straat in het centrum van Shanghai na ongeveer een maand in het land te zijn geweest, een illusie van zo’n extreme helderheid ervoer dat ik tegen mezelf zei: “Ik zou hier een boek kunnen schrijven”. Ik kan de mentale of sociologische processen die samen die aanvankelijke illusie van begrip en helderheid veroorzaken niet verklaren, noch de krachten die het zo effectief en geleidelijk ontmantelen tot een toestand waarin hoe meer tijd we in China doorbrengen, hoe minder we het begrijpen.

En toch, na bijna 20 jaar in China te hebben gewoond, merk ik dat ik voortdurend uitgedaagd en “gecorrigeerd” word door personen die nog nooit in China zijn geweest, duidelijk nooit iets nuttigs over het land hebben gelezen en die misschien zelfs geen enkele Chinees kennen. Toch is dit totale gebrek aan kennis blijkbaar geen belemmering voor de enorme hoeveelheid filosofisch pontificeren over “hoe de dingen werkelijk zijn in China”.

Ik heb vaak gedacht dat ik een uur lang over China kon staan en spreken en dat mijn publiek (van Canadezen en Amerikanen) dat hele uur met open mond en blanco zou zitten. Ze zouden niets te zeggen hebben en geen vragen te stellen, omdat ze niet in staat zouden zijn om een reeks culturele omstandigheden te doorgronden waarin de gebeurtenissen die ik rapporteer in hun wereld zouden kunnen bestaan. De ontkoppeling zou bijna totaal zijn. Ik heb onlangs een artikel geschreven met de titel China begrijpen dat enkele culturele elementen van de bovenstaande soort bevat. [1]

Misschien wilt u het lezen; het is kort en interessant.

Maar voor de rest, voor een ‘begrip’ van China, zou ik geneigd zijn te zeggen: “doe geen moeite”. Doe geen moeite om China te begrijpen, want dat begrip ligt waarschijnlijk buiten je bereik. Ik moet denken aan de Engelsman die zei dat hij na 25 jaar huwelijk zijn Franse vrouw “nog maar net begon te begrijpen”. Zo is het. China is een beschaving die millennia oud is, met de oorsprong van tradities en gedachten verloren in de nevelen van de tijd. Italië en Griekenland hebben een vleugje van deze smaak; de andere westerse landen niet zozeer, en de VS en Canada hebben echt niets. Het is niet gemakkelijk uit te leggen, maar het is toch waar.

Lees zeker ook
Zionisten zijn geen judaisten en werkte samen met de nazi’s

De term Ashkenazi zionist betekend bekeert tot het jodendom. De meest zijn niet gelovig maar zijn net als de Rooms-katholieken niet bekend met hun ware aard.

We worden zwaar gestraft door de westerse AshkeNazi zionisten Joodse ”media” in elk van zijn aspecten, omdat de ”media” voor ons een beeld van China framen dat bijna 100% vals of op zijn minst ernstig misleidend is, dit gedaan vanuit ideologie en hun persoonlijkeAnglo Zionisten Rijk (AZR) agenda. We kunnen dat niet overwinnen zonder een buitensporige hoeveelheid tijd en moeite.

Ik zou zeggen dat er in het algemeen heel weinig beschikbaar is in de Engelse taal over China, over zijn geschiedenis of cultuur, dat nauwkeurig is of van veel nut is, en de Europese talen zijn niet veel beter. Er zijn enkele uitzonderingen – het schrijven van Anna Louise Strong (2) (3), en traktaten van enkele veelal obscure auteurs die een min of meer getrouwe weergave van China in hun tijd wisten door te geven.

Houd in gedachten dat de Khazariaanse AshkeNazi Joden actief betrokken waren bij de vernietiging van China (opium, bankdiefstal, politieke en sociale vernietiging, massale oorlogen en de meest verachtelijke culturele genocides, onder andere) en AZR vazal Amerika waren niet ver achter hen. Dus bijna alles wat door de Joden, Europeanen of Amerikanen is geschreven, is waarschijnlijk onzin omdat beiden meer van plan waren om hun zonden op papier te zetten dan om een nauwkeurig beeld te geven van een onderwerp of aspect van China.

Joodse encyclopedieën gaan er prat op dat opium in China “volledig een Joodse zaak” was en dat Sassoon weigerde om niet-Joden te laten deelnemen. En de Amerikanen hadden, naast een half dozijn militaire invasies, hun ministerie van Financiën, hun geliefde Joodse AZR gecontroleerde FED, AshkeNazi zionist J.P. Morgan en Citibank (4) (5), en vele anderen, die allemaal samenwerkten bij het plunderen van het karkas terwijl ze bezig waren met het bevorderen van nog een massale burgeroorlog door Zhang Jie Shi (Chiang Kai-Shek voor jou) en T. V. Soong, druk bezig met het vernietigen van elke resterende schijn van overheid, economie en samenleving. Beide partijen faalden vanwege Mao Tze-Dong en ze haten hem natuurlijk tot op de dag van vandaag bitter.

Recente Joodse verdrijvingen van Nota

Iedereen weet dat de Ashkenazi zionisten bekeerde Joden al minstens de afgelopen 500 of zelfs 800 jaar uit talloze landen zijn verdreven. Wat de meeste mensen niet weten, is dat het proces nooit echt is gestopt. Een van Castro’s eerste daden na zijn succesvolle revolutie in de vroege jaren 1950 was het verdrijven van alle AshkeNazi Joden uit Cuba, wat de reden is waarom dat arme kleine land de afgelopen bijna 70 jaar onderworpen is geweest aan barbaarse en bijna moorddadige sancties.

De stad Nagasaki en het land Japan verdreven ook alle AshkeNazi zionisten Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, wat vrijwel zeker de reden is waarom deze twee door Bernard Baruch (een AshkeNazi zionist) werden geselecteerd als de doelen voor de atoombommen (de “Joodse hellebom”, voor het geval je het niet weet, 99,5% volledig door AshkeNazi zionisten Joden ontwikkeld). (6)

Hitler wilde alle AshkeNazi zionistische Joden van Duitsland naar Madagaskar verdrijven (zijn “definitieve oplossing”), maar hij faalde omdat de AshkeNazi zionisten Joden erin slaagden om AZR vazal de VS in de oorlog te brengen. (In ruil voor Palestina)

Evenzo was Mao’s eerste daad bij het grijpen van de macht na het winnen van China’s zogenaamde ‘burgeroorlog’ (die niet tegen andere Chinezen was, maar tegen de AshkeNazi zionisten en Amerikanen) het verdrijven van alle AshkeNazi zionisten Joden uit China, waarbij al hun onrechtmatig verkregen opiumactiva die heel Shanghai en de vastelandsfilialen van de AshkeNazi zionisten HSBC omvatten, in beslag werden genomen (net als Castro).

Mao verdreef eigenlijk alle buitenlanders, maar de AshkeNazi zionisten Joden waren zeker het doelwit. Alle AshkeNazi zionisten Joodse publicaties die ik heb gezien, vertellen ons alleen dat de AshkeNazi zionisten China “in een haast” na de oorlog verlieten, zonder precies de oorzaak van die ‘haast’ te specificeren. De AshkeNazi zionisten Joden hebben China sindsdien gehaat en zijn de oorzaak geweest van alle isolatie, handelsembargo’s, non-stop media haatcampagnes en nog veel meer gericht tegen China sinds die tijd.

Shanghai redde 40.000 Joden van Hitler

Shanghai deed zoiets niet. Bevolkingsgroepen binnen en buiten China (maar vooral binnen) worden door de AshkeNazi zionisten Joden opgepompt met fictieve verhalen over hoe de “geweldige hartelijke Chinezen” al die AshkeNazi zionisten verwelkomden die aan vervolging in Duitsland ontsnapten. Zoveel verhalen over goede herinneringen aan de Shanghainese die van de AshkeNazi zionisten hielden.

Maar zo was het niet. Shanghai had al een groot contingent rijke opium joden en aangezien de stad op dat moment volledig onder controle stond van het Japanse keizerlijke leger, stuurden de Japanners hier alle AshkeNazi zionisten naartoe bij hun verdrijving uit Japan. Shanghai noch ‘China’ hadden er iets over te zeggen, en de ‘wonderbaarlijke hartelijke Chinezen’ wisten niet eens wat er gebeurde.

Er waren een paar AshkeNazi zionisten Joden die misschien over land kwamen via Rusland en Siberië of per schip, maar het waren er maar weinig en hun doorvoerpassen waren voor de VS, niet voor China. Het is vermeldenswaard dat de “geweldige hartelijke Chinezen” het niet al te goed deden onder hun nieuwe AshkeNazi zionisten meesters. De verhalen die je misschien hebt gehoord over borden in Shanghai met de tekst “Geen honden of Chinezen toegestaan”, zijn waar, en die borden werden opgericht door de AshkeNazi zionisten bekeerde Joden, niet door de Japanners.

Mao Tze-Dong: Chinezen doden en kittens verdrinken

Mao Zedong

Het was de verdrijving van AshkeNazi zionisten joden uit China en de daaruit voortvloeiende bittere haat tegen Mao die hebben geleid tot 70 jaar verdraaide haatgeschiedenis van China en van Mao in het bijzonder. Het zal sommigen van jullie misschien verbazen om te horen dat Mao nooit iemand heeft ‘gedood’. Al die verhalen zijn AshkeNazi zionisten Joodse haatliteratuur die voortkomt uit hun wrok over het feit dat ze China moeten verlaten met nog wat vlees op de botten.

Dit was de oorzaak van China’s grote hongersnood rond 1960 toen de Europese AshkeNazi zionisten Joden de diensten van Rothschilds zionisten gecontroleerde Verenigde Nazi’s gebruikten om een wereldwijd voedselembargo tegen China te lanceren toen dat land enkele jaren van natuurrampen leed en een ernstig voedseltekort ervoer. Met behulp van Anglo Zionisten Rijk vazal de VS als het privéleger van de Rothschild bankier (en genocidale handhaver), zweeg de hele wereld drie jaar lang en zag ongeveer 20 miljoen Chinezen verhongeren. Geen enkel land durfde China voedsel te geven, noch om voedsel tegen elke prijs aan China te verkopen. (7)

Het waren de Europese Khazariaanse AshkeNazi zionisten die al die miljoenen Chinezen vermoordden, niet voorzitter Mao, en ze hadden zelfs de gotspe om hun handwerk geleidelijk te overschatten tot wel 80 miljoen doden. Dat is een indicatie van de wrede en onmenselijke natuurlijke neigingen van de Europese Khazariaanse AshkeNazi zionisten Joden – de Rothschilds, Sassoons, Kadoories, Sebag-Montefioris, Lehmans, de’ Medicis, Mendelssohns, Bleichroeders, Warburgs, Lazars en honderd andere namen waar je nog nooit van hebt gehoord.

Het zijn de AshkeNazi zionisten bekeerde Joden die alle verhalen hebben gecreëerd over de hongersnood in China die te wijten is aan Mao’s “wanbeheer” van voedselvoorraden, en verhalen over hoe de man miljoenen van zijn eigen mensen heeft gedood of geëxecuteerd – zonder duidelijke reden, omdat hij bezig was het land te genezen en te proberen het weer op te bouwen door iedereen bij elkaar te brengen. Dat is hem gelukt. Zonder Mao zou er vandaag geen China zijn.

China’s Joodse communisme

Evenzo zijn alle verhalen die je hebt gehoord over het Chinese communisme, de Grote Sprong Voorwaarts, de Culturele Revolutie, China’s één kind politiek en nog veel meer, het resultaat van de AshkeNazi zionisten Joden die proberen hun eigen laatste “bijdragen” aan de “vooruitgang” van China op papier te zetten.

Voor het geval je het niet wist, het communisme was een 99,985% AshkeNazi zionisten Joodse onderneming, vanaf Marx en Engels. In Rusland slaagden de AshkeNazi zionisten Joden erin om niet alleen de Russische koninklijke familie, de Romanovs (Romanoffs) en vrijwel alle geestelijken uit te roeien, maar ook meer dan 30% van de totale Russische bevolking, inclusief de hele middenklasse en eigenaren van onroerend goed, om nog maar te zwijgen van het plunderen van de hele natie van geld, goud, kunst, iconen, koninklijke schat, toen ze vertrokken.

De Khazariaanse Europese AshkeNazi zionisten Joden – de gebruikelijke lijst van verdachten – waren volledig verantwoordelijk voor de introductie van het communisme in China. De AshkeNazi zionisten Joodse bolsjewieken stuurden een gezant – Grigori Naumovich Voitinsky (echte naam Zarkhin, een Russische AshkeNazi zionist) in de hoop de vernietiging van Rusland in China te dupliceren. Voitinsky faalde in zijn missie en werd verdreven, zodat de AshkeNazi zionisten Joodse visie op het communisme nooit wortel schoot in China. Het plan voor Rusland (en alle Europese landen) was om slechts een klein kader van AshkeNazi zionisten Joden te hebben die de hele natie van boer en vee controleerden om hen te dienen. Dit was het beeld dat aan China werd gepresenteerd, een beeld dat werd geweigerd.

Een deel van de communistische filosofie kreeg echter wel voet aan de grond in China, die van de onderdrukking van de lagere klassen door de opgeleiden en rijken, en het was dit dat bijna volledig verantwoordelijk was voor de fouten die Mao maakte. Hij weigerde te overwegen de hogere en middenklasse uit te roeien zoals de AshkeNazi zionisten Joden hadden aanbevolen en zoals ze in Rusland hadden gedaan, maar hij ging wel zo ver dat hij probeerde het speelveld gelijk te trekken.

Zo werden artsen gestuurd om op boerderijen te werken, en dergelijke, in een poging om de kloven tussen de klassen te verkleinen. Die pogingen mislukten, en decennialang hebben de AshkeNazi zionisten Joden Mao op alle mogelijke manieren aan de schandpaal genageld zonder te onthullen dat hij alleen hun patroon volgde voor “natievorming”, maar op een veel zachtere manier. Het zijn de AshkeNazi zionisten Joden, niet de Chinezen, die verantwoordelijkheid moeten nemen voor Mao’s falende sociale planning.

China’s Joodse één kind beleid

Evenzo was het een andere AshkeNazi zionisten Jood, een van de Malthusiaanse cultus wiens naam me op dit moment ontgaat, die naar China werd gestuurd met instructies om de Chinese bevolking te ruimen – voor het welzijn van de hele mensheid. Deze inspanning had iets meer succes. De man slaagde er wel in om de Chinezen de stuipen op het lijf te jagen over de vooruitzichten om zo’n enorme bevolking te voeden, en de invoering van de één kind politiek was het directe gevolg van deze ontmoeting. Natuurlijk nam China de aanbeveling van de AshkeNazi zionisten Joden niet eerder over dan dat ze het gebruikten om China nog een keer aan de schandpaal te nagelen als een natie die “op brute wijze de mensenrechten schendt”. Nogmaals, het zijn de AshkeNazi zionisten Joden die de volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor het Chinese gezinsplanningsbeleid, aangezien deze volledig op hun ‘advies’ zijn genomen.

En ga zo maar door. Denk aan bijna alles wat slecht is dat je over China hebt gelezen, of bijna alles wat slecht is dat je ‘weet’ over China en als je aan de oppervlakte krabt, zal je een AshkeNazi zionisten Jood vinden. Ik weet dat dat niet zo mooi klinkt, maar het is toevallig de waarheid.

Het punt van al het bovenstaande is dat bijna alles wat je weet, of denkt dat je weet, of waarvan je gelooft dat het waar is, over China en zijn geschiedenis, verkeerd is. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars of, als alternatief, door degenen die alle ”media” controleren en die vrijwel alle uitgevers van boeken bezitten. En ze liegen omdat ze bezig zijn hun medeplichtigheid aan de meeste misdaden die overal tegen de mensheid zijn gepleegd, en zeker alles wat China betreft, te verdoezelen.
Mijn opmerkingen hierboven hebben niet eens het oppervlak van de misdaden van de AshkeNazi zionisten Joden in China bekrast, laat staan ergens anders.

Niemand in China heeft een verbeelding

First look at record-breaking glass-bottom bridge | CNN Travel

Nogmaals, we horen in de door AshkeNazi zionisten gecontroleerde ”media” zoveel over hoe “China” en de Chinezen nooit iets hebben uitgevonden, geen verbeeldingskracht hebben en alleen weten hoe ze moeten kopiëren en stelen. Maar de waarheid is 180° verdraaid. Er wordt betrouwbaar geschat dat ten minste 60% van alle kennis in de wereld van vandaag afkomstig is uit China. Ja, dat is echt waar, en de schatting is niet de mijne.

We hebben allemaal op school geleerd dat de drukpers met beweegbare type rond 1550 in Duitsland werd uitgevonden door Johannes Gutenberg, maar China vond niet alleen papier uit, maar had ook drukpersen met verplaatsbaar type (zowel aan de boven- als onderkant) 600 jaar voordat Gutenberg werd geboren.

Evenzo weet elke schooljongen dat de Engelsman James Watt de stoommachine heeft uitgevonden, maar China had 600 jaar voordat James Watt werd geboren werkende stoommachines.

De waarheid is dat Chinese uitvindingen altijd de wereld hebben geleid, waarbij de meeste van deze uitvindingen zijn gekopieerd of gestolen door het Anglo Zionisten Rijk (het Westen) en China vervolgens gewoon uit de geschiedenis van de wereld zijn geschreven door dezelfde AshkeNazi zionisten ”mensen” die de uitvindingen hebben gestolen en die alle uitgevers van geschiedenisboeken bezitten. Hier is het verhaal van de Chinese uitvinding: als je dit niet weet, is het een echte eyeopener. (8)

Ook probeerden de Amerikanen en de AshkeNazi zionisten Joodse Amerikaanse ”media” het Chinese hogesnelheidsspoorwegsysteem te bezoedelen door de persen te overspoelen met onware beschuldigingen dat China alle spoorweg-IP steelt. Ik schreef een artikel over China’s hogesnelheidstrein; het is interessant en bevat geen leugens: (9)

En hier is nog iets dat je misschien echt leuk vindt om te lezen: het verhaal van Nüshu, een van de oudste en mooiste, en zeker een van de meer intrigerende talen ter wereld, het enige bekende voorbeeld van een volwaardige taal gemaakt door vrouwen en alleen gesproken en begrepen door vrouwen. (10)  Het maakt deel uit van het UNESCO-erfgoed. (11)

De Joden van Azië

“De Chinezen worden niet zonder reden “de Joden van Azië” genoemd.” Ter informatie: de Chinezen worden niet voor niets ‘de Joden van Azië’ genoemd. In feite worden de Chinezen helemaal niet ‘de Joden van Azië’ genoemd. Dit kwam voort uit een artikel, later uitgebreid tot zo’n 63 pagina’s, geschreven in 1914 door koning Vajiravudh van Siam (Thailand), getiteld: “De Joden van het Oosten/Wake Up Siam!”

Een lezer die zichzelf “thotmonger” noemde, plaatste een reactie op het artikel van Andrew Anglin over unz.com “I Don’t Know Who’s Great Resetting Who Anymore”, waarin hij verklaarde: “Daarin maakt Vajiravudh een zeer geïnformeerde en onpartijdige culturele en gedragsvergelijking tussen Joden en etnische Chinezen. Het houdt stand en is bevestigd.” (12)

Nou, niet helemaal. Researchgate schreef over dit artikel: “het beruchte en zeer polemische artikel geschreven door koning Vajiravudh Rama VI van Siam en voor het eerst gepubliceerd . . . in 1914 is lang gebruikt als het fundamentele bewijs van de aangeboren anti-Chinese aard van Siam’s specifieke merk van royalistisch nationalisme”. (13)

In plaats van “zeer geïnformeerd en onpartijdig” te zijn, was het in feite een verbazingwekkend venijnig stuk giftig afval dat sinds 1914 in de historische vuilnisbak heeft gezeten waar het thuishoort. Dit is een waarschuwing om niet alles te geloven wat je op internet over China vindt, en een nog nuttiger waarschuwing om de motieven in twijfel te trekken van degenen die dit merk afval zo sterk aanbevelen. En vergeet alsjeblieft dat je deze uitdrukking ooit hebt gehoord. Het is beledigend.

Anglo Zionisten Rijk vazal de VS verplaatsten hun productiebasis naar China; China stal onze banen

Nou, niet bepaald. Wat er gebeurde was dat de AshkeNazi zionisten Joodse bankiers en industriëlen die min of meer AZR vazal de VS controleren, een overeenkomst met de Amerikaanse overheid afdwongen dat alle winsten die offshore werden verdiend belastingvrij zouden zijn (zolang ze offshore bleven).

Dus Levi’s, die blauwe jeans maakt in de VS voor $ 20 en ze verkoopt voor $ 40, kon nu naar China gaan en de jeans maken voor $ 5 en nog steeds verkopen voor $ 40. Zodra Levi’s dit deed, konden de andere fabrikanten zien dat hun toekomst in de vuilnisbak lag, omdat Levi’s blauwe jeans kon verkopen voor veel minder dan de productiekosten van de andere bedrijven. Ze hadden geen andere keuze dan te volgen. Dus ontsloegen ze al hun werknemers, sloten hun fabrieken en verhuisden naar China.

Toen Mattel verhuisde, moest iedereen verhuizen, dit proces dupliceerde zich in de hele productiesector. Velen hoefden niet eens hun eigen fabrieken te bouwen; ze konden een Chinese fabriek vinden om hun producten OEM te maken en gewoon het geld verzamelen. Daarom heeft Apple zo’n 300 miljard dollar offshore zitten. Nu dringen al diezelfde bedrijven er bij de Amerikaanse regering op aan om die winsten belastingvrij te repatriëren op grond van het feit dat ze het geld zullen gebruiken om “banen te creëren”.

We lezen zoveel verschillende verhalen over dit onderwerp, waarbij we de schuld beoordelen van het misleide industriebeleid van Amerika, of hoe de AshkeNazi zionisten Joden de rijkdommen van het Westen overbrengen naar China, of hoe de Chinezen op de een of andere manier in de clinch liggen met iemand in de geplande vernietiging van Amerika. Maar dit staat los van het industriebeleid; het was simpelweg te wijten aan de hebzucht van de AshkeNazi zionisten Joden en hun minachting voor Amerika, hun bereidheid om de natie droog te laten bloeden zolang ze ervan profiteren. “Zodra we alles wat we willen uit de VS hebben geperst, kan het opdrogen en wegwaaien.”

China stal al onze IP

ja, zeker. Stuur me de lijst. Voor degenen onder u die het niet weten, Anglo Zionisten Rijk en vazal de VS en de Khazariaanse AshkeNazi zionisten Joden zijn de grootste dieven van IP in de geschiedenis. Misschien vind je het interessant om te lezen over Operatie Paperclip (14) en het uitgebreide IP-diefstalnetwerk van de VS (15), en een deel van de waarheid over ‘Hoe de VS rijk werd’: (16) (16A) (17)

IP-diefstal en technologieoverdracht

Ondanks de Beschuldigingen van de VS dat China buitenlandse technologie kopieert, waren de hoogtechnologische prestaties van China volledig van eigen bodem omdat de VS zo vastbesloten was om de opkomst van China te belemmeren dat het tegen 1950 een internationaal embargo op alle wetenschappelijke kennis en op bijna alle nuttige producten en processen voor China heeft ontworpen, inclusief wetgeving waarvoor Chinese wetenschappers niet kunnen worden uitgenodigd, of deelnemen aan Amerikaanse wetenschappelijke fora, terwijl je andere westerse landen pest om hetzelfde te doen. In oktober 2019 kregen alle Chinese wetenschappers en ruimtetechnologiebedrijven geen visum om het weeklange International Astronautical Congress in Washington bij te wonen, verre van de eerste keer dat dit gebeurde.

We horen veel in de westerse media over China dat technologieoverdracht eist als voorwaarde voor bedrijfsresidentie in China, maar dit is vooral propaganda. Ongetwijfeld zijn er verwachtingen voor technologie- en knowhowoverdracht, aangezien China niet de rest van zijn leven wil besteden aan het maken van broodroosters en hardloopschoenen, maar aangezien toegang tot de Chinese markt een geschenk van miljarden winst is, is het volkomen verstandig om er een prijs aan te verbinden.

Men moet echter in gedachten houden dat geen enkel buitenlands bedrijf baanbrekend commercieel of gevoelig militair onderzoek uitvoert, of kwantumcomputers en hypersonische raketten in China produceert. Elke technologie die daadwerkelijk beschikbaar is voor overdracht zou bijna volledig in consumptiegoederen zitten en nauwelijks grote waarde of bedreigingen voor de Amerikaanse ‘nationale veiligheid’ vormen. En op vrijwel alle geavanceerde gebieden en industrieën zoals quantum computing, 5-G telecom of zonne-energie heeft China AZR/VS & EU al overtroffen. (18)

Als het niet voor ons was . . .

Dit zweeft al jaren rond, de bewering hoe het ook wordt gemaakt, dat de VS alle lof verdient voor de heropleving van China. AmCham (de Amerikaanse Kamer van Koophandel) in China beweerde zelfs dat het – AmCham – direct verantwoordelijk was voor het uit de armoede halen van 600 miljoen mensen. “We hebben je de technologie gegeven, we hebben je in de WTO gebracht, we hebben het allemaal voor je gedaan.” James Fallows in China Airborne beweerde zelfs dat de Chinezen zich er nauwelijks van bewust waren dat hun vliegtuigen neerstortten, maar geen idee hadden wat ze eraan moesten doen, dus de Amerikanen kwamen en leerden het toverwoord ‘onderhoud’, waardoor de Chinese luchtvaart werd gered. Van alle zieke grappen is die waarschijnlijk de ziekste.

Na 70 jaar al het mogelijke te hebben gedaan om China failliet te laten gaan en te verdelen, te ontsporen, te isoleren, te beroven, te verhongeren, de regering in te storten, revoluties te veroorzaken en de opkomst van China te voorkomen, nemen de Amerikanen en hun AshkeNazi zionisten meesters er nu de eer voor op zich. De specifieke beweringen zijn zo belachelijk dat ik niet de moeite zal nemen om ze op te sommen en te weerleggen.

De Zuid-Chinese Zee-eilanden

China ontdekte en claimde al deze eilanden vele vele honderden jaren geleden, lang voordat de Vietnamezen en Filippino’s zelfs maar leerden zwemmen. Als de VS Hawaï, Puerto Rico, de Bahama’s en de Maagdeneilanden kunnen claimen en het VK de Falklands kan claimen die slechts ongeveer 50.000 mijl van hun kusten liggen, waarom kan China dan niet een paar eilanden hebben die dicht bij huis liggen?

Ze hadden, tot een paar jaar geleden toen de Amerikanen en hun AshkeNazi zionisten meesters, altijd op zoek naar een kans om instabiliteit te creëren en een nieuwe oorlog te lanceren, Vietnam, de Filippijnen, Thailand, begonnen aan te sporen om die eilanden te “bezetten”. “Ze zijn tenslotte ook in de buurt van jullie kusten, dus waarom zou je de Chinezen ze laten hebben? En maak je geen zorgen; we hebben militaire bases hier in uw land. De Chinezen durven niets te doen.”

Dus drie AZR vazallen landen deden domweg precies dat; ze ‘bezetten’ (en militariseerden) de drie beste, grootste en meest strategische van deze eilanden. China was niet van plan om hierover een oorlog met zijn buren te beginnen, maar de regering was ook niet blind voor wat er gebeurde, dus het Chinese leger pakte de drie volgende meest nuttige eilanden en versterkte ze inderdaad met militaire installaties. Dit werd gedaan uit zelfverdediging, omdat China geen AZR/Amerikaanse kernkoppen nodig heeft op een paar honderd kilometer van zijn kusten, zonder een soort van vroegtijdige waarschuwingsverdediging te hebben. Maar het enige geluid dat je hoort in de AshkeNazi Zionisten Joodse media en vanuit het Witte Huis gaat over “China’s militarisering van de Zuid-Chinese Zee”.

De Diaoyu-eilanden

Een commentator hier schreef: “Tien jaar geleden begon China “een agressieve militaire uitdaging” aan Japan met betrekking tot sommige eilanden. China “had geen juridische poot om op te staan” maar het leidde tot “door de staat veroorzaakte aanvallen van de maffia” op Japanse bedrijven in China.

“Onzin” is een veel te vriendelijk woord om te verspillen aan bullshit als deze. De Diaoyu-eilanden behoren al tot China sinds voordat er een China was. Japan bezette ze. Het Anglo Zionisten Rijk en vazal de VS veroverden Japan in de Tweede Wereldoorlog en de Verenigde Nazi’s liet het aan het Amerikaanse leger over om de dingen terug te zetten zoals ze waren in de Stille Oceaan, in dit geval om de Diaoyu-eilanden terug te geven aan China.

Maar de Amerikanen, die nog een keer raad kregen van hun Ashkenazi Zionisten meesters die altijd leken te weten hoe ze de weg moesten bereiden voor toekomstige oorlogen, negeerden het AZR/Verenigde Nazi’s-mandaat en droegen in plaats daarvan de eilanden over aan Japan voor “administratieve doeleinden”. En natuurlijk, de Amerikanen en AshkeNazi Joden (je weet dit misschien niet, maar Japan is een AZR-Joods-Amerikaanse kolonie zonder eigen wil of buitenlands beleid) dwingen de Japanners om deze kleine eilanden te bevolken of iets even provocerends te doen om te zien of ze een nieuwe oorlog tussen China en Japan kunnen beginnen. En voor de goede orde, de Chinese overheid raadde de aanvallen op Japanse bedrijven in China sterk af, maar de wrok jegens Japan zit diep in China, en met een zeer goede reden.

De problemen met Taiwan

Als je een oorlog met China wilt beginnen, is dit de plek om het te doen. De Amerikanen weten het, hun AshkeNazi zionisten Joodse meesters weten het, en beiden doen hun best om het te laten gebeuren. Het enige wat we in de westerse ”media” horen, is dat China, zonder goede reden, Taiwan beschouwt als “een afvallige provincie” die het besluit op een dag weer naar huis te brengen – desnoods met geweld. Maar dit is slecht omdat, zoals de BBC ons plechtig vertelt, Taiwan “. . . een soevereine staat. Het heeft zijn eigen grondwet, democratisch corrupte leiders (hoewel niet zo democratisch corrupt als in de VS), een staand leger”, om nog maar te zwijgen van miljarden dollars aan AZR/Amerikaanse wapens en raketten, en militaire provocaties door de score.

Maar hoe is Taiwan een ‘afvallige’ provincie geworden? Eenvoudig. China onderging een burgeroorlog, met Mao aan de ene kant en de AshkeNazi Joden en Amerikanen aan de andere kant, die hun marionet Zhang Jie Shi beschermden. Mao won. Zhangs laatste daad, onder Amerikaanse militaire steun, was om de centrale bank van China en alle andere banken binnen handbereik volledig te plunderen en naar Taiwan te vluchten. Dat zou hem niet veel hebben geholpen, maar AZR/VS vulden de Straat van Taiwan met alle marine militaire spierballen die het kon verzamelen, om te voorkomen dat Mao dit losse eindje zou opruimen. China had niet de zeemacht om de Amerikaanse vloot uit te dagen en kon niet meer doen dan af en toe artilleriegranaten afvuren op Taipei. Opnieuw waren de AshkeNazi Joden en de Amerikanen bezig met het opzetten van een mooie toekomstige oorlog.

De AshkeNazi Joodse ”media” vertellen ons dat Taiwan “nooit onder de controle van de Communistische Partij van China is geweest”, een verklaring die feitelijk waar is, maar irrelevant. Taiwan was altijd een deel van China geweest totdat de Japanners het bezetten en toen namen de Amerikanen het over en verhinderden de eenwording met het vasteland. De Chinese Communistische Partij is een relatieve nieuwkomer in de regering, en het was alleen vanwege de vorming van die regering dat de hereniging werd voorkomen. Leugens en nog eens leugens.

De problemen met Tibet

Tibet was een deel van China lang voordat George Washington zijn fictieve kersenboom omhaalde, lang voordat Benjamin Franklin zijn fictieve Kite Experiment uitvoerde, en zelfs lang voordat Christopher Columbus zijn eerste aboriginal bordeel in de Nieuwe Wereld opende. (19)

De westerse corrupte AshkeNazi zionisten media hebben onze verbeelding een beeld opgelegd van een legendarische theocratie waar een gereïncarneerde god regeert over een vreedzaam volk dat gebedsmolens draait in een pastorale idylle. De fascinatie van het Westen voor Tibet heeft het veranderd in een mythische plek waarop we onze dromen en onze eigen spirituele fantasieën projecteren. Het resultaat is wat ik het Shangri-La-syndroom noem (20), miljoenen door AshkeNazi zionisten geïndoctrineerde westerlingen die ervoor kiezen om te geloven in een aantrekkelijke maar volledig mythologische, romantische fantasie die nooit heeft bestaan.

Tibet werd over het algemeen zelf bestuurd, hoewel het tot het midden van de vorige eeuw veel Britse en Amerikaanse inmenging en slachtingen ondervond. De westerse ”pers” verwijst eufemistisch naar de sociale structuur van Tibet van vóór 1950 als een goedaardig ‘feodaal systeem’, maar dat was het niet. Toen Mao naar binnen ging om het op te ruimen, was Tibet een slavenkolonie. Vrijwel alle mensen waren letterlijk eigendom van de Dalai en andere lama’s, de mensen verboden land te bezitten en werkten hun hele leven zonder loon. De hoogste monniken bezaten elk 35.000 tot 40.000 slaven.

Het niveau van armoede in Tibet (buiten de kloosters) tot de jaren 1950 kon niet worden voorgesteld door westerlingen; het zou gezien moeten worden om het geloofd te worden. Tibetanen konden zich geen stoffen kleding veroorloven en droegen nog steeds schapenvachten zoals ze eeuwen eerder deden. Het leven was wreed, hard en corrupt. De levensverwachting was amper 30. De mooiste meisjes en jongens werden voor seks in beslag genomen in de kloosters. Onderwijs was verboden voor iedereen behalve de monniken omdat onderwijs duur was en opgeleide boeren als gevaarlijk voor het systeem werden beschouwd.

De Dalai Lama verbood elke ontwikkeling van de industrie omdat de rijkdom van de bevolking onafhankelijkheid van de religie bracht. De Lama’s stuurden hun kinderen echter naar Britse scholen in India en droegen de financiële activa van de provincie vrijelijk over aan Britse banken. (21) (22) Nadat Mao besloot dat het genoeg was, is de situatie in Tibet op alle denkbare manieren gestegen.

In China is 99,9% van degenen die beschuldigd worden van een misdrijf veroordeeld

We worden vandaag door de westerse AshkeNazi zionisten ”media” getrakteerd op ‘het feit’ dat het Chinese rechtssysteem een veroordelingspercentage heeft van “ten minste 99,9%”, zo niet hoger, vergezeld van schrijnende verhalen over criminelen die onder dwang bekennen – zeker de reden voor het schijnbaar hoge veroordelingspercentage.

Ten eerste is het bovenstaande percentage een dwaze en overdreven gok, nog een manier om China te besmeuren. Er is geen agentschap in China dat dergelijke statistieken verzamelt en bewaart van alle niveaus van de rechtbanken en van alle steden, dorpen, provincies en gemeenschappen. Dus zelfs de juridische autoriteiten konden u de gemiddelde veroordelingspercentages niet vertellen. Het is misschien mogelijk voor een bepaald niveau van de rechtbank in een enkele stad of dorp, maar niet landelijk.

Niettemin, ter vergelijking, het equivalente aantal voor veroordelingspercentages in het AZR (het Westen (althans de VS en Canada) is ongeveer 60%, het aantal dat wordt gepresenteerd als een indicatie van ‘eerlijkheid’ of ‘rechtvaardigheid’ in het westerse systeem, maar wat betekent dat 60% westerse veroordelingspercentage? Het betekent dat bijna de helft van alle mensen in het Westen die worden beschuldigd van een misdaad, in feite onschuldig waren, maar de kosten en het trauma van een strafproces nodig hadden om hun onschuld te bewijzen. Of, als je koppig wilt zijn, kunnen we de andere kant beargumenteren – dat 100% van degenen die beschuldigd worden van een misdrijf in feite schuldig waren, maar dat een slimme en dure advocaat hen vrij liet lopen. Is dat beter? Als je de waarheid over het Chinese systeem wilt weten, kun je dit lezen: (23)

Waarom bekennen criminelen in China hun misdaden?

Volgens millennia van cultuur en traditie, als je gevangen bent in een misdaad, neem je het als een man; je belijdt, je betuigt je spijt en je werpt je op de genade van de rechtbank. Het helpt enorm als je spijtbetuiging oprecht is. Maar als je probeert er uit te liegen, als je weigert je misdaad toe te geven en het onderzoek belemmert, zal de politie je vasthouden totdat ze uiteindelijk het bewijs krijgen dat ze nodig hebben, waarna de rechtbanken je geen genade zullen tonen.

Dit is het Chinese systeem, net als thuis bij onze kinderen, waar bekennen de enige slimme zet is en proberen je een weg naar buiten te liegen laf en verachtelijk is. Westerlingen kunnen dit niet begrijpen, de ”media” verwijzen herhaaldelijk naar een “vermeende bekentenis” of een “mogelijk gedwongen bekentenis”, niet in staat om een cultuur te doorgronden waarin mensen traditioneel misdaden bekennen wanneer ze worden betrapt. Aldus de conclusie dat elke bekentenis in China moet zijn afgedwongen of verkregen door marteling. In het Westen, met het rechtssysteem zoals het is gecreëerd, is het bekennen van een misdaad waarschijnlijk dom; in China is het weigeren om een misdaad te bekennen zeker dom. (24)

China’s “50-cent leger”

Jullie moeten dit allemaal weten, een verhaal verzonnen door David Bandurski, een andere Jood, deze aan het ‘China Media Project’ van de Hong Kong University, gefinancierd door George Soros. Het verhaal dat Bandurski weefde, was dat de Chinese overheid 288.000 mensen fulltime had ingeschakeld op zoek naar mogelijkheden om overal op internet berichten te maken die gunstig waren voor China, met een beloning van US $ 0,50 voor elk van dergelijke berichten. Deze beweringen werden gezien door de honderden over het hele internet, op elk platform dat opmerkingen toestaat, met elke opmerking die gunstig is voor China die ervan wordt beschuldigd deel uit te maken van het 50-cent leger van China. Maar toen plotseling – op een dag – stierf dit, omdat op die dag iemand op Facebook een screenshot plaatste van een al lang bestaand programma waar de regering van Israël aan alle Joodse universiteitsstudenten in Amerika een betaling van US $ 0,50 had aangeboden (en nog steeds was) voor elke post die gunstig was voor Israël of de Joden. Bandurski zweeg en we mogen hopen dat hij in die toestand blijft. Er was eigenlijk nooit een Chinees leger van 50 cent, maar er was wel degelijk een Joods leger van 50 cent, dat vandaag de dag nog steeds bestaat en dat we op unz.com en vele andere plaatsen kunnen zien.

De val van China

“Voor mij is de verrassing hoe China er 200 jaar geleden in slaagde om zo slecht te vallen. Dat bestuderen zou de grootste lessen brengen die we allemaal kunnen leren.” Het waren de AshkeNazi zionisten bekeerde Joden die China vernietigden, zoals zij vandaag de DAG de VS en Europa vernietigen. China slaagde erin door alle AshkeNazi zionisten bekeerde Joden te verdrijven en ervoor te zorgen dat iedereen die ooit terugkeerde geen toegang zou hebben tot de makers van het overheidsbeleid.

Dat is de grootste les die je kunt leren, maar geen enkel westers door het Anglo Zionisten Rijk gegijzeld land heeft vandaag de onafhankelijkheid voor dergelijke uitzettingen. Het enige resultaat van een dergelijke poging om de controle over de troon terug te winnen, zou honderden dodelijk in ongenade gevallen politici zijn, en vele doden onder de meelopende vazallen….

*

Romanoff’s schrijven is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn geplaatst op meer dan 150 anderstalige nieuws- en politieke websites in meer dan 30 landen, evenals meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerde management consultant en zakenman. Hij bekleedde leidinggevende functies bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij is gastprofessor geweest aan de Fudan University in Shanghai en presenteerde casestudy’s in internationale zaken aan senior EMBA-klassen. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen gerelateerd zijn aan China en het Westen. Hij is een van de auteurs van Cynthia McKinney’s nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’. (Hoofdstuk 2 — Omgaan met demonen).

Zijn volledige archief is te zien op 

https://www.bluemoonofshanghai.com/ en https://www.moonofshanghai.com/

Hij is te bereiken op:

2186604556@qq.com

 

*

Opmerkingen:

(1) https://www.moonofshanghai.com/2021/07/en-larry-romanoff-understanding-china.html

Understanding China

(2) https://www.marxists.org/reference/archive/strong-anna-louise/1963/letters_china/forward.htm

How "Letter from China" Grew

(3) https://www.encyclopedia.com/arts/news-wires-white-papers-and-books/strong-anna-louise

Anna Louise Strong

(4) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/en-larry-romanoff-citibank-the-great-gold-robbery-july-07-2021/

Citibank- The Great Gold Robbery

(5) https://www.unz.com/lromanoff/us-silver-purchase-act-of-1934/

US Silver Purchase Act of 1934

(6) https://www.unz.com/lromanoff/a-few-historical-frauds/

A few Historical Frauds, by Larry Romanoff - The Unz Review

(7) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/3234/

China’s 1959 Famine

(8) https://www.unz.com/lromanoff/history-of-chinese-inventions-the-present-and-the-future-recent-chinese-state-of-the-art-innovations/

History of Chinese Inventions. The Present and the Future

(9) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/3442/

China’s High-Speed Trains

(10) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/2143/

Nüshu () - The Language of Women

(11) https://en.unesco.org/courier/2018-1/nushu-tears-sunshine

Nüshu: from tears to sunshine

(12) https://www.unz.com/aanglin/i-dont-know-whos-great-resetting-who-anymore/

I Don’t Know Who’s Great Resetting Who Anymore; See comment #159

(13) https://www.researchgate.net/publication/301666099_Beyond_Jews_of_the_Orient_A_New_Interpretation_of_the_Problematic_Relationship_between_the_Thai_State_and_Its_Ethnic_Chinese_Community

(14) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/the-greatest-intellectual-property-theft-in-history-operation-paperclip-november-16-2019/

The Greatest Intellectual Property Theft in History: Operation Paperclip

(15) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/3761/

Patents, Theft of Intellectual Property (IP), Product Piracy and US-China Relations

(16) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4646/

Nations Built on Lies; Volume 1 – How the US Became Rich

(16A) https://www.bluemoonofshanghai.com/books/

Books

(17) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4950/

Nations Built on Lies; Volume 1 – How the US Became Rich; Part 4 -- IP theft and copying

(18) https://www.unz.com/lromanoff/history-of-chinese-inventions-the-present-and-the-future-recent-chinese-state-of-the-art-innovations/

History of Chinese Inventions. The Present and the Future

(19) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/3781/

A Brief Introduction to Tibet

(20) Shangri-la was originally thrust upon the world in the 1933 novel ‘Lost Horizon’ by British author James Hilton https://www.amazon.com/Lost-Horizon-Novel-James-Hilton/dp/0062113720   who described it as a mystical, harmonious valley, gently guided by devoted lamas, the name since becoming synonymous with a mythical earthly but isolated paradise whose inhabitants are virtually immortal. However, Shangri-la really does exist, a charming town in the remote NorthWest of China’s Yunnan Province.

(21) Anna Louise Strong; Tibetan Interviews, 1959; https://www.marxists.org/reference/archive/strong-anna-louise/1959/tibet/index.htm

(22) T. D. Allman; A Myth Foisted on the Western World, The Nation Magazine; https://shugdensociety.wordpress.com/2010/07/03/a-myth-foisted-on-the-western-world/

(23) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/2847/

Chinese Criminal Confessions

(24) ibid

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische RijkAshkenaziAsjkenazischeBilderbergChinaDeep StateDictatuurGeschiedenisJongerenMaatschappijNazi/FascistenNWOPolitiekUit de Euro - NexittVerenigde Nazi'sZionisten

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview