Wednesday, May 31, 2023

POLSKI — LARRY ROMANOFF: Próba żydowskiego przewrotu faszystowskiego w Ameryce w 1933 r.


 

Próba żydowskiego przewrotu faszystowskiego w Ameryce w 1933 r.

Larry Romanoff, February 04, 2023

Źródło / Source : https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/9962/

Tłumaczył / Translated by: FMforLXM – (Bitomat)

 



 ENGLISH   FRENCH   POLSKI

 

To bardzo dziwna rzecz. Ze wszystkich części historii świata, które zostały głęboko pogrzebane, to jedno wydarzenie zostało tak dokładnie oczyszczone przez każdą część żydowskich mediów, usunięte przez wydawców książek i czasopism, przez biblioteki, a nawet przez instytucje edukacyjne, że mogło nie być żadnej osoby, która zawierałaby te informacje w swojej dostępnej pamięci. Z pewnością żyli jeszcze jacyś ludzie, którzy mieliby wiedzę z drugiej ręki o tym wydarzeniu, ale byłoby to już dawno w przeszłości i zagubione w wiecznej dziurze pamięci.


 

Ale, jak napisał Thomas Campbell w swoim wierszu Ostrzeżenie Lochiela, "Dla ciemności i zrozpaczony mój wzrok mogę zapieczętować, ale człowiek nie może ukryć tego, co Bóg chciałby objawić". W ten oto sposób niejasny urzędnik w Bibliotece Kongresu przypadkowo natknął się na oryginalną kopię przesłuchania Kongresu w sprawie tego wydarzenia i w niewytłumaczalny sposób wysłał ją do publikacji. Musiała zapanować ogromna panika, ponieważ odpowiednie osoby starały się odzyskać wszystkie rozprowadzone kopie. Nie udało im się to jednak i część z nich pozostała w rękach opinii publicznej, a sprawa ponownie trafiła do świadomości Amerykanów i całego świata. Podjęto ogromne wysiłki, aby ponownie ją ukryć i nadal bardzo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale przynajmniej jest to teraz w świadomości publicznej.

 

Tajny rząd USA i europejscy bankierzy przez wiele dziesięcioleci pielęgnowali plan zainstalowania faszystowskiej dyktatury w USA, a tym samym uzyskania pełnej kontroli nad krajem i jego ogromną armią. Ich plan prawie się powiódł, gdy chazarscy Żydzi z londyńskiego City, za pośrednictwem grupy amerykańskich finansistów (w tym ojca George'a H.W. BushaPrescotta Busha), podjęli nieudaną próbę faszystowskiego przewrotu wojskowego w 1934 roku. W tym czasie niejaki generał Smedley Butler był odznaczonym i podziwianym bohaterem wojennym w Stanach Zjednoczonych, szczególnie szanowanym przez ówczesnych żołnierzy. Podczas swojej długiej historii w Korpusie Piechoty Morskiej twierdzi się, że Smedley Butler był jednym z zaledwie dwóch mężczyzn, którzy dwukrotnie otrzymali Medal Honoru za akty wybitnego bohaterstwa. To właśnie tego człowieka spiskowcy wybrali na szefa swojego nowego faszystowskiego rządu. Sam Butler napisał krótką broszurę o swojej karierze, zatytułowaną "War is a Racket" („Wojna to przekręt”)[1], którą warto przeczytać.

 

Kabała spiskowców zaoferowała Butlerowi 3 miliony dolarów na zebranie armii liczącej 500 000 ludzi, głównie weteranów I wojny światowej, którzy praktycznie na pewno podążyliby za Butlerem, gdziekolwiek by ich nie poprowadził. Butler miał użyć tej prywatnej tymczasowej armii do obalenia rządu Roosevelta, po czym spiskowcy zainstalowaliby faszystowską dyktaturę z Butlerem jako symboliczną głową. Zamierzano zmusić Roosevelta do rezygnacji ze stanowiska prezydenta i sprowadzenia go do roli ceremonialnej, "tak jak Mussolini zrobił to z królem Włoch". Roosevelt zostałby ponadto zmuszony do powołania Butlera do gabinetu na nowo utworzone stanowisko "sekretarza ds. ogólnych", pozostawiając mu rządzenie krajem, podczas gdy Roosevelt pozostałby figurantem. Butler zeznał również pod przysięgą w Kongresie, że wiceprezydent i sekretarz stanu zrezygnują, a nowy sekretarz ds. ogólnych przejmie rolę sekretarza stanu i będzie kontynuował sukcesję prezydencką. Prywatne zeznania różnych osób zawarte w oddzielnych dokumentach twierdzą, że gdyby Roosevelt odmówił realizacji planu, zostałby zabity.

 

Spiskowcy twierdzili, że mają za sobą "gazety" i rozpoczną historię, w której Roosevelt podupadał na zdrowiu, a oni wyznaczą Butlera na swego rodzaju "supersekretarza", który będzie "asystentem prezydenta", ale w rzeczywistości będzie otrzymywał wskazówki z londyńskiego City. Butler twierdził, że spiskowcy powiedzieli mu: "Wiesz, prezydent jest słaby. Przyłączy się do nas. Urodził się w tej klasie. Został wychowany w tej klasie i wróci. Będzie działał zgodnie z formą. W końcu się opamięta. A głupi Amerykanie dadzą się na to nabrać w ciągu sekundy". Warto zauważyć, że General Motors mocno wspierał ten zamach stanu, wraz z rodzinami HeinzówDupontów i Bushów, a także interesami bankowymi J.P. Morgana - który zawsze był agentem Rothschildów.

 

Spiskowcy powiedzieli Butlerowi, że mają 300 milionów dolarów w gotówce i aż 800 milionów dolarów, jeśli będzie to konieczne do osiągnięcia ich celu. Pieniądze miały zostać wykorzystane do opłacenia tymczasowej armii Butlera, a także firmy Remington Arms (obecnie Remington Firearms), która chętnie dostarczała potrzebną broń. Niestety dla bankierów, Butler był bardziej lojalny niż chciwy i poinformował Roosevelta o planie, a następnie złożył pełne zeznania pod przysięgą w Kongresie.

 

W tym miejscu należy wspomnieć o kwotach pieniędzy, o których mowa. W wielu przypadkach porównywanie dzisiejszej wartości waluty z tą z wcześniejszej daty, po prostu stosując dominującą stopę deprecjacji w czasie, nie służy żadnemu użytecznemu celowi, ponieważ inne porównania są znacznie ważniejsze i bardziej znaczące. Jako jeden z punktów rozważmy 3 miliony dolarów zaoferowane Butlerowi za kierowanie tym programem. Tabele statystyczne mówią nam, że dolar z 1934 roku byłby dziś wart około 22 dolarów, ale należy pamiętać, że na początku lat trzydziestych XX wieku typowa pensja przeciętnego pracującego człowieka wynosiła niewiele ponad 1000 dolarów rocznie. Oznacza to, że 3 miliony dolarów w "gotówce z góry" zaoferowane Butlerowi jako łapówka stanowiły w rzeczywistości około 2500 do 3000 lat pensji przeciętnego człowieka. W podobnym świetle można rozpatrywać kwoty 300 i 800 milionów dolarów.

 

Oczywiście Kongres Stanów Zjednoczonych przeprowadził oficjalne dochodzenie - komisja McCormacka-Dicksteina - przed którą Butler zeznawał na temat szczegółów całego planu, w tym faktu, że sam stał na czele rządu rządzonego przez bankierów i ich korporacyjnych sojuszników.[2][3] Komisja ostatecznie potwierdziła jako prawdę wszystko, co powiedział im Butler, a Butler publicznie błagał komisję o aresztowanie i ściganie DuPontów, Morganów i innych, ale Kongres był zbyt przestraszony i rozpaczał nad ich zdolnością do pociągnięcia tych potężnych ludzi do odpowiedzialności. Ostatecznie Kongres opublikował starannie oczyszczony raport, który potwierdził zdarzenie - ale dopiero po usunięciu nazwisk spiskowców, a następnie zatuszował całą sprawę. Jak można było się spodziewać, kontrolowane przez Żydów media, zwłaszcza w USA, zignorowały tę historię, z wyjątkiem otwartego wyśmiewania Butlera za próbę mistyfikacji, a następnie zdecydowanie pozwoliły sprawie umrzeć.

 

Możesz uzyskać dostęp do oryginalnego dokumentu Kongresu tutaj, w dwóch wersjach. Pierwsza[3] to oryginalna foto-wersja z tekstem, który można wyszukać i skopiować, podczas gdy druga to tylko tekst, ale łatwiejszy do odczytania.[4] Pliki mają rozmiar 69 MB. BBC przeprowadziło śledztwo i wyprodukowało dość nijaki program dokumentalny zatytułowany The White House Coup (Business Plot), w którym stwierdzono: „Zamach miał na celu obalenie prezydenta Franklina D. Roosevelta z pomocą pół miliona weteranów wojennych”. [5]

 

Roosevelt nie miał uprawnień do aresztowania i ścigania za zdradę członków tej niezwykle potężnej elitarnej grupy i nie mógł zrobić nic lepszego, jak tylko przekazać tę wiadomość mediom. Dokument BBC stwierdził (prawdopodobnie trafnie), że „głównym interesem Franklina Delano Roosevelta było uchwalenie Nowego Ładu, więc zawarł umowę, w której uzgodniono, że spiskowcy wyjdą na wolność, jeśli Wall Street wycofa się z ich sprzeciwu wobec Nowego Ładu i niech FDR robi, co chce”.

 

Końcowe raporty dotyczące samych spiskowców stwierdzały: "Dochodzenia w tajemniczy sposób obróciły się w parę, gdy nadszedł czas, aby wezwać ich do złożenia zeznań", a sam Butler potępił Kongres USA za ich tchórzostwo, mówiąc: "Podobnie jak większość komisji, zabił on małych i pozwolił wielkim uciec. Wielcy nie zostali nawet wezwani do złożenia zeznań. Wszyscy zostali wymienieni w zeznaniach. Dlaczego wszystkie wzmianki o tych nazwiskach zostały usunięte z zeznań?". W tej oszałamiającej i niewiarygodnej próbie obalenia rządu Stanów Zjednoczonych Kongres wybielił to śledztwo, podobnie jak wszystkie inne. Ale jest tu coś jeszcze, niezwykle interesującego. Jeden z dokumentów potwierdzających twierdzenia Butlera stwierdzał, że "spiskowcy albo (1) pozostawali za granicą i poza zasięgiem Komitetu, (2) wprost zaprzeczali twierdzeniom Butlera przed Komitetem, albo (3) po prostu twierdzili, że są nieświadomi i niezdolni do rozliczenia dużych sum pieniędzy. Rothschild i inni żydowscy bankierzy z londyńskiego City nie są wymieniani z nazwiska w pismach Butlera, ale z jego zeznań w Kongresie jasno wynikało, że ruch ten powstał w Europie, a w samym środku Wielkiego Kryzysu w 1934 roku, kto inny miał takie pieniądze?

 

*

Pisarstwo Larry’ego Romanoffa zostało przetłumaczone na 32 języki, a jego artykuły opublikowano na ponad 150 obcojęzycznych stronach internetowych z wiadomościami i polityką w ponad 30 krajach, a także na ponad 100 platformach anglojęzycznych. Larry Romanoff jest emerytowanym konsultantem ds. zarządzania i biznesmenem. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach konsultingowych i był właścicielem międzynarodowej firmy importowo-eksportowej. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, prezentując studia przypadków w sprawach międzynarodowych w starszych klasach EMBA. Pan Romanoff mieszka w Szanghaju i obecnie pisze serię dziesięciu książek ogólnie związanych z Chinami i Zachodem. Jest jednym z autorów nowej antologii Cynthii McKinney „When China Sneezes”. (Rozdział 2 – Radzenie sobie z demonami).

Jego pełne archiwum można zobaczyć pod adresem:

https://www.bluemoonofshanghai.com/ + https://www.moonofshanghai.com/

Można się z nim skontaktować pod adresem:

2186604556@qq.com

*

Źródło / Source : https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/9962/

Tłumaczył / Translated by: FMforLXM – (Bitomat)

*

Odnośniki:

[1] Wojna to przekręt, autor: gen. Smedley Butler
https://ia904706.us.archive.org/5/items/WarIsARacket/WarIsARacket.pdf
https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/uploads/2023/02/WarIsARacket.pdf
[2] Komitet McCormack-Dickstein (1934-1935)
http://coat.ncf.ca/our_magazine/links/53/committee.html
[3] Spisek mający na celu obalenie FDR: Government Printing Office
https://ia800408.us.archive.org/14/items/McCormackDicksteinCommittee/McCormack-Dickstein_Committee.pdf
[4] Komisja McCormacka-Dicksteina - Plan obalenia FDR: Biuro Druku Rządowego
https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/uploads/2023/02/McCormack-Dickstein-Committee-Wikisource-the-free-online-library.pdf
[5] BBC Radio 4 - Document, The White House Coup, 1933 (27 minutowy podcast)
https://www.bbc.co.uk/programmes/b007tbs0

 

Copyright © Larry RomanoffBlue Moon of ShanghaiMoon of Shanghai, 2023

 

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview