Tuesday, January 26, 2021

NL — LARRY ROMANOFF — Het Propaganda Masker en de symptomen van de ‘Utopische Ziekte” — January 24, 2021

 

 

Het Propaganda Masker en de symptomen van de ‘Utopische Ziekte” — January 24, 2021

 

Hugo Jansen on January 26, 2021  ·  at 7:16 am EST/EDT

I have posted this article on my own blogspot, but translaterd in Dutch.

https://xevolutie.blogspot.com/2021/01/1115-amerika-heeft-geen-idee-hoe-de.html

Thanks, mr Romanoff. Thanks, Saker !

 

Dinsdag 26 Januari 2021

Amerika heeft geen idee hoe de wereld er echt uit ziet. En velen bij ons óók niet.

 

Opmerking van de vertaler:

In 2017 zette ik een groot bord langs de snelweg, om 'de mensen' te confronteren met feiten die niet rijmen met hun idee over de werkelijkheid: 


Larry Romanoff  doet precies hetzelfde, maar dan met woorden. 

Hij toont aan dat de Amerikanen de wereld zien zoals die middels Propaganda in hun hoofd is ingeprent. 

Allemaal erg voor de Amerikanen zelf zolang het land machtig is en bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Maar die tijd is voorbij. De harde waarheid kan niet langer verzwegen blijven.

We gaan het wellicht zelf allemaal nog meemaken.  Gaan hun Elites een wereldoorlog voeren, maw. trappen ze in de Theucydides val?   Of komt er een echte revolutie?  We weten het nog niet. 

Hier het artikel van Romanoff

Het toont aan hoe schizofreen de westerse mens is.  Zoals Bertrand Russell al zei: "Er is helemaal niks dat je de mensen niet kan wijsmaken, als je het maar goed aanpakt."

Het Propaganda Masker en de symptomen van de ‘Utopische Ziekte” 

evolutie: 1115 Amerika heeft geen idee hoe de wereld er echt uit ziet. En velen bij ons óók niet. (xevolutie.blogspot.com)

Door Larry Romanoff voor de Saker Blog 


 

In een artikel in de NYT over Amerika's 'Racistische Democratie'  (1) merkten Jason Stanley en Vesla Weaver op: 'De filosoof Elizabeth Anderson voerde aan dat wanneer politieke idealen zeer sterk afwijken van de werkelijkheid, de idealen zelf ons ervan kunnen weerhouden die kloof te zien. Wanneer het officiële verhaal sterk verschilt van de praktijk, wordt het officiële verhaal een soort masker waardoor we de werkelijkheid niet kunnen waarnemen. "

Dit betekent dat als propaganda niet alleen onophoudelijk en doordringend en alom-tegenwoordig is, maar als de inhoudelijke ‘beweringen’ ervan te ver verwijderd zijn van de feitelijke waarheid, de slachtoffers van deze propaganda hun vermogen verliezen om feit van fictie te scheiden en de discrepantie tussen hun overtuigingen en hun daden niet meer kunnen herkennen, geloven dat hun daden overeenkomen met de religieus geïnspireerde principes van hun propaganda, zelfs als ze duidelijk niet overeenkomen. De theorie is niet intuïtief voor de hand liggend, maar wordt zwaar ondersteund door feiten. Misschien is het om deze reden dat Amerikanen zich schuldig maken aan wat ik 'het utopiesyndroom' noem, door zichzelf niet te vergelijken met de echte wereld van hun daden, maar met een of andere utopische standaard die alleen in hun eigen verbeelding bestaat, een wereld van fantasie en illusie waar ZIJ voldoen aan de normen, maar alle andere niet. In dit licht kan het zijn dat veel van wat we aan Amerikaanse hypocrisie toeschrijven, in werkelijkheid te wijten is aan een eigenaardig Amerikaans soort massale waanzin.

Woordenboeken definiëren ‘aberratie’ over het algemeen als ‘een afwijking van het normale of typische’, een gebeurtenis of kenmerk dat onaangenaam of zelfs crimineel kan zijn, maar dat zelden voorkomt. In 1975 onderzocht een Amerikaanse Senaatscommissie de gedocumenteerde verhalen van de CIA die zich schuldig maakte aan wijdverbreide moordpartijen op wereldleiders die de Amerikaanse hegemonie belemmeren. (2) (3)

 Hun conclusie?

“De commissie gelooft niet dat de moordaanslagen die zij heeft onderzocht het echte Amerikaanse karakter vertegenwoordigen. Ze weerspiegelen niet de idealen die de mensen van dit land en de wereld hoop op een beter, voller en rechtvaardiger leven hebben gegeven. We beschouwen de aanslagplots als afwijkingen. "

Dus, zoals William Blum opmerkte, (4) zijn de moorden door de CIA op meer dan 50 nationale leiders en 100 minderwaardige doelen die minstens 50 jaar duren en in ononderbroken vorm voortduren tot en met twaalf Amerikaanse presidenten, slechts 'aberraties'  die niet "Het echte Amerikaanse karakter" weerspiegelen. Voorlezend uit hetzelfde script, beschreef het Amerikaanse leger alle omstandigheden en gebeurtenissen in zijn wereldwijde netwerk van Amerikaanse martelgevangenissen gedurende twaalf decennia terloops als "aberraties".

Het is de moeite waard om het bovenstaande citaat opnieuw te lezen en ons te vertellen dat de 150 moorden "niet het echte Amerikaanse karakter vertegenwoordigen", het citaat vormt een perfecte inleiding tot het Propaganda-Masker en het Utopia-Syndroom. De moorden op al deze buitenlandse leiders worden niet ontkend; in plaats daarvan worden ze beschreven als inconsistent met het Amerikaanse utopische ideaal, en het is eerder het ideaal dan de handeling waartegen Amerika zichzelf beoordeelt, het fictieve utopische ideaal dat de werkelijke maatstaf vormt voor de Amerikaanse morele suprematie.

Deze pathologische redenering is een verbluffend eerbetoon aan de doeltreffendheid van de propagandamethoden van Lippman en Bernays, die tijdens beide wereldoorlogen bijna in hun eentje Amerikanen in enthousiaste krankzinnige oorlogs-fanaten veranderden. (5) Juist door deze propaganda kunnen Amerikanen tegenwoordig meerdere gruwelijke wreedheden begaan, elke maatstaf van mensenrechten schenden, maar toch de hoge morele grond claimen en geen inconsistentie of conflict zien. ( NB: Ik zag zojuist een persconferentie met Jennifer Psaki: Ze  gaan sancties tegen Rusland nemen, wegens de demonstraties die daar niet verliepen zoals de VS vind dat het hoort. De 4 doden in het Capitool zijn al vergeten…  JV)      Het gepropageerde utopische ideaal om vrede en stabiliteit in de wereld te creëren, wordt groter gemaakt dan de werkelijke Amerikaanse acties die altijd weer oorlog en instabiliteit creëren. Het gepropageerde ideaal van het bevorderen en beschermen van de democratie  wordt groter gemaakt ( door propaganda) en maskeert dat de VS nooit ergens een democratie hebben geïnstalleerd, nooit democratie hebben gesteund en in plaats daarvan bijna uitsluitend brute rechtse dictaturen hebben geïnstalleerd en gesteund. Deze overduidelijk onlogische logica is van toepassing op het hele spectrum van Amerikaans gedrag.

Volgens dezelfde redenering schreef een Amerikaanse schrijver genaamd Dana Williams een redelijk goed artikel waarin zij uiteenzette dat de Amerikaanse militaire interventies altijd alleen zijn uitgevoerd namens de grote bedrijven en de elites, maar voegde er vervolgens aan toe: "De meest onschatbare schat van Amerika zijn zijn democratische waarden. en het groeiende besef van mensenrechten ”. Wat? Een groeiend gevoel voor mensenrechten? Waaruit blijkt dat? Deze vrouw had net geschreven over de  verwoestende lange reeks van Amerikaanse wreedheden en vernietiging van zoveel regeringen en naties en vertelt ons in de volgende ademteug over de onschatbare en groeiende schat van democratie en mensenrechten in ditzelfde land, kennelijk niet op de hoogte van enig conflict. Dat is de kracht van propaganda en het vermogen van mythen om zichzelf in het hart en de geest van de mens te vestigen.

Michael Parenti, voor wie ik grote bewondering heb, deed in wezen hetzelfde. Hij schreef: "... de Amerikaanse manier is om openlijk te bekritiseren en te debatteren, niet om klakkeloos de daden van overheidsfunctionarissen van ons land of van een ander land,  te accepteren." (7)    

Maar waar waren al deze openlijk debatterende Amerikanen toen hun regering Irak gedurende meer dan tien jaar geleidelijk aan het vernietigen was? Waar waren ze toen Madeline Albright 500.000 Iraakse baby's doodde? Waar was het open publieke debat over de vernietiging van Joegoslavië of Libië? Waar zijn ze vandaag terwijl de VS Venezuela vernietigt? Door de intensieve propaganda en ideologische programmering wordt Amerikanen geleerd het proces te vereren, maar het resultaat te negeren. Dit is echt een soort massale waanzin, met alle eer en dank aan Bernays, "de vader van Public Relations in Amerika".

Andere voorbeelden van dit massale waanidee zijn niet moeilijk te vinden. Aan de Amerikaanse president Obama werd gevraagd waarom de VS erin slaagde meer dan 200 jaar te groeien in macht en rijkdom ​​zonder een schijnbare mislukking. Zijn antwoord was: "De ware kracht van onze natie komt niet voort uit de macht van onze wapens of de omvang van onze rijkdom, maar uit de blijvende kracht van onze idealen van democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoop." (8) Het kan ons vergeven worden dat we twijfels hebben over de geestelijke gezondheid van de man, omdat hij zo'n flagrante onzin uit kan kramen. Erger nog, hoe onwetend en goedgelovig moeten Amerikanen wel niet zijn, dat ze  juichen en met hun vlag zwaaien bij het horen van dergelijke onzin? We hebben de bronnen van rijkdom van deze natie al onderzocht en ze zijn zeer nadrukkelijk nooit in verband gebracht, zelfs niet in de verbeelding, met idealen van democratie of vrijheid.

In een ander geval dat de alomtegenwoordige aard van deze ziekte illustreert, zegde een Amerikaans voetbalteam in 2014 de arbeidsovereenkomst van een van hun sterspelers op omdat hij zijn vrouw wreed had aangevallen. In een casinohotel registreerde de liftcamera de man die zijn vrouw zo hard tegen het hoofd sloeg dat zij haar met haar hoofd tegen een stalen muur terecht kwam, waardoor ze bewusteloos op de grond viel. (9) (10) Even later registreerde de CCTV-camera in de gang hoe hij haar bewusteloze lichaam uit de lift sleepte en haar als een lappenpop op de grond gooide. Toen de video's werden vrijgegeven en viraal gingen, legde de man een verklaring af aan de media waarin hij zei: "Dat is niet het soort persoon dat ik ben." Maar het is natuurlijk het soort persoon dat hij is; dit was de derde keer dat de politie moest ingrijpen toen hij iets soortgelijks had gedaan. Maar, zoals bij de meeste Amerikanen en met de natie zelf, vergelijkt hij zichzelf niet met de realiteit van zijn daden, maar eerder met de utopische idealen die hij beweert in gedachten te houden. Dus ook al slaat hij zijn vrouw herhaaldelijk bewusteloos, dat is niet het soort persoon dat hij is. Dit verhaal is een perfecte illustratie van het huidige Amerika.

Bij een andere gelegenheid schreef James Fallows, een Amerikaanse auteur en correspondent voor het tijdschrift Atlantic, in een van zijn tirades waarin hij China met de VS vergeleek: "... hoewel we niet voldoen aan het ideaal, streven we naar een betrouwbare rechtsstaat." (11) Ik heb geen bijzondere wens om stenen naar Fallows te gooien, maar deze man schildert doelen op zijn eigen voorhoofd met zo'n duidelijk belachelijke uitspraak. Al het huidige binnenlandse en internationale bewijsmateriaal - alles - ondersteunt de keiharde bewering dat de VS elke vorm van wetgeving, zowel die van henzelf als die van andere landen, vrijelijk negeert en overtreedt, wanneer deze ongemakkelijk worden of eenzijdige actie belemmeren, Fallows met zijn heerlijk betuttelende arrogantie gewichtig bewerend  over ‘een Amerika dat streeft naar perfectie in het volgen van de rechtsstaat’, terwijl hij suggereert dat China dat niet doet. Zijn bewering is niet anders in kwaliteit dan die van Bush en Obama die botweg beweren "wij martelen niet" nadat we al het bewijs hebben gezien en de martelgevangenissen allemaal nog open zijn. Zwart is wit. Niets anders te zien hier. Laten we verder gaan. En ga verder met Fallows, zeker in zijn sprookjesland-mythologie van Amerikaanse morele superioriteit, zich niet bewust van de enorme tegenstrijdigheden die hem op de hielen zitten.

Fallows, conformeert zich in zijn half-bewustzijn perfect aan dit utopische syndroom en vergelijkt de acties van zijn land met een hoge standaard die alleen in zijn verbeelding bestaat en waaraan de VS zich nooit hebben gehouden. Hij doet hetzelfde met zijn dwaze kritiek op China, waarbij hij zich het bestaan ​​van een of andere verafgoodde norm voorstelt waaraan hij vervolgens beweert dat China niet voldoet.

Het is van buitengewoon belang voor lezers om te beseffen en volledig te begrijpen dat uitdrukkingen als ‘rechtsstaat’, ‘vrijheid’ en ‘democratische waarden’ slechts hypothetische idealistische constructies zijn. Het zijn mythen en, zoals alle mythen, zijn ze "ontworpen om een ​​emotionele in plaats van een cognitieve functie te dienen, niet om op de rede gebaseerde feiten te verschaffen, maar als propaganda om emoties op te wekken ter ondersteuning van een idee". (12)

Hun doel, en hun slimme effect, is niet om informatie te verstrekken, maar om iemands hart te laten zwellen van trots op iemands eigen morele superioriteit. ( Steek iemand een paar veren in zijn kont en hij verliest alle behoefte aan (zelf)kritiek.  JV)

Denk nog eens aan Fallows '"hoewel we niet aan het ideaal voldoen, streven we naar een betrouwbare rechtsstaat." Als Amerikanen voelen we onmiddellijk die golf van trots in onze borsten dat we ons zo aan de wet houden, terwijl anderen dat niet doen , zo is de suggestie…. Bovendien voelen we nog meer trots dat we onze (incidentele en triviale) mislukkingen zo openlijk toegeven, maar omdat we goed geïncarneerd zijn, zien we deze tekortkomingen onder ogen en overwinnen we deze en blijven we streven in de beste Olympische geest. Hoe kan onze god niet van ons houden?   

De Amerikaanse regering doet precies hetzelfde met haar jaarverslagen over mensenrechten, die niet alleen voldoen aan de definitie van de utopische denkfout, maar de toegevoegde waarde bevatten dat ze voornamelijk grootse leugens zijn over landen die toevallig uit de gratie zijn, en even grootse nalatigheden over huidige politiek nuttige bondgenoten.

In deze mentale toestand beschouwen Amerikanen zichzelf als superieur aan alle anderen en geloven ze dat ze een groter goed bevorderen, terwijl ze alleen maar hun verwrongen antisociale waarden en politieke hegemonie met geweld opleggen aan onwillige naties en volkeren. Door hun generaties van propaganda, programmering en hersenspoeling leven de meeste Amerikanen in een onmiskenbare mist van massale waanideeën en zelfbedrog waarin zwart wit is, maar die ze op onverklaarbare wijze niet kunnen doorgronden. Vanuit hun onwetendheid en simpelheid, gecreëerd door hun buitensporige utopische programmering, zien Amerikanen de oorlogen die hun land voert, de vernietiging van andere landen  en de grote inzet om een kleine Elite in hun land zeer rijk te maken, als het bevordering van democratie en vrijheid, en ze zijn blijkbaar niet in staat tot de helderheid van geest die nodig is om in te zien dat hun moorddadige en hebzuchtige acties absoluut niets te maken hebben met vrijheid of democratie.

Wanneer ze worden uitgedaagd, bieden ze meestal geen logische argumenten en geen feiten die hout snijden. In hun denkwereldje zijn alle naties die door hun regering werden aangevallen per  definitie "kwade regimes". Na de invasie van Mexico vochten de VS in alle landen in Zuid- en Midden-Amerika, in Afrika en in het Midden-Oosten, in Azië en in Afrika. En altijd – volgens henzelf -  belangeloos  om despotische tirannie te verdrijven. Natuurlijk waren deze landen onschuldig, maar als je een ​​lijst maakt van alle landen die de VS heeft binnengevallen en heeft opgezadeld met een militaire dictatuur, zullen ze steeds roepen: "U maakt een lijst van alle kwaadaardige regimes die het  vrije Amerika heeft bevochten en die lijst gebruikt U als bewijs van hoe kwaadaardig het vrije Amerika is."  Ja. Was dat maar waar.

De gecombineerde politieke, religieuze en kapitalistische propagandaprincipes zijn samengesmolten tot een ‘ Algemeen aanvaarde Waarheid’ noemde (13) (14), ( Zie John Galbraith in ‘The Affluent Society' ofwel ‘De rijke samenleving’. )    door generaties van steeds herhaalde  propaganda,

Waardoor deze principes 'min of meer identiek werden aan degelijke wetenschap’.   En hun status was  “vrijwel niet meer in twijfel te brengen ”, zoals hij het uitdrukte.

 De leerstellingen zijn natuurlijk niet echt nageleefd door enige Amerikaanse regering of zelfs door de elites en hun bedrijven, wat in de termen van Galbraith betekent dat de leerstellingen "zeer acceptabel in het abstracte" zijn in plaats van in werkelijkheid.

 En dit is de reden van onze kwaadaardige ‘Utopie’ in Amerika vandaag de dag. We hebben de bizarre situatie waarin dit algemeen voor waar aangenomen idee over Amerika – dat Amerika een Goede Kracht is in de wereld – deze propaganda in feite – het krachtige pleidooi voor Vrede en Rechtvaardigheid, in de plaats komt van waarlijk  gedrag dat Vrede en Rechtvaardigheid garandeert.   

Dus we hebben Amerikanen die democratie prediken terwijl hun regering overal wrede dictaturen installeert, en ze zien geen tegenstrijdigheid !  We hebben Amerikanen die mensenrechten prediken terwijl ze mensen in andere landen ontvoeren en hen meestal dood martelen, en ze zien geen tegenstrijdigheid !  We hebben Amerikanen die vurig prediken en het vrijemarktkapitalisme verdedigen, terwijl datzelfde principe 30% van hen zonder huis of baan achterliet, maar  ze zien geen tegenstrijdigheid !  

Deze massale waanvoorstelling wordt voortdurend versterkt door de vele herhalingen waarvan iedereen weet dat vele anderen deze overtuigingen delen. Het functioneert allemaal als een soort religieus moraliteitsspel, waarbij de repetitieve propaganda niet alleen geruststelling geeft, maar ook dient als aanvullende en alomtegenwoordige evangelisatie van deze dwaze overtuigingen. Galbraith verklaarde: “In zekere mate is de articulatie van de conventionele wijsheid een religieuze ritus. Het is een daad van bevestiging zoals hardop voorlezen uit de Schrift of naar de kerk gaan. " Hij vervolgde met te zeggen dat deze evangelisatie als een religieuze ritus niet te verwaarlozen is omdat "het doel niet is om kennis over te brengen, maar om ‘goede intenties hebben‘ (*) zalig te verklaren". Met andere woorden, uitspraken als 'wij streven naar een rechtsstaat' zijn lege en onzinnige uitspraken die een religieuze versterking bieden van de mythische utopische leerstellingen van de Amerikaanse propaganda en vervolgens worden gebruikt als bewijs van een superieure moraliteit die gelijk staat aan Gods wil. Alleen in Amerika vinden we ongebreidelde zelfaanbidding voor het prediken van een evangelie dat we in ons echte leven totaal negeren, in feite een monsterlijke hypocrisie die opnieuw wordt gebrandmerkt als religie.

Dit is precies wat John Kozy ons vertelde (15) toen hij schreef dat vakken op Amerikaanse scholen werden onderwezen alsof ze bestonden uit geopenbaarde religieuze waarheden:  de fundamenten van Amerikaans patriottisme, de religieuze en politieke ideologie, het consumentisme en de vrije markt.   Het kapitalisme was niet anders dan het bestuderen van de Bijbel in die zin dat ze niet in twijfel konden worden getrokken omdat ze van nature onbetwistbaar waren, en daarom was kritische evaluatie verboden. En nogmaals, “degenen die ongemakkelijke vragen stellen, worden het zwijgen opgelegd en behoren zich te schamen. Boeken met ongemakkelijke waarheden worden uit bibliotheken verwijderd ”. In de VS, méér dan in elk  ander land ter wereld, is het noodzakelijk om vast te houden aan het Officiele Verhaal, en verplicht om  applaus te geven voor het herhalen van datzelfde verhaal. En in geen enkel ander land bestaat de enorme discrepantie tussen overtuigingen en daden of tussen theorie en praktijk. Het Amerikaanse politieke evangelie vertelt ons dat we overal democratieën beschermen en installeren. In het echte leven is dit nog nooit een keer voorgekomen, maar dat verandert niets aan ons geloof in onze politieke religie en niemand excommuniceert ons voor onze zonden.

Volgens Galbraith past " Conventionele Wijsheid ( Ons wereldbeeld, dat wat we als de ‘Ware stand van zaken’ beschouwen) zich niet aan bij de echte  wereld die ze zou moeten duiden, maar aan de kijk van het publiek op de wereld", dezelfde visie die kunstmatig is gecreëerd door de professionele propagandisten. Hoezeer Amerikanen andere naties ook bekritiseren vanwege hun afwijkend gedrag, vooral politiek gedrag, hetzelfde afkeuring mechanisme werkt veel krachtiger in de Amerikaanse samenleving. Alleen in Amerika zien we ten volle de ontzagwekkende kracht  van propaganda die 300 miljoen mensen zo doof, stom en blind te maken dat ze vurig en plechtig zullen verklaren dat zwart wit is. Dit proces is zo effectief dat niet lang na de stroom van onthullingen van het uitgebreide Amerikaanse netwerk van martelgevangenissen, inclusief getuigenverslagen, foto's en video van de pathologisch verdorven behandeling van de gevangenen, president Bush op de nationale tv kon gaan en tegen Amerika kon zeggen: " Wij martelen niet ”- en de meeste Amerikanen hebben hem geloofd. Evenzo met Obama, met zijn martelgevangenissen nog steeds in volle gang, die de natie zei: "Ik kan hier vanavond voor je staan ​​en je verzekeren dat we niet martelen", waardoor 300 miljoen pathetisch gehersenspoelde Amerikanen stevig verankerd zijn in de morele superioriteit van een natie die geen kwaad doet..

De woordvoerder van het Witte Huis, Scott Stanzel, zei in een commentaar op de Amerikaanse sterfgevallen in Irak dat president Bush "gelooft in de waarde en waardigheid van elk mensenleven, dat elk leven kostbaar is en hij treurt om elk verlies". (16) (17) Als bewijs sprak president Bush op een dag voor een bijeenkomst van de terroristische organisatie die bekend staat als Freedom House, en zei tegen de leden: "We zijn een land van diep mededogen. We geven erom. Een van de geweldige dingen aan Amerika, een van de schoonheden van ons land, is dat we huilen als we een jong, onschuldig kind zien dat wordt opgeblazen. Het maakt ons niet uit wat de religie van het kind is, of waar dat kind woont, we huilen. Het maakt ons van streek. De vijand weet dat en ze zijn bereid te doden om ons zelfvertrouwen te ondermijnen. Dat is wat ze proberen te doen ". (18) Maar dan is er een videoband van het Witte Huis van een gesprek tussen voormalig minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell en vervolgens president George Bush, waarin wordt gesproken over hun christelijke verplichting om overal democratie te verspreiden, althans gedeeltelijk om de levens van deze onschuldige kinderen te beschermen. (19) (20) Powell opende het gesprek met: "We moeten iemand voor de ballen trappen.  We moeten een brute demonstratie van macht hebben. " Waarop Bush reageerde: “Schop! Als iemand de mars naar democratie probeert te stoppen, zullen we ze opzoeken en doden! Blijf sterk! Dood ze! We gaan ze wegvagen! "

Na het omverwerpen van ongeveer 50 nationale regeringen en het installeren van meedogenloze militaire dictaturen ( onder Amerikaanse controle)  in elk van hen, en hetzelfde te hebben geprobeerd in nog eens  20 landen -- terwijl ze zich ernstig bemoeien met hun media, verkiezingen en binnenlandse aangelegenheden --  zei Karl Eikenberry, de Amerikaanse ambassadeur in Kabul, tegen  de wereld: "Amerika heeft nooit geprobeerd om een ​​natie in de wereld te bezetten. We zijn een goed volk . (21) (22)

Na inmenging in ongeveer 100 landen, het toebrengen van immens bloedvergieten en ellende aan talloze miljoenen onschuldige burgers, pochte de Amerikaanse president Ronald Reagan: 'We hebben ons nooit bemoeid met de interne regering van een land en zijn niet van plan dit te doen, we hebben zelfs  nooit over zoiets gedacht." (23) En het was de grote John F. Kennedy zelf die ons vertelde: "De Verenigde Staten, zoals de wereld weet, zullen nooit een oorlog beginnen". (24) Zoals William Blum opmerkte, moet dit betekenen dat in Amerika's honderden oorlogen met meer dan 70 landen die meer dan 200 jaar beslaan, al die landen als eerste de VS binnenvielen, en Amerika verdedigde zich gewoon.

 

New York Times-columnist Thomas Friedman beweerde in een interview dat waarschijnlijk in het kantoor van zijn psychiater werd gehouden, dat "de mannen en vrouwen van het Amerikaanse leger, de marine, de luchtmacht en het marinekorps de belangrijkste vredeshandhavers in de wereld waren van de afgelopen eeuw" . (25) Dit was hetzelfde interview waarin hij alle NYT-lezers aanmoedigde om "oorlog een kans te geven".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, die een manier nodig had om Saddam Hoessein te straffen omdat hij geen Amerikaanse kolonie wilde worden, regelde persoonlijk de gerichte vernietiging van de drinkwaterzuiveringsinstallaties in Irak en voerde wereldwijde sancties uit om te voorkomen dat Irak vervangende voorraden of reparaties zou krijgen. Volgens de Verenigde Naties hebben de acties van Albright rechtstreeks geleid tot de dood van meer dan 500.000 Irakese baby's door besmet drinkwater, met volledige medeweten van de Amerikaanse regering. In een tv-interview in het programma 60 Minutes, waar ze werd geconfronteerd met bewijzen van deze daden door Leslie Stahl, verklaarde Albright beroemd: "Ja, 500.000 dode kinderen.  Maar het moest gebeuren…." (26) (27) En nadat ze persoonlijk de 80 dagen durende non-stop bombardementen op Joegoslavië had georganiseerd, de grootste aanhoudende bombardementencampagne die ooit door wie dan ook was gestart, zei ze: “De Verenigde Staten zijn goed. We proberen overal ons best te doen ”. (28).

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris verklaarde: “Het Amerikaanse rijk is waarschijnlijk het meest heilzame en morele rijk dat de wereld ooit heeft gezien; niet alleen in termen van technologische ontwikkeling, maar ook door het koesteren van democratie en welvaart in de wereld. Geen enkel ander wereldrijk heeft ooit zo massaal acties ondernomen tegen zijn eigen-belang in, uitsluitend voor morele doeleinden. " Toch zal onderzoek geen voorbeeld aan het licht brengen waarin de VS ooit democratie heeft gekoesterd, noch welvaart, en ik daag iedereen uit om zelfs maar een enkel incident in de geschiedenis van de wereld te beschrijven waar de VS ooit massaal of anderszins heeft gehandeld tegen haar belangen uitsluitend voor morele doeleinden. Diverse Amerikaanse militaire functionarissen hebben beweerd dat "ons land een kracht ten goede is zonder precedent", en dat "het Amerikaanse leger een kracht is voor mondiaal welzijn die ... zijn gelijke niet kent". De Amerikaanse president Woodrow Wilson pochte een eeuw geleden dat "Amerika de redder van de wereld is", terwijl hij diezelfde wereld vernietigde en koloniseerde. Robert Kagan van de Carnegie Endowment for War and Misery, schreef: "En de waarheid is dat de welwillende hegemonie die door de VS wordt uitgeoefend goed is voor een groot deel van de wereldbevolking". (29) Waaruit dat blijkt? Alleen door het  Propaganda-Masker en het Utopia-Syndroom. Er zijn geen ware feiten die dat idee onderbouwen.

Het Amerikaanse christendom is een belangrijk onderdeel van deze nationale waanzin. George Bush vertelde de wereld dat God hem had gezegd Irak binnen te vallen en zei tijdens de invasie: “Ik vertrouw erop dat God door mij spreekt. Zonder dat zou ik mijn werk niet kunnen doen ”. En toen de oorlog voorbij was, zei Bush, nadat hij een miljoen of meer onschuldige Iraakse burgers had gedood: "Als we ons hart opheffen tot God, zijn we allemaal gelijk in zijn ogen. We zijn allemaal even kostbaar. … In gebed groeien we in barmhartigheid en mededogen. ... Als we gehoor geven aan Gods oproep om een​​naaste lief te hebben als onszelf, gaan we een diepere vriendschap met onze medemens aan . We moeten blijkbaar concluderen dat niemand meer liefde voor zijn medemens heeft gehad dan George Bush had voor de miljoen burgers die hij in Irak heeft vermoord en dat Madeleine Albright gewoon haar grote liefde voor de mensheid toonde door een half miljoen baby's te doden. En natuurlijk mag Obama niet ontbreken in deze parade. Na talloze duizenden doden bij de illegale vernietiging van Libië en de ontelbare burgerdoden die zijn drones in Pakistan opliepen, vervulde hij zijn propagandaplicht door ons te vertellen: “Ik geloof dat Christus stierf voor mijn zonden en dat ik door hem verlost ben. Dat is een dagelijkse bron van kracht en voedsel ”. (30) De mensen in Afghanistan, Libië, Syrië en Pakistan hebben misschien een andere interpretatie van Obama's relatie met zijn god. 

Een ander resultaat van dit utopische syndroom is wat we noemen "de pot die de ketel zwart noemt", met andere woorden, anderen de zonden toeschrijven die "onze kant" begaat en blijkbaar niet bewust zijn van de grove onlogica en onwaarheden in onze positie. De enige reden waarom de VS Huawei ervan beschuldigt een potentiële spion te zijn, is omdat Cisco, Microsoft, Intel, Xerox en zoveel andere Amerikaanse IT-bedrijven al decennia lang spioneren voor de CIA en NSA. De Amerikaanse media beschuldigen iedereen die sympathieke artikelen schrijft voor China, Rusland of Iran van het ontvangen van shills, alleen omdat Amerikaanse correspondenten sinds de jaren vijftig CIA-shills hebben ontvangen. .

Een ander voorbeeld dat onlangs mijn pad kruiste, was een artikel in de Financial Times van Jamil Anderlini, destijds hoofd van het FT-station in Peking. In een artikel met de titel 'Patriottisch onderwijs verstoort het wereldbeeld van China' (31) beweerde Anderlini dat China's "selectieve geschiedenisonderwijs zijn zelfbeeld beïnvloedt", en stelde zich een grote "scheiding voor tussen hoe de wereld naar China kijkt en hoe China - van gewone burgers tot en met de leiders aan de top -  zichzelf ziet. " Hij verklaarde dat de wereld China ziet als een beangstigend monster dat alle andere naties pest, zijn onwetendheid maakt hem zich er niet van bewust dat dit sentiment niet geldt voor China, maar voor de VS die hij verdedigt.

Hij schreef dat China's "selectieve geschiedenis-onderwijs"  en de nadruk op "patriottische opvoeding" een "nationalistische, antiwesterse slachtoffermentaliteit onder jonge Chinezen cultiveert.  Alweer is Anderlini blijkbaar onwetend over de typische westerse patriottische opvoeding die het Amerikaanse patriottisme cultiveert. Deze mentaliteit is typerend voor alle westerse mediacorrespondenten die primair worden geselecteerd op de mate waarin ze overtuigd zijn van de  Amerikaanse Propaganda. Dit is misschien een goede plek om op te merken dat Anderlini voorafgaand aan zijn toetreding tot de Financial Times tewerkgesteld was als een mannelijk ondergoedmodel dat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan zijn diepgaande kennis van de Chinese cultuur, terwijl hij tegelijkertijd zijn geloofsbrieven als het hoofd van het station van de FT in Beijing versterkte.

*

De artikelen  van de heer Romanoff zijn vertaald in 28 talen en zijn artikelen zijn gepost op meer dan 150 nieuws- en politieke websites in meer dan 30 landen en op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd managementconsultant en zakenman. Hij heeft leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was gasthoogleraar aan de Fudan-universiteit in Shanghai en presenteerde casestudy's over internationale zaken aan senior EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs van Cynthia McKinneys nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’. Zijn volledige archief is te zien op:  http://www.bluemhttps://www.moonofshanghai.com/ + http://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com

Notes

(1) https://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/01/12/is-the-united-states-a-racial-democracy/

(2) https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/intelligence/2017-06-02/white-house-cia-pike-committee-1975

(3) https://spartacus-educational.com/JFKassassinationsC.htm

(4) https://williamblum.org/essays/read/us-government-assassination-plots

(5) https://www.moonofshanghai.com/2020/08/blog-post_49.html

(6) https://www.researchgate.net/publication/259127294_Americans_and_Iraq_twelve_years_apart_Comparing_support_for_the_US_wars_in_Iraq

(7) http://www.thirdworldtraveler.com/Parenti/Superpatriotism.html

(8) https://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/04/obama.transcript/

(9) https://knowyourmeme.com/memes/events/ray-rice-elevator-assault-video

(10) https://pressofatlanticcity.com/news/crime/ravens-ray-rice-indicted-in-aggravated-assault-on-fiancee-at-atlantic-city-casino/article_1f5f5e80-b5e9-11e3-b57b-0019bb2963f4.html

(11) https://www.theatlantic.com/author/james-fallows/

(12) I have lost the source of this quotation

(13) https://www.betterhelp.com/advice/wisdom/conventional-wisdom-what-it-means-and-when-to-use-it/

(14) https://www.amazon.com/Affluent-Society-John-Kenneth-Galbraith/dp/0395925002

(15) https://www.globalresearch.ca/learning-without-questioning-in-america-the-sunday-school-syndrome/5364233

(16) https://williamblum.org/aer/read/55

(17) https://www.counterpunch.org/2008/03/04/how-could-hillary-have-known/

(18) https://williamblum.org/aer/read/32

(19) https://www.lewrockwell.com/2008/06/tom-engelhardt/kill-kill-kill/

(20) http://www.informationclearinghouse.info/article41967.htm

(21) https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/20/the-talibans-wishlist

(22) https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/07/08/the-brown-mans-burden/

(23) http://whale.to/b/reagan_h.html

Ronald Reagan, 1982. See: Nicaragua [2011 Jan] RONALD REAGAN: ILLUMINATI TOOL [1995] The Crimes of Mena By Sally Denton and Roger Morris.

(24) https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-university-19630610

(25) https://www.wsws.org/en/articles/2009/10/frie-o13.html

(26) https://dissidentvoice.org/2010/10/the-evil-of-madeleine-albright/

(27) https://dissidentvoice.org/2020/03/we-think-the-price-is-worth-it/

(28) https://en.wikiquote.org/wiki/American_benevolence

(29) https://carnegieendowment.org/1998/06/01/benevolent-empire-pub-275

(30) https://www.boston.com/news/politics/2008/articles/2008/08/17/obama_mccain_air_views_on_faith/

(31) https://www.ft.com/content/66430e4e-4cb0-11e2-986e-00144feab49a


iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview