Wednesday, March 10, 2021

NL -- LARRY ROMANOFF -- Krijgsgevangenen Kampen in Amerika -- June 01, 2020

 

 

Krijgsgevangenen Kampen in Amerika


Door: Larry Romanoff, 01 juni 2020

Vertaling: Martien

Opmerking voor de lezers: Gezien het immense belang van dit onderwerp, verzoeken wij u dit artikel door te sturen naar uw email lijsten en te crossposten op uw blog site, internet forums, etc., met het verzoek aan iedereen die details weet, of familieverhalen die licht kunnen werpen op deze gebeurtenissen, deze direct door te sturen naar de auteur op 2186604556@qq.com

 DEUTSCH
  ENGLISH
 ESPAÑOL ITALIANO  NEDERLANDS  PORTUGUÊS  SVENSKA

Dit verhaal voldoet aan alle eisen om als complottheorie te worden aangemerkt, en is misschien voor u betekenis hebben zonder enige achtergrondinformatie.

Voordat de VS de Eerste Wereldoorlog inging, werd een jarenlange anti-Duitse propagandacampagne ontketend door de Creel Commissie, onder leiding van Walter Lippman en Edward Bernays, de laatste was een neef van Sigmund Freud. (1) (2) De openbare literatuur viel alles aan wat Duits was in Amerika, inclusief scholen en kerken. In veel scholen werd het verboden de Duitse taal te onderwijzen aan "zuivere Amerikanen", en administrateurs werden aangespoord "alle ontrouwe leraren", d.w.z. alle Duitsers, te ontslaan. De namen van talloze steden werden veranderd om hun Duitse oorsprong te verwijderen: Berlijn, Iowa werd Lincoln, Iowa. Duits voedsel en Duitse namen werden uit restaurants verwijderd; zuurkool werd 'liberty cabbage'; teckels werden 'liberty dogs' en Duitse herders werden 'Alsatians'.

Alle Amerikaanse orkesten kregen de opdracht alle muziek van klassieke Duitse componisten als Beethoven, Bach en Mozart uit hun uitvoeringen te verwijderen. Openbare bibliotheken verwijderden en verbrandden (meestal) alle boeken van Duitse auteurs, filosofen en historici. In sommige staten werd het gebruik van de Duitse taal in het openbaar en aan de telefoon verboden. Duitse professoren werden ontslagen van hun universiteiten, Duitstalige of in Duitse handen zijnde plaatselijke kranten werd reclame-inkomsten ontzegd, zij werden voortdurend lastig gevallen en vaak gedwongen hun bedrijf te sluiten. De patriottische Boy Scouts van Amerika droegen hun steentje bij door regelmatig bundels Duitse kranten die te koop waren in brand te steken, en Duitsers werden regelmatig beledigd en bespuugd door andere burgers. Duitsers werden gedwongen op openbare bijeenkomsten Duitsland en zijn leiders aan de kaak te stellen, werden gedwongen oorlogsobligaties te kopen en in het openbaar hun trouw te betuigen aan de Amerikaanse vlag.

Naarmate de retoriek gevaarlijke niveaus bereikte, namen de anti-Duitse hysterie en het geweld evenredig toe. Veel Duitsers werden met geweld uit hun huizen gehaald, vaak 's nachts uit hun bed gerukt, op straat gezet en naakt uitgekleed, geslagen en gegeseld, en vervolgens gedwongen te knielen en de Amerikaanse vlag te kussen. Velen werden geteerd en geveerd en gedwongen hun stad of dorp te verlaten. Sommigen werden aan bomen gelyncht. Priesters en pastoors werden uit hun kerken gesleurd en geslagen omdat ze in het Duits preekten.Krantenredacteuren schreeuwden dat alle Duitsers spionnen waren die Amerikaanse watervoorraden vergiftigden of medische zendingen van ziekenhuizen infecteerden, en dat de meesten "bij zonsopgang naar buiten moesten worden gebracht en wegens verraad moesten worden doodgeschoten". Congresleden adviseerden alle Duitsers in Amerika op te hangen of anderszins te executeren, gouverneurs drongen aan op het gebruik van vuurpelotons om "het ontrouwe element" uit de hele staat te elimineren. De Amerikaanse minister van Marine Josephus Daniels verklaarde dat de Amerikanen "de vrees voor God in de harten van deze mensen zouden brengen". De meeste Amerikanen weten dat de Amerikaanse regering tijdens de nationale hysterie van de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 in de VS geboren Japanners in concentratiekampen dwong, maar de geschiedenis heeft uitgewist dat veel meer Duitsers voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog in concentratiekampen in de VS werden geïnterneerd, en dat in alle gevallen al hun bezittingen in beslag werden genomen.

Met dit alles en nog veel meer, was Amerika een broeinest van haat voor de hele Duitse bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland algemeen beschuldigd van het gebruik van propaganda tegen de Joden, terwijl onze geschiedenisboeken de massale en onuitsprekelijk kwaadaardige storm van haatpropaganda in Amerika tegen Duitsers voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben uitgewist. Er waren duizenden posters en artikelen met lugubere beschrijvingen van valse wreedheden, krantenartikelen, cartoons en nog veel meer, maar het historisch verslag van deze jarenlange lappendeken van leugens en haat is vrij goed begraven. Het is mogelijk op het internet kopieën te vinden van veel affiches uit de oorlogstijd, maar deze verzameling is goed gezuiverd en vrijwel alle echt kwaadaardige en smerige producties zijn blijkbaar voor de geschiedenis verloren gegaan. Het huidige verhaal in de geschiedenisboeken doet dit alles terloops af als "een innovatief gebruik van grafische kunsten om het patriottisme aan te wakkeren", maar het was eerder haat dan patriottisme dat werd aangewakkerd.

De propaganda wakkerde een intense haat aan tegen alles wat Duits was, om de toetreding van de VS tot de Eerste Wereldoorlog te vergemakkelijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het niet anders, en de propaganda/haatcampagne bleef niet beperkt tot de VS. In 1940 startte de Britse regering wat zij noemde een "woedecampagne" met als doel "het bijbrengen van persoonlijke haat tegen het Duitse volk en Duitsland", waarbij de autoriteiten verheugd waren dat de oorspronkelijke 6% van de Britse bevolking die "een hekel had aan Duitsland" tegen het einde van de campagne was gestegen tot meer dan 50%. De radiogolven stonden bol van beschrijvingen van de "wreedheid en zwartheid van de Duitse ziel". Er verschenen artikelen in de Britse kranten waarin werd gepleit voor de "systematische uitroeiing van het hele Duitse volk", uit te voeren na afloop van de oorlog. Na de overwinning op Duitsland zou dus iedereen van Duitse afkomst worden geëxecuteerd en zou het Duitse volk zelf voor altijd verdwijnen. (3)

Het waren niet alleen de VS en het VK waar deze haat tegen Duitsers werd gepropageerd. Duitsers in elk land werden heftig afgeschilderd als het vleesgeworden kwaad, dat eenvoudigweg voortkwam uit het feit dat ze van Duitse afkomst waren. In landen over de hele wereld verspreidden de media dezelfde boodschap van haat tegen Duitsland en de Duitsers. In Brazilië werd het land geteisterd door anti-Duitse demonstraties en rellen, waarbij Duitse bedrijven werden vernield en Duitsers werden aangevallen en gedood. In bijna elk land verdween de Duitstalige pers en het gebruik van de Duitse taal tijdens de oorlog volledig, uit angst voor represailles, net als alle Duitse scholen en de meeste bedrijven. Geen enkele ging weer open.

Overal ter wereld, en ook in de VS, werd tijdens beide wereldoorlogen valse oorlogspropaganda gebruikt om hele bevolkingsgroepen aan te zetten tot een irrationele haat tegen alles wat Duits was, zelfs in die mate dat de krachtige media-aanbevelingen deden om het hele Duitse ras na de oorlog uit te roeien. Het Amerikaanse publiek in het bijzonder was tijdens de Tweede Wereldoorlog net zo vol haat tegen alles wat Duits was als tijdens de Eerste Wereldoorlog; bij beide gelegenheden in die mate dat er een aanzienlijke beweging was om iedereen van Duitse afkomst in de VS uit te roeien.

Het was in deze context dat Eisenhower zo beroemd zei: "God, wat haat ik Duitsers", en het was in deze context dat 12 miljoen Duitsers stierven in Amerikaanse concentratiekampen in Duitsland NA de oorlog. Zoals James Bacque ontdekte, vermoordden de Amerikanen tussen de 8 en 12 miljoen Duitsers in Amerikaanse concentratiekampen in Duitsland. Misschien werden er twee miljoen geëxecuteerd, en de rest stierf van de honger, omdat het een halsmisdaad was om zelfs maar te proberen voedsel naar de gevangenen te brengen. (4) (5) (6)

De VS was een broeinest van haat tegen alles wat Duits was, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als tijdens de Eerste. Duitsland en Duitsers waren decennia lang zo verguisd in de VS dat de meeste Amerikanen een instinctieve angst en haat voor hen koesterden. Deze herinneringen, zo vurig aangewakkerd door de propagandamachine, verdwenen niet snel maar bleven vele jaren hangen, zozeer zelfs dat het zelfs na de oorlog gevaarlijk was voor een Amerikaan om iets positiefs of complimenteus te zeggen over Duitsland of het Duitse volk. Wie zelfs maar tolerantie of sympathie voor Duitsers toonde, liep grote kans in de gevangenis terecht te komen. Het bovenstaande vormt de context voor wat volgt. We kunnen nu vooruitspoelen naar het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Amerikaanse concentratiekampen in Duitsland.

Concentratiekampen in Amerika

In deze context richtte het Amerikaanse leger ongeveer 700 concentratiekampen voor Duitsers in de VS op, gevangenissen waarin bijna 500.000 Duitse zogenaamde "Krijgsgevangenen" werden ondergebracht, die in de latere stadia en ook na het einde van de oorlog onder dwang vanuit de concentratiekampen in Duitsland naar de VS werden verscheept. De officiële redenen die voor deze onderneming werden gegeven waren uiteenlopend en tegenstrijdig. De oorspronkelijke bewering van de regering was dat er in Duitsland te weinig voedsel was, zodat het Amerikaanse leger deze gevangenen naar Amerika verscheepte om hen beter te kunnen voeden. Een latere bewering was dat er in Duitsland onvoldoende ruimte was voor meer Amerikaanse concentratiekampen, zodat deze burgers naar de VS werden overgebracht. Een andere bewering was dat de gevangenen voorzagen in de behoefte van het land aan extra landarbeiders. (7) (8)

Dit onderwerp heeft begrijpelijkerwijs weinig aandacht gekregen van de Amerikaanse media, en de bladzijden in het geschiedenisboek zijn grotendeels blanco. Mijn eerste indruk bij het lezen van de weinige artikelen die er zijn, was, gezien het min of meer uniforme commentaar en de context, dat er een officieel sjabloon was gevolgd, hoewel ik dat niet heb kunnen vinden. Wikipedia beweert dat "berichtgeving in de pers over de kampen en de kennis van het publiek opzettelijk werden beperkt tot het einde van de oorlog, gedeeltelijk om te voldoen aan de Conventie van Genève". Misschien, maar ik ben mij niet bewust van enige bepaling in welke conventie dan ook, Geneve of anderszins, die publieke kennis van concentratiekampen verbiedt. Laten we beginnen met een korte blik te werpen op het leven van deze Duitse gevangenen toen ze in de VS gelegerd waren.

Verscheidene van de gepubliceerde artikelen bevatten zogezegd citaten uit brieven van Duitse gevangenen aan hun familie, brieven die naar Duitsland zouden zijn gestuurd. Uit het september 2009 nummer van het Atlantic magazine, (uit een brief die naar Duitsland zou zijn gestuurd in 1944): "Al met al is ons leven hier erg ordelijk. We slapen in bedden met witte dekens en we eten met messen en vorken. Tot nu toe werden we uitstekend behandeld." Een ander citeerde in de Atlantic: "Ik zit echt in een gouden kooi." En een ander: "Toen ik gevangen werd genomen, stelde ik me een leven vol verschrikking voor, maar het is heel anders."

Het artikel in de Atlantic vertelt ons: "De krijgsgevangenen waren overweldigd door de uitstekende omstandigheden in de kampen en de overvloed aan voedsel en andere artikelen", en beweren verder het bestaan van "ontelbare brieven" van Amerikanen die het kwalijk namen dat "er hier Duitse gevangenen zijn en zij leven beter dan wij". Texas A&M geschiedenis professor Arnold Krammer vertelt ons "Duitse krijgsgevangenen werden zeer goed behandeld. ... ze kregen wijn en bier bij elke maaltijd." Wikipedia vertelt ons dat "veel gevangenen vonden dat hun levensomstandigheden als gevangenen beter waren dan als burgers in Duitsland", en dat sommige gevangenen naar een kamp werden gestuurd, waar "ieder zijn eigen bungalow met tuin had". Ook volgens Wikipedia kregen ze wijn bij al hun maaltijden, hadden ze speciale maaltijden voor Thanksgiving en Kerstmis, en kregen ze in feite te veel voedsel: "Niet in staat om al hun voedsel op te eten, verbrandden de gevangenen eerst etensresten uit angst dat hun rantsoenen zouden worden verminderd." (9)

Loren Horton bevestigt dat de Duitse gevangenen "meer gerantsoeneerde artikelen - zoals sigaretten - kregen dan de burgers in het gebied konden krijgen", en dat veel Amerikanen geloofden dat "de gevangenen meer luxeartikelen hadden dan de gemiddelde burger". Wikipedia beweert verder dat "groepen gevangenen hun dagelijkse biercoupons samenvoegden om er om beurten meerdere tegelijk op te drinken. Ze kregen ook twee pakjes sigaretten per dag en vaak vlees", waarbij ze net als anderen opmerkten dat vlees en sigaretten in die tijd sterk gerantsoeneerd waren en niet beschikbaar waren voor de meeste Amerikaanse burgers. Wikipedia vertelt ons verder dat voor deze Duitse gevangenen "hun goede behandeling begon met de aanzienlijke maaltijden die werden geserveerd aan boord (van de schepen die hen naar de VS vervoerden)", en dat ze bij aankomst in Amerika verbaasd waren dat ze in ongewoon comfort reisden op "gestroomlijnde, comfortabele passagierstreinen" die hen naar hun gevangenenkampen vervoerden.

Iemand met de naam John Ray Skates schreef een artikel waarin hij beweerde dat "de hoge generaals speciale huisvesting hadden [terwijl] lagere officieren genoegen moesten nemen met kleine appartementen", waarbij sommige officieren niet alleen een privé-woning hadden, maar ook een auto met chauffeur. Hij vertelt ons ook dat tenminste enkele officieren vaak naar de bioscoop gingen omdat die "de enige plek in de stad met airconditioning" waren. Skates vertelt ons verder dat deze gevangenkampen "de meeste faciliteiten en diensten hadden die men in een kleine stad kon vinden - tandartsen, doktoren, bibliotheken, films, onderwijsvoorzieningen". En niet alleen onderwijsvoorzieningen. Horton vertelt ons dat "de gevangenen hun eigen orkesten vormden", en dat "met Kerstmis een enorme kerststal werd gebouwd" door de gevangenen die "de materialen betaalden van hun 80 cent per dag". Ze hadden meer dan 8.000 dollar! Ze hadden zelfs sportteams, en drukten hun eigen kranten. Wikipedia vertelt ons dat "niemand zich kon vervelen" als gevangene, aangezien deze Duitse gevangenen "regelmatig theater- en muziekvoorstellingen hielden die werden bijgewoond door honderden en zelfs duizenden" mensen, met inbegrip van de hele plaatselijke burgerij en al hun Amerikaanse bewakers, en dat er vier keer per week films werden vertoond. (10)

Volgens het Smithsonian Magazine, claimden de gevangenen zo'n uitstekende behandeling dat hun enige klacht het gebrek aan voldoende vriendinnen was. (11) Maar dan hielden de mannen in veel kampen "sociale recepties" met plaatselijke Amerikaanse meisjes, waarbij deze "ongeoorloofde verbroedering tussen Amerikaanse vrouwen en Duitse gevangenen" zo gewoon was dat het vaak een probleem werd. Blijkbaar was dit niet zo slecht, want veel Duitse soldaten ontmoetten op deze manier hun toekomstige vrouwen. Een deel van het probleem schijnt de natuurlijke aantrekkelijkheid van Duitse mannen te zijn geweest, althans voor Amerikaanse vrouwen. Volgens het artikel in het tijdschrift Atlantic werden deze mannen vaak omschreven als "prachtige fysieke exemplaren, fysiek oppermachtige, gespierde types", en "fijne exemplaren van fysieke mannelijkheid".

Ook beschreven "typische Amerikanen" deze Duitse gevangenen als "gewoon het beste stel jongens dat je ooit hebt gezien", "uniform netjes, overdreven beleefd, schitterend gedisciplineerd, deze jonge mannen zijn - eerlijk gezegd - moeilijk om niet aardig te vinden." The Atlantic vertelt ons ook dat "dankbare Amerikanen" (geen idee waarom ze dankbaar waren) "vaak hun waardering toonden door de Duitse gevangenen uit te nodigen in restaurants en zelfs bij hen thuis voor het diner." Deze warme gevoelens hadden blijkbaar zo'n overheersende invloed dat de inspecteur-generaal schreef dat Amerikanen te "geneigd waren om overdreven vriendelijk en bezorgd te worden over het welzijn van de gevangenen." In alle artikelen wordt beweerd dat de gevangenen min of meer vrij waren om te komen en gaan wanneer zij wilden en, hoewel enkelen probeerden te ontsnappen, was dit nooit een probleem, omdat de gevangenkampen weinig tot geen beveiliging hadden, zodat de Duitsers het kamp konden verlaten voor hun dagtaak.

Ronald H. Bailey vertelt ons dat de Duitsers zich uitstekend aanpasten aan het leven in de gevangenis, waar de "bewakers zich verbaasden over de veranderingen" bij de mannen, die hun compounds zo netjes hielden, en waar "De gevangenen in opperbeste stemming leken. Ze spendeerden uren aan het aanleggen van grote en goed verzorgde bloembedden." Wikipedia vertelt ons dat de Duitsers "blij waren om gevangen genomen te worden" door de Amerikanen, en Krammer meldde dat "ik nog geen Duitse gevangene heb ontmoet die me niet vertelde dat het de tijd van hun leven was". Krammer beweert dat de Duitsers de VS verlieten "met positieve gevoelens over het land", de mannen verklaarden: "We waren allemaal positief onder de indruk van de VS ... We waren allemaal gewonnen voor vriendschappelijke betrekkingen met de VS.

Het lijkt erop dat de geweldige behandeling door de Amerikanen "onbedoeld" elk nazi-gevoel ontzenuwde en een half miljoen "Kleine Ambassadeurs" voor Amerika creëerde. Dit was gedeeltelijk waar omdat de Duitsers zich realiseerden dat de "rabiate, anti-Amerikaanse propaganda" die zij hadden ontvangen, "niet paste bij wat zij in Amerika zagen". Maar, en dat is veel belangrijker, "alle Duitse krijgsgevangenen leerden door voorbeeld hoe democratie eruit zag op een dagelijkse, persoonlijke basis." Krammer vertelt ons verder dat door deze en andere factoren, "duizenden vloeiend in het Engels naar Duitsland terugkeerden en "met een nieuwe liefde en respect voor de Verenigde Staten", na "decennia lange vriendschappen met de vijand" te hebben gesloten." Skates vertelt ons dat in de jaren na de oorlog veel Duitse gevangenen naar de VS zijn teruggekeerd om de kampen te zien waar zij als jonge mannen hadden gewoond, en dat zij allen "bedroefd" waren toen zij hoorden dat de kampen na de oorlog allemaal waren afgebroken. Hij vertelt ons dat deze mannen nu "heel oud" zijn, maar nog steeds naar de VS terugkeren "om zich hun ervaring als gevangenen te herinneren". (12)

We hebben blijkbaar zelfs gedocumenteerd bewijs van dit alles. In 2001 en 2002 beweert een onderzoeksteam van een groep met de naam TRACES meer dan 75 uur interviews met voormalige Duitse gevangenen of hun familieleden te hebben gefilmd, en kopieën te hebben gezien van cheques die door het Amerikaanse leger werden uitgeschreven en betaald aan Duitse gevangenen die naar huis terugkeerden, en Krammer heeft blijkbaar verscheidene boeken over deze zaak geschreven. Niet alleen dat, maar de regering van de VS heeft in 2004 een soort herdenkingsfeest gehouden om "hulde te brengen aan de honderdduizenden Duitse krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar kampen in de Verenigde Staten zijn gebracht".

Dat is een goed verhaal, maar er zijn een paar zwakke plekken in het pantser.

Geen van de officiële verklaringen geeft een reden voor het opsluiten van Duitse burgers in de VS gedurende jaren na het einde van de oorlog. Suggereren dat Duitsland geen ruimte had voor meer gevangenissen is belachelijke onzin, omdat het Amerikaanse leger ze gewoon in omheinde open velden vestigde, zonder beschutting of bescherming van welke aard dan ook. De bewering over het voedseltekort is waar, maar dat kwam omdat de Amerikanen weigerden voedselimporten naar het naoorlogse Duitsland toe te staan, met als verklaarde doel Duitsland te laten verhongeren, en Eisenhower beval de onmiddellijke executie van iedereen die probeerde voedsel naar de gevangenen te smokkelen. Als Eisenhower opzettelijk miljoenen mensen liet verhongeren in Duitsland, en het staat buiten kijf dat hij dat deed, waarom zou hij hen dan naar de VS willen brengen om hen "beter te voeden"?

Welke reden zou de Amerikaanse regering kunnen hebben, om de kosten te maken van het transporteren van een half miljoen Duitsers over de Atlantische Oceaan, om hen vervolgens jarenlang te voeden en te huisvesten? Waarom hen niet gewoon met de anderen laten sterven? Generaal Eisenhower, dezelfde man die er geen geheim van had gemaakt tegen het land te zeggen: "God, wat haat ik Duitsers", en die de uitroeiing van meer dan 12 miljoen van hen had georganiseerd en er toezicht op had gehouden, was nu van het slagveld naar het Witte Huis verhuisd en had 700 "Gouden kooien" gebouwd voor deze zelfde mensen, met rantsoenen, privileges en vriendinnen die blijkbaar veel groter waren dan die welke beschikbaar waren voor gewone Amerikanen. In welk opzicht klopt dit verhaal?

Het officiële verhaal is dat de laatste lading Duitse gevangenen de VS verliet op 22 juli 1946, dat de mannen werden teruggestuurd naar Duitsland, maar ik heb geen bevestiging kunnen vinden van het feit dat deze gevangenen de VS werkelijk hebben verlaten. Het is zeker mogelijk dat er officiële en openbare verslagen bestaan die ik niet heb ontdekt, maar de uitvoer van een half miljoen gevangenen in een kort tijdsbestek vanuit slechts twee of drie mogelijke plaatsen aan de oostkust van de VS is meer dan niets in termen van openbare gebeurtenissen, aangezien daarvoor op zijn minst 100 tot 150 schepen nodig zouden zijn geweest, maar ik heb geen media of ander openbaar bewijs hiervan kunnen vinden. De enige echte feiten die ik kon ontdekken waren korte verhalen over kampen die midden in de nacht werden leeggehaald, waarbij de plaatselijke bevolking te horen kreeg dat de gevangenen waren "overgebracht", en dat zij geen vragen moesten stellen.

Omdat ik inzag hoe moeilijk het is te bewijzen dat iets niet gebeurd is, ging ik op zoek naar bewijs dat de Duitsers inderdaad in Duitsland waren aangekomen, zoals het Amerikaanse verhaal beweert, maar ik kon geen greintje bewijs vinden dat zo'n overbrenging had plaatsgevonden. Noch Duitsland, noch het Rode Kruis (die betrokken zouden zijn geweest bij dergelijke transporten) lijken gegevens te hebben over enige overdracht van personeel uit de VS na de oorlog. En zoals James Bacque opmerkte, de Duitse havens waren allemaal tot puin gebombardeerd en zouden niet in staat zijn geweest dergelijke overbrengingen te accepteren. Ook beweerde Bacque, in mijn gesprekken met hem, dat hij alle militaire verslagen en troepenbewegingen had onderzocht en geen transporten van Duitsers vanuit de VS naar waar dan ook had gezien.

Het tijdschrift Atlantic sprak de officiële versie tegen en beweerde dat ze in plaats daarvan werden overgebracht naar Engeland en Frankrijk voor jarenlange dwangarbeid die vrijwel zeker zou eindigen in de dood, en beweerde dat dit voor de gevangenen een "moderne slavenhandel op de grootste schaal" was (geen leuke manier om "het beste stel jongens dat je ooit gezien hebt" te behandelen). Maar uit het gedetailleerde onderzoek van James Bacque en andere informatiebronnen blijkt dat er nergens in het Verenigd Koninkrijk of Europa gegevens zijn over gevangenen die na de oorlog uit de VS zijn aangekomen. Verder was van al mijn contacten in de media, op historische sites, aan universiteiten en andere in Duitsland, slechts één persoon zelfs maar op de hoogte van het bestaan van Duitse concentratiekampen in de VS. Ik kon niemand vinden met enige kennis over de aankomst van een half miljoen Duitsers uit de VS na de oorlog, en absoluut geen aantekeningen of bewijzen van een dergelijke transport.

Slotwoord

Het Amerikaanse leger, geleid door Generaal Eisenhower, richtte overal in Duitsland enorme concentratiekampen in, sommige met meer dan een miljoen soldaten en burgers elk, en executeerde of verhongerde ongeveer 12 miljoen mensen, de meeste doden vielen lang nadat de oorlog was afgelopen. Eisenhower had de levering van voedsel aan de kampen verboden en gaf opdracht iedereen die probeerde voedsel naar de gevangenen te smokkelen neer te schieten en te doden. Het toeval wilde dat het Amerikaanse leger ongeveer 500.000 Duitse soldaten (uit dezelfde kampen) naar de VS vervoerde om in concentratiekampen te worden geïnterneerd, waar zij zich zouden voegen bij grote aantallen Duits-Amerikanen en hun gezinnen, die gevangen werden gezet en van wie hun bezittingen in beslag werden genomen, eveneens omdat zij Duitsers waren. Dit alles gebeurde onder het bevel van Eisenhower die, zoals hierboven vermeld, nu naar het Witte Huis was overgestapt.

Maar nu gebeurt er iets vreemds. Deze zelfde Duitsers, levend onder hetzelfde waakzame oog van Eisenhower en nog steeds in de atmosfeer van schijnbaar grenzeloze haat tegen Duitsers, leefden nu plotseling "in een gouden kooi", in privé bungalows, met auto's en chauffeurs, "sociale recepties" met lokale Amerikaanse meisjes, zoveel bier als ze konden drinken en films op zijn minst vier dagen per week. In plaats van te worden bewerkt en uitgehongerd, hadden ze zoveel te eten dat ze het zouden verbranden uit angst dat hun rantsoen zou worden verminderd. En in plaats van slecht behandeld te worden, hadden ze "meer luxe dan de gemiddelde Amerikaanse burger", vooral voor artikelen die zwaar gerantsoeneerd waren. Deze prachtige "fysieke exemplaren" flirtten met Amerikaanse meisjes en ontmoetten hun toekomstige echtgenotes, geliefd door alle Amerikanen terwijl ze de zegeningen van de democratie ontdekten. Ze hadden hun eigen orkesten en gaven voorstellingen die door "duizenden mensen" werden bijgewoond, dit terwijl alle Duitse muziek, componisten en schrijvers door de Amerikaanse regering in alle andere delen van het land werden verboden. En zij drukten hun eigen kranten in het Duits, terwijl Duitse boeken en kranten ook in de hele VS verboden waren.

Elk deel van het officiële verhaal smeekt om niet geloofd te worden. Ik beschik niet over alle feiten, maar een haat die vanaf tenminste 1914 voortdurend onder de Amerikaanse bevolking werd aangewakkerd, en die werd gedeeld door de president en het leger, zou zich naar verwachting niet lenen om Duitsers in een gouden kooi te houden. Ruwweg 500.000 Duitsers werden inderdaad naar de VS verscheept, maar ik kan geen gegevens vinden over hun vertrek en er zijn geen gegevens over hun aankomst ergens anders. Van Duitse Amerikanen werden de bezittingen geconfisqueerd en zij werden met hun gezinnen in dezelfde kampen opgesloten en niemand mocht vertrekken, maar onze Duitse fysieke exemplaren waren blijkbaar vrij om te komen en gaan wanneer zij wilden, vaak om te dineren in de huizen van liefhebbende Amerikanen, en om ondertussen aanzienlijke bezittingen op te bouwen.

Ik zou erop willen wijzen dat "een kleine groep" gevangenen die "8.000 dollar" in contanten vergaarde, fictief moet zijn, aangezien het mediane jaarinkomen voor Amerikanen in die tijd slechts ongeveer 1.400 dollar bedroeg. Bovendien werden de Duits-Amerikanen die in deze kampen geïnterneerd waren niet betaald terwijl hun bezittingen in beslag werden genomen, en degenen in de concentratiekampen in Duitsland werden zeker niet betaald, dus waarom kregen deze mannen dagelijkse toelagen? En ook, waarom zou de Atlantic het officiële verhaal van een terugkeer naar Duitsland tegenspreken, door te beweren dat ze in plaats daarvan naar Frankrijk werden gestuurd om zich daar als slaven dood te werken en, als dat het geval was, hoe konden ze dan terugkeren naar de VS en vervuld zijn van vreugde bij het zien van hun vroegere gevangenissen?

Zoals gedocumenteerd door verschillende bronnen, startte het Amerikaanse leger in 1943 een "formeel heropvoedingsprogramma" voor Duitse gevangenen, geleid door universiteitsprofessoren, psychologen en psychiaters, evenals degenen die later de CIA zouden vormen. Wikipedia vertelt ons dat "het programma geheim werd gehouden omdat het waarschijnlijk in strijd was met het verbod van de Conventie van Genève om gevangenen bloot te stellen aan propaganda", maar het is mogelijk dat de gevangenen aan meer dan propaganda werden blootgesteld. Je zult Project MK-ULTRA van de CIA moeten bestuderen om dit goed te kunnen beoordelen. Het lijkt redelijk om te concluderen dat deze heropgevoede Duitsers hun tijd in Amerika niet als "de beste tijd van hun leven" beschouwden, en het is ook waarschijnlijk dat deze "fraaie exemplaren van fysieke mannelijkheid" met meer kennismaakten dan met de wonderen van de democratie.

Ik kan op dit moment alleen maar speculeren, maar zonder substantiële - en geloofwaardige - officiële documentatie, alsmede media-aandacht, over de verscheping van bijna 500.000 mannen vanuit een Amerikaanse haven, ben ik huiverig voor beweringen dat deze mannen daadwerkelijk de VS hebben verlaten. En bij gebrek aan enig bewijs uit officiële militaire verslagen en van het Internationale Rode Kruis, is het zinloos om aan te nemen dat ze ergens anders zijn aangekomen.

Er zijn nog twee andere punten die een noodzakelijk onderdeel van deze puzzel lijken. Ten eerste vallen de hierboven beschreven gebeurtenissen perfect samen in de tijd met de explosieve belangstelling van het Amerikaanse leger voor experimenten op mensen. Lezers zijn wellicht op de hoogte van Shiro Ishii en zijn Eenheid 731 in Harbin, China, waar zijn groep de meest afschuwelijke menselijke experimenten denkbaar uitvoerde, inclusief levende vivisecties. (13) (14) Weinigen schijnen te weten dat de reden waarom er geen processen wegens oorlogsmisdaden tegen de Japanners zijn geweest, is dat generaal Douglas MacArthur een deal met Ishii heeft gemaakt dat zij allen gevrijwaard zouden blijven van vervolging als alle documenten en verslagen over menselijke experimenten aan de VS zouden worden overgedragen en Ishii en zijn hele troep van duizenden naar Amerika zouden worden overgeplaatst. De Japanners kregen een nieuwe identiteit en werden ondergebracht op Amerikaanse militaire bases, terwijl Ishii zelf tot aan zijn dood tientallen jaren later professor was en toezicht hield op biologisch onderzoek aan de Universiteit van Maryland. Ten tweede vallen deze activiteiten perfect samen met het opzetten van het afschuwelijke MK-ULTRA programma van de CIA, dat niets anders was dan "experimenten op mensen" van het ergst denkbare soort. (15) Er is hier geen ruimte om verder op deze twee aspecten in te gaan.

Als we bij elkaar optellen de moord op ongeveer 12 miljoen Duitsers in Amerikaanse concentratiekampen na de oorlog, dan Shiro Ishii en zijn Eenheid 731 troep, de plotselinge en enorme belangstelling van het Amerikaanse leger voor experimenten op mensen, en het MK-ULTRA project van de CIA, en tel daarbij op de intense haat tegen Duitsers in heel Amerika, gedurende meer dan 30 jaar bijna onophoudelijk aangewakkerd, met prominente politici die opriepen tot de executie van alle Duitsers in de VS, is dit de sfeer en omgeving waarin de 500.000 Duitse gevangenen onder dwang naar de VS werden overgebracht, en het zijn hun "Gouden kooien" die zo vaak op mysterieuze wijze 's nachts werden leeggehaald. Dan is er ook nog de kwestie van de Duits-Amerikanen die in dezelfde kampen geïnterneerd waren. Hun internering is gedocumenteerd, en men gaat er natuurlijk van uit dat zij allen op een bepaald moment zijn vrijgelaten, maar ik heb geen bewijs gezien dat deze veronderstelling staaft, en gezien het bestaande sentiment dat allen van Duitse afkomst in het land zouden moeten worden geëxecuteerd, kan het ons worden vergeven dat wij ons afvragen hoe het met hun welzijn is gesteld.

Ik heb bij het lezen van dit verhaal het onwrikbare gevoel dat dit een zeer zwart hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis is, dat angstvallig is begraven en waarvan de opsluiting wordt beschermd door machtige mensen en verzonnen mythologie. Tot op heden kan ik de stelling dat de 500.000 Duitse gevangenen die in de VS werden opgesloten, werden gebruikt als proefpersonen in de enorme reeks van menselijke experimenten die in die tijd werden uitgevoerd, niet onomstotelijk bewijzen of weerleggen. Echter, op grond van alles wat ik weet, zou het ontkrachten van al het indirecte bewijsmateriaal een ontmoedigende taak zijn. En, met het risico idioot afgezaagd te klinken, als het eruitziet als een eend, als het loopt als een eend en als het geluiden maakt als een eend, is het waarschijnlijk een eend.

*

Het schrijven van de Mr. Romanoff is vertaald in 28 talen en zijn artikelen zijn op meer dan 150 websites met buitenlands nieuws en politiek in meer dan 30 landen geplaatst, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd managementconsultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan University in Shanghai, waar hij case studies over internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. Mr. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs aan Cynthia McKinney's nieuwe bloemlezing 'When China Sneezes'.

Zijn volledige archief is te zien op https://www.moonofshanghai.com/

en http://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com

Opmerking voor de lezers: Gezien het immense belang van dit onderwerp, verzoeken wij u dit artikel door te sturen naar uw email lijsten en te crossposten op uw blog site, internet forums, etc., met het verzoek aan iedereen die details weet, of familieverhalen die licht kunnen werpen op deze gebeurtenissen, deze direct door te sturen naar de auteur op 2186604556@qq.com


Copyright © 
Larry RomanoffMoon of Shanghai, Blue Moon of Shanghai, 2021


iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview